.:Vigrid Forsiden:.

Donald Trump og Jefferson-opsjonen
22. oktober 2016

Antidemokratisk maktelite håner og ødelegger Demokratiet

Demokratiet eller folkets rett til å velge sine ledere er i utgangspunktet en ren nordisk tradisjon hvor frie menn møttes på Tinget og vedtok lover og avgjorde tvistemål. Vi hadde en egen Gud for det som het Forsete. Så lenge våre nordiske samfunn var homogent nordiske fungerte dette systemet bra, men ved innføringen av den sorte åndspesten, kristendommen, og de kreftene som sto bak denne mentale sykdommen, forsvant denne måten å ordne samfunnet på.

I en form for nasjonal gjenoppvåkning i de nordiske land i Europa, og andre verdensdeler befolket av nordiske folk, lagde man en moderne form for demokrati gjennom foskjellige varianter hvor folkenes rett til å velge ledere ble satt i fokus. Alle var enige om at slike ordninger var basert på spesielle forutsetninger om maktdeling og mulighet for lik påvirkning og organisering i samfunnet. Dette var en utopi som kun varte noen få tiår inntil de kretsene som hadde pengemakten også manøvrerte seg til makten over media, organisasjoner og det offentlige påvirkningsapparatet.

Til slutt gikk disse kreftene sammen i et konsensusforbund som utelukket alle andre grupper og drepte åpent eller myrdet lederne for gruppene som sto utenfor konsensus. I Norge ble denne konsensus gjennomført den 22. april 1938 ved vedtak i Stortinget om å forlenge mandatet til de valgte representanter fra 3 til 4 år. Fra da av var demokratiet dødt i Norge og det eneste vi har igjen er navnet som staffasje og kamuflasje. Borte ble også alle de rettighetene som må ligge til grunn for at demokrati skal fungere; som organisasjonsrett og ytringsfrihet. Den samme prosessen har mer eller mindre identisk foregått i alle såkalte demokratier. Også i USA.

Det er nå eller aldri for Demokratiet i USA!!!

Den Anglozionistiske makteliten i USA har all makt over storfinans, massemedia og andre viktige deler av samfunnet og motsetter seg enhver presidentkandidat de føler kan være en trussel mot deres egen makt og deres egen agenda. Donald Trump er i år en slik kandidat som makteliten hater fordi han vil stoppe Det Anglozionistiske Imperiets sivilisasjonskriger og da spesielt den jødiske maktelitens hatkrig mot Putin og Russland. Trump sier også rett ut at hele det amerikanske systemet er falskt og "Rigged". Det er ikke lenger et demokrati(republikk) slik det ble dannet som, men en kamuflasje for en liten maktelite som beriker seg på den overveldende majoritet.

Donald Trump klarte, mot alle odds, å bli nominert som Republikanernes kandidat. Etter det har hele det amerikanske konsensus-apparatet gått til stadig hardere angrep på Trump og virkningen uteblir ikke. Som vigrid.win uttrykker det: Trump de-velges av makteliten som har jødesleikeren Killary Clinton som sin front-nikkedukke. Vi ser ingen mulighet for at Trump skal klare å vinne presidentvalget i november i høst mot slike odds. Han har, etter vår oppfatning, kun en mulighet igjen:

Jefferson-opsjonen

Tiden er inne

Teksten på bildet:

"Frihetens tre må friskes opp fra tid til annen med patrioters og tyranners blod. Det er dets naturlige gjødsel!"

Velger Trump Jefferson-opsjonen eller lar han seg tyrannisere og kue? Vi får snart se det.

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)