.:Vigrid Forsiden:.

Sophie Elise er Anki Gerhardsen knusende overlegen

Bitche-Anki bitcher Rosablogger Sophie Elise(bildet over)

Misunnelige og/eller forsmådde kvinner tar gjerne ut bitterheten sin ved å bitche sine mer vellykkede medsøstre. Mye som tyder på det er tilfellet i denne saken her. En som ser det slik også er humorklovnen Ørjan Burøe, som jeg selv satte grundig på plass på Twitter for noen måneder siden. Her er bloggen hans med et oppgjør med Bitche-Anki som Jantelovens vokter:

Komiklovn bitcher Bitche-Anki(bildet over)

Så langt er alt greit og helt normalt i et samfunn som er i ferd med å gå til grunne i en verdenskrig påført oss av våre herrer og mestere som styrer "Det Anglozionistiske Imperiet" og dets NAZI-allianse. Denne verdenskrigen er total og assymetrisk hvilket vil si at når komiklovner fronter antirasisme, les antihvit rasisme, så er de etter vår oppfatning aktive deltagere i NAZI-alliansens sivilisasjonskriger hvor dekomponering og utryddelse av europeisk sivilisasjon og vår etniske sammensetning er et hovedmål. Skam over Ørjan Burøe som med det som utgangspunkt burde holde kjeften sin og fjerne seg fra den offentlige debatt, uansett enighet om Bitche-Anki og Sophie-Rosablogger. Men det stopper ikke her. Hva bedriver Bitche-Anki med når hun ikke tømmer bitterheten i hodet på yngre, penere og mer vellykkede damer?

Børge Brende er bekvem med jødestyrt Naziregjering i Kiev

Avisa Nordland forteller oss at Anki nylig gikk rett inn i jobb som propagandist i Barents Press-systemet og da ringer det noen klokker. Det viktigste virkemiddelet Anglozinistene og NAZI-alliansen bruker som frontkjempere er de såkalte NGO'ene. NGO er en organisasjon som ikke er statseid, men finansieres med offentlige midler. Ved hjelp av disse NGO'ene som stridsmidler er Europa påført uendelig lidelse, krig, terror og massedrap. De samme NGO'ene var i sentrale roller da Ukraina ble destabilisert og Anglozionistenes voldelige kupp ble gjennomført. Victoria Nuland skrøt da av at USA alene hadde investert 5 milliarder dollar siden starten på 1990-tallet for å oppnå regimeskifte i Ukraina.

Hele Øst-Europa ble angrepet av alle slags NGO'er for å skape destabilisering og legge forholdene til rette for revolusjoner eller regimeskifte til Anglozionistenes og dets NAZI-allianses fordel. Russland var hovedmålet, men Putin reddet både landet og folket og fikk det på rett kjøl igjen. Og blant disse NGO'ene NAZI-alliansen opprettet på starten av 1990-tallet (1993) var Berentssekretariatet pluss noen sidegreier som BarentsObserver og Barents Press. For noen får år siden vedtok Russland en lov som påla slike NGO'er å registrere seg som fremmede agenter i Russland. Endelig hadde russerne våknet og forsto at sivilisasjonskrigen mot dem ble ført på alle nivåer og med alle metoder.

Poroshenko: Krig og folkemord for NAZI-alliansens regning
Lofotposten: "Anki går ........ til Barentssekretariatet"

Og i dette krigsredskapet som er en liten brikke i Anglozionistenes sivilisasjonskrig mot Russland ser det altså ut til at Bitche-Anki har sin plass. Linken over forteller oss at Barentssekretariatet finansieres med 35 millioner kroner årlig av Utenriksdepartementet. Departementet til Børge Brende som synes jødeoligrker og deres Nazibataljoner er helt greie å jobbe sammen med.

Bukken som passer havresekken passer også godt: Anki blir oppsagt i jobben sin grunnet manglende formell kvalifisering og får altså øyeblikkelig en sms om at det overføres 1,2 millioner inn på kontoen til Barents Press fra Barentssekretariatet. Hvor altså Bitche-Anki sitter i et av styrene, ifølge Lofotposten.

Bildet over gir et tydelig begrep over hva propaganda-bitche-Anki skal jobbe for med finansiering fra det norske utenriksdepartementet: Hat mot demokrati, folkemord på Novorussere og deretter russere. Med andre ord en liten brikke i en total assymetrisk sivilisasjonskrig mot Russland.

I forhold til det bildet fremstår Sophie Elise som den store moralske vinneren av de to - NGO-Propaganda-Jantelovs-Bitchen-Anki som den store taperen.

Bli med Vigrid inn i en ny Nordisk Vår!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)