.:Vigrid Forsiden:.

Hurtigkurs om Islam - Ondskapens og Hatets "Religion"
24. september 2020 - Tore W. Tvedt

SIAN's 9 Løpesedler - Årsak til Anmeldelse og Dom av Lars Thorsen

Europa er utsatt for en masseinvasjon av rasefremmede invadører som sprer forbrytelser, vold, dopmisbruk, voldtekter, mishandling, terror og all annen Faenskap som er typisk for Møkkafolk fra Møkkaland de aldri har klart å bygge bærekraftige sivilisasjoner i.

En stor del av denne samfunnsvirusen bekjenner seg til den politiske ideologien og herskestrategien kamuflert som en religion som kalles Islam.

Dette er en Ondskapens hersketaktikk hvor vertsfolkene skal forfølges, voldtas, drepes, utnyttes og etterhvert erstattes med en ensrettet Islamsk befolkning.

Det nytter ikke bare å argumentere mot denne dødelige saamfunnsvirusen, men selve bærerne av den, Islamistene, må sendes tilbake til de Møkkalandene de kom fra.

For at kunnskapen om disse seksualpredatorene og voldsterroristene og deres Møkka"religion" skal bli alment kjent har SIAN laget og distribuert en serie på 9 løpesedler som ble spredd offentlig. For dette ble SIAN's formann, Lars Thorsen, anmeldt og dømt til betinget fengsel og en større pengebot.

Som Etniske Norske kvinner og menn har vi plikt til å sette oss inn i dette materialet slik at vi kan forstå den innebygde ondskapen og djevelskapen som utgjør Islam og alle Islamister uten unntak må leve etter.

Under finner dere de 9 løpesedlene. Les dem og lær dem slik at dere forstår faenskapen disse invaderene volds- og terrorhordene fører med seg:

Løpeseddel 1 del 1 - Islam - En forbrytelse mot Menneskeheten

Løpeseddel 1 del 2

---------- €€€€€ ----------

Løpeseddel 2 del 1 - Muhammed - Muslimenes onde forbilde

Løpeseddel 2 del 2

---------- €€€€€ ----------

Løpeseddel 3 del 1 - Islams bedervede etikk og fravær av moral

Løpeseddel 3 del 2

---------- €€€€€ ----------

Løpeseddel 4 del 1 - Islams Sharialov - Umenneskelighet satt i system

Løpeseddel 4 del 2

---------- €€€€€ ----------

Løpeseddel 5 del 1 - Islam - Seksualpredatorenes himmelrike på jord

Løpeseddel 5 del 2

---------- €€€€€ ----------

Løpeseddel 6 del 1 - Allah hater deg

Løpeseddel 6 del 2

---------- €€€€€ ----------

Løpeseddel 7 del 1 - Islam - Et helvete på jord for kvinner

Løpeseddel 7 del 2

---------- €€€€€ ----------

Løpeseddel 8 del 1 - Respekt for menneskerettighetene

Løpeseddel 8 del 2

---------- €€€€€ ----------

Løpeseddel 9 del 1 - Norge trues av "fredens" religion

Løpeseddel 9 del 2

---------- €€€€€ ----------

Når du har lest de 9 løpesedlene og skaffet deg bunnsolid og dokumentert kunnskap om Islams og Islamistenes Ondskap er tiden inne til å omsette kunnskapen til endret adferd. Uten endring i adferd har innhenting av kunnskap og læring ingen som helst verdi.

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)