.:Vigrid Forsiden:.

Vigrid's Visjon om Europa - Artikler:


Putin's nye Europa
- Fra Lisboa til Vladivostok

Medvedev-doktrinene
- 5 punkter

Putins Eurasia
- Visjon for Fremtiden


Befolkningsvekst -
- eller folkets død

Beringtunnellen
- Fra Sibir til Alaska


Vigrid's Visjon om Europa - Kommentarer:


Russland satser positivt

Broprosjektet over stredet ved Kerch

Ukrainas forbannelse er at de er en todelt kunstig statsdannelse som ikke bare er delt, men delingen er et såkalt sivilisatorisk skille. Siden Vest-Ukrainatilhører samme sivilisasjon som anglozionistene, judeokristendom som de selv kaller den, er det et grunnleggende hat fra deres maktelite bestående av jødiske finansoligarker overfor alt russisk og russisk-ortodoks.

Putin er for dem den nye Hitler som skal ta fra dem det jødene oppfatter er deres rettmessige eiendom: Retten til å slavebinde russerne i nye Gulag-leire. For dem er dette blodig alvor for hvis så mye som et folk klarer å trosse dem risikerer de et globalt opprør mot dem under navnet GIABO. GIABO = Global Insurrection Against Bankers Occupation.

I klar motsetning til disse destruktive folkemorderkreftene som styrer NATO står det demokratiske og optimistiske, byggende Russland. Nå har de tatt frem tyskernesplaner fra den 2. verdenskrig om å bygge bro over Kerch-stredet igjen. Vi håper de bare setter i gang og viser at Putin og Russland i dag er de ledende Frihetskreftene og at motstand mot Zionistdiktaturet i NATO-statene nytter.

Russky Island-broen i Vladivostok

Bildet over er av Russky Island-broen som ble bygget i Vladivostok for APEC-toppmøtet i 2012. Russland bygger positiv kommunikasjon mens NATO kun vil Krig, folkemord og undertrykkelse. Det er hva som skapte det anglozionistiske Imperiet og det er hva de vil gjøre til det blir knust.


President Vladimir Putin - Nasjonens Tilstand

Putin's tale den 12. desember 2012

I en verden i ferd med å gli inn i en mørk jødestyrt Gulag-slaveleir-alder finnes det fremdeles enkelte som gir oss håp om en bedre fremtid. Blant disse står Russlands president, Vladimir Putin, i aller fremste rekke. Han er nr En i den globale frihetskampen mot det jødiske slavestyret og den vi må lytte til og lære av og organisere oss internasjonalt rundt skal vi ha en fremtid i frihet og fred. Ja, skal vi ha noen fremtid i det hele tatt.

Det vil alltid være en del navlebeskuere som ikke er i stand til å se egen sak i et globalt perspektiv, men vi får håpe de får åpnet øynene før det er for sent.

Pressident Vladimir Putin er den eneste som kan forhindre det og sikre Fred og Frihet i Europa og dermed i resten av verden.


Putin: Alternativ til jødestyrt globalisme

Nasjonalstat og tradisjonelle verdier

Putin gjør på den 10. Valdai-konferansen det klart hvilken retning Russland vil ledes i under hans presidentskap. Han fremstår dermed som den frie verdens fremste leder i kampen mot den jødestyrte zionismen og globale Hollywoodismen. Denne posisjonen overtar han etter Iran's forrige president Ahmadinejad som gikk av etter lovens to perioder.

Et par av ideene hans kunne vi gjerne sett en forandring på, men totalen er den eneste veien å gå under dagens globale maktforhold og derfor fortjener Putin vår fulle og uforbeholdne støtte.

Russland går mot Øst

Iron Silk Road - Jernsilkeveien

Mens det anglozionistiske Imperiets militære NATO-arm forbereder full krig mot Russland og ringer landet inn med struttende våpen bygger Russland sakte, men sikkert opp sivile og økonomiske forbindelser basert på sine indre linjer. Dette gir en enorm strategisk fleksibilitet og åpner nye markeder for land inne USA's hegemonisone.

ZionistImperiet svarer øyeblikkelig med å lansere en ny sørkoreansk rakett spesialberegnet på mål i Nord-Korea. Med andre ord traff Putin midtblink med å åpne den nye jernbanestrekningen mellom Vladivostok og Rason i Nord-Korea.


Vigrid gratulerer Vladimir Putin med valget som president i Russland

Putin ble valgt til president i Russland med overveldende majoritet på godt over 60%. Resultatet var det samme som samtlige meningsmålinger før valget og viser at de hatefulle utfallene fra vestlig propagandamedia som ventet er ren løgn. Vestens maktelite er i ondskapens tjeneste og hater enhver som ikke lar seg slavebinde og underkue som dem selv. Derfor fører de den assymetriske krigen videre med øket styrke på absolutt alle plan fra varm krig via voldelig terror over til destabilisering og løgnkampanjer. Intet er for lavtstående for Aftenposten, VG, ABCnyheter, Dagbladet og de andre av ondskapens hatefulle talerør.

For oss som er tilhengere av demokrati og frihet ser Putins seier som startsignalet til å jobbe enda hardere og mere målbevisst for å skape en bedre verden for alle jordens folk og kulturer. Grunnbetingelsen for det er at verden igjen blir multipolar og for det står Putin og Russland sammen med de andre BRICS-landene og flere andre frihetselskere som Venezuela's Chavez og Iran's Ahmadinejad. Så la oss starte en ny global bevegelse i Norge for det formålet. Ta kontakt.

Vladimir Putin - Europas eneste Statsmann

Putin's visjon er vår visjon - Et sterkt og samlet stor-Europa

Vestlig media er hatefulle og patetiske propagandaorganer som gjør alt de kan for å stemple Putin negativt. Anglozionistene hater demokrati, frihet og velstand for de europeiske folk og vil gjerne se oss i det nye Gulagsystemet deres som slaver for finansoligarkene i Wall Street, London City og Tel Aviv. Putin er den eneste europeiske statsmannen som står opp mot folkemorderne og gir oss en mulighet for demokrati og frihet i et samlet stor-Europa fra Lisboa til Vladivostok. Uansett hvordan valget i Russland går, med en enorm anglozionistisk innblanding vil Putin være vårt eneste håp. Linken går til en fersk artikkel Putin skrev hvor han redegjør for sine ideer om vår europeiske fremtid.


Putin intervjues etter Georgia-konflikten

Del 1 av intervjuet
Del 2 av intervjuet
Del 3 av intervjuet

Broder Kapner har selv sørget for å oversette et intervju med Vladimir Putin etter den militære konflikten mellom Georgia og Russland i Kaukasus i 2008 til engelsk. Putin var her Europas redningsmann og hindret et USA og Israel-støttet folkemord og etnisk rensing i Sør-Ossetia og Abkhasia. Dette er noe å ha i bakhodet når man skal bedømme vestlig medias hatefulle angrep på Putin og det Russland han har æren av å ha skapt og som han tilbyr til resten av Europa som en del av et samlet Stor-Europa.


Putin's Eurasiske Visjon

Broder Kapner gjorde meg oppmerksom på Putin's Eurasiske tale som jeg har oversatt til norsk og lagt ut. Her gir Kapner oss et bilde av hva som har skjedd og jødenes reaksjon på det. Putin er idag det eneste håpet Europa har for en selvstendig fremtid.


Putin og Russerne redder den sibirske tigeren

Putin - Tigernes redningsmann

Den sibirske tigeren var lenge truet av utryddelse, men nå er stammen i vekst. Tigeren er et stort dyr som krever store jaktområder med mye byttedyr. Tallrik vil den derfor aldri bli igjen, men russerne gjør sitt for vi fortsatt skal kunne glede os over dette staselige dyret i de sibirske skogene.

Mens det zionistiske Imperiet er opptatt med å legge alle land som ikke underkaster seg øde har russerne vært opptatt av å redde den sibirske tigeren fra utryddelse. Så langt har de lykkes selv om farene lurer fra alle kanter. Vi gratulerer Russland med bragden.


Marina "HotForWords" Orlova

Lær russisk med verdens mest sexy(?) språklærerinne

Det er med stor fornøyelse jeg presenterer Marina "HotForWords" Orlova og hennes Youtube-side med innføring i det russiske språk på en artig måte. Jeg kan grunneleggnde russisk fra tidligere og synes det er moro å repetere sammen med Miss HotForWords:)

På bildet over er hun i action med undervisningen. Kjør ivei og husk at vårt folks fremtid ligger forankret i Russland.


Putin's Europeiske Visjon

Vladimir Putin fremstår idag som den eneste europeiske lederen med noen som helst form for langsiktige visjoner om et samlet Europa som et integrert kulturfellesskap basert på de forskjellige folks særtrekk. I så måte minner hans vyer endel om de Hitler hadde for en nyordning av Europa etter at britene hadde avvist hans ønske om å gå sammen med Storbritannia som felles verdensmakt. Som vi vet førte det til Europas undergang som selvstendig verdensdel. Fra da av har vi vært og er fortsatt en slave i det zionistiske Imperiet og lakei for jødiske maktambisjoner. Dette vil Putin nå ha en forandring på. Jeg deler dette ønsket fullt ut og håper stadig flere vil slutte opp om ideen nå når Jew$A går amok med seddelpressen og militære aggresjoner.