.:Vigrid Forsiden:.

Sivilisasjonskrigen mot Russland - Over 800 år gammel

Alexander Nevsky - Heltekriger av Nordlandene

Med den sorte åndspesten (Kristendommen) kom intoleranse og hat og folkemord til Europa. Denne dødelige sykdommen, utgått fra jødenes Dødehavskult, spredte seg med ild og sverd til hele Europa var underlagt dødspesten. Etter denne dødelige virusen kom en ny dødspest (Islam) med den samme jødiske Dødehavskulten som kilde og feide over Nord-Afrika, Vest-Asia og innover både øst- og vest-Europa. Dermed ble Kristendommens sivilisasjonskrig mot de ikke-kristne europeerne utvidet med en ny sivilisasjonskrig mot Islam og bærerne av denne pestvirusen. En sivilisasjonskrig som har blusset opp igjen de siste 40 årene. Pavekirken, som hadde vokst seg sterk ved hjelp av blodsugende Vampyrmetoder og stjeling av landeiendommer og monopol på falsk "frelse", blåste i krigslurene og slo tilbake mot Islam i første rekke.

Men da Pavekirken var kommet i gang og profiterte rikelig på den nye sivilisasjonskrigen under navnet "Korstog" stoppet det ikke med kampen mot Islam. Tvertimot gikk korsfarerne sammen med muslimene mot andre kristne og da i hovedsak Pavekirkens gamle rival, den ortodokse Byzantiske versjon av kristendommen som var utbredt på Balkan, i Hellas og Russland. Siden korstogene og krigene passet Pavekirken glimrende, og profitten økte tilsvarende, slo man flere fluer i en smekk og utryddet på brutalste måte Katarene i sør-Frankrike.

Tyske Ordensriddere angriper i Baltikum - Sivilisasjonskrigen mot Russland er startet

Den iboende intoleransen og det glødende hatet i Dødehavskultene overfor de som ikke er besjelet av "den rette lære" krever at "de vantro" må omvendes, brennes, eller drepes på annen måte mens det jordiske godset tilfaller kirken. Det gjelder alle de jødebaserte Dødehavskultene. Evig forbannet være dem alle. Spesielt gjelder dette Pavekirken og Islam og i noe mindre grad kristen protestantisme. Den ortodokse kristendommen (gresk og russisk) er nærmest fri for dette intolerante hatet mot alt og alle som ikke er som dem.

Korstogene startet i løpet av 1100-tallet og ved overgangen til 1200-tallet var de i full gjenge. Europa sydet og brant av sivilisasjonskriger og blodet fløt overalt. Slutt var det på den førkristne freden og toleransen mellom folkene. Hvor det tidligere ble kriget litt om skatteinntekter og lignende banaliteter utspilte det seg nå serier av Holocauster og Folkemord.

Alexander Nevsky - Heltekriger av Nordlandene - Filmposter fra 1938

Norden hadde lenge vært forskånet for blodbadene siden vi lå i periferien til Pavekirken og det var lite gull og sølv å hente her. Norden var en harmonisk familie med stort samkvem fra Island til Velikij Novgorod i Gardarike mellom Estland og Moskva. Her dro norske konger og andre stormenn og handlet og fant seg koner og tedde seg slik folk skal. Men Svearnas og Danenes religiøse kristne nidkjærhet tente hatet mot de vantro ortodokse russerne og de ikke-kristne baltiske stammene i det baltiske området. Allerede i 1195 utstedte pave Celestine III korsfarerordre rettet mot de ikke-kristne balterne. I blodbadet som fulgte angrep Svear, Daner og Tyskere fra tre fronter og slaktet dem som ikke ville la seg døpe.

Sivilisasjonskrigen i Baltikum ble langvarig takket være terrenget med mye urskog og sumper som favoriserte de innfødte og deres lette utrustning. Russerne ga også sin støtte til balterne i kampen mot Pavekirkens folkemordere og holdt dermed Pavekirkens germanske morderbander delvis i sjakk. Men så skyter utviklingen fart: Fra øst kommer Mongolstormen feiende inn over de eurasiske sletter og krever de russiske fyrstenes fulle oppmerksomhet. Kun Novgorod i Gardarike unngår å bli stormet av mongolerne selv om de må betale skatt til dem.

Uniate-morderne på Offensiven igjen

Daner, Svear og Tyskere benytter seg av mongolstormen til å fornye angrepene på balterne og russerne og nå med mål å utslette den russiske sivilisajon for godt. Slik gikk det ikke og mannen som stoppet dem var en av Nordens fremste sønner og krigere; Alexander med tilnavnet Nevsky. Tilnavnet tjente han seg da han rundjulte Svearnas invasjonshær ved elven Neva i 1240. Derav tilnavnet "Nevsky". Bildet øverst er av Alexander innfelt ved siden av byfestningen Novgorod Kreml. Året etter slo han de tyske ordensridderne på Peipus-sjøen. Begge slagene mesterlig valgt og utført taktisk av Alexander Nevsky. Og med det var Russland og Nordisk sivilisasjon reddet for den gangen.

Det var ikke siste gang de svenske ryggdolkerne gikk sammen med Europas fiender med mål å utrydde den russiske sivilisasjon. Etter at korstogene var avsluttet i Baltikum fortsatte sivilisasjonskrigene mot Russland videre med vekslende intensitet drevet av polske og litauiske allianser. Målet deres var i første rekke å nå fram til Svartehavet og splitte Russland fra sine balkanske brødrefolk. Denne flere hundre år lange fasen av svilisasjonskrigen fikk navnet Uniatekrigene. Det vi derfor ser i dag er en total antirussisk sivilissjonskrig som en ren fortsettelse av Korstog og Uniatekriger. Uniatekrigen i 1999 hvor NAZIstene i NATOblokken bombet Serbia i en 74 dagers lang bombekrig er en del av sivilisasjonskrigen mot Russland og opptakten til det som i dag skjer i Novorossia.

Krim: "Vi er en del av Russland"

Uniatekrigenes første hovedmål ble nådd i 1991 med tilgang til Svartehavet og Russland trengt langt mot nordøst uten forsvarsskanse mot videre angrep fra Uniatealliansen. Det var derfor en velsignelse da den "Russiske Våren" i 2014 feide over Novorossia og Krim og befolkningen på Krim med overveldende flertall vendte tilbake til Moderlandet. Krim er en "Blokkpost" i Uniatekrigernes hærvei mot Sentralasia og klodens "Heartland". Teksten på bildet under betyr "Russisk Vår" og båndet er st. Georges heltebånd. St. George regnes av mange som identisk med vår egen nordiske Gud Thor.

Hadde Russland hatt styrke nok hadde de også tatt imot Novorossia og gjenopprettet den historiske Status Quo overfor Middelalderens grense mellom den russiske verden og Uniatemordernes. Det har de desverre ikke og derfor er nok Novorossias heltemodige frihetskamp en kamp for å vinne tid. Kampen Novorossia så heltemodig fører er en sivilisasjonskamp for nordisk demokrati, folkenes rett til selvbestemmelse og kamp mot Holocaust og Folkemord utført av NAZI-juntaen i Kiev og deres nasjonalsosialistiske og nasjonalistiske morderbander godt understøttet av NATO og betalt av NATO's finansielle krigskasse; IMF. Uniatefronten med NATO og USA i spissen fører sin sivilisasjonskrig på vegne av anglozionistiske finansoligarker og deres hoff hvor målet er å samle de undertvungne folkene i "Corporate Gulag" for total utbytting.

Russisk Vår er en Nordisk Gjenfødelse

Polen, Litauen og NAZI-Ukraina stiller med glede opp som krigsviglere og angrepsfronter. At Norge deltar som krigshisser og krigsdeltager i fremste linje er dypt tragisk, men det viser hvor totalt ned i den zionistiske moralske kvikkleiren vi som folk har sunket. Vårt, og alle andre nordiske folks håp, ligger i et under i Novorossia hvor en ny Alexander Nevski kan skape det samme underet i Novorossia som han gjorde i Baltikum nærmere 800 år tidligere. Med seier for den "Russiske Vår".

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)