.:Vigrid Forsiden:.

Rasekrig - i Naturen - Artikler:


Rasekrig i Reveverden
- Rødreven fordriver Fjellreven

Rasekrig i Ekornverden
- Grå ekorn fortrenger røde


Rasekrig - i Naturen - Kommentarer:


Rasekrigen herjer Norge

Morderplante med Floracide som dominans-strategi

Siden vi bruker ordet Genocide om utryddelse av humanoider og mennesker (om oss av nordisk ætt) kaller vi det Floracide i plantenes verden siden planteverdenen heter Flora på latin. Noen planter har utviklet parasittiske dominans-strategier mens andre har utviklet rendyrket aggresive utryddelsesmetoder. Ved å studer naturens verden kan vi lære mye om vår egen. Særlig gjelder det sunne holdninger til bekjempelse av uønskete arter som invaderer våre nordiske arters livsrom. For dyrearter bruker vi betegnelsen Faunacide. Bildet over er av Boersvineblom.

Til kamp mot Genocide, Faunacide og Floracide av Nordiske arter!


Nordisk sivilisasjon er blitt fullstendig kontrollsyk

Disse mentalt syke kontrollfreakene som vil overvåke alt og alle hva enten vi er stemmekveg eller husdyr på bås eller høner i burhus eller ulv i skogen eller som på bildet en liten mus på et jorde ødelegger oss fullstendig. Lås haterne av frihet inne og hiv nøkkelen.

Skyt smittebærerne

- er det prinsipielle budskapet i artikkelen. Ja, se det er et forslag som bør vurderes, men hvorfor begrense det til hjort? Det finnes da mange andre skadedyr som kommer til lands med farlige sykdommer så hva med dem? Og skal vi skyte all hjort når vi ser dem eller sjekke dem for flått først? I så fall er dette prosedyren på andre områder også?


3.785 arter truet av utryddelse

Som alle av nordisk ætt er vi i Vigrid glade i dyr og ser dem som en del av Odin's skaperverk. De har en plass i naturen rundt oss og gir oss en levende helhet vi er avhengige av for å leve et fullstendig liv i harmoni med Odin's fantastiske skaperverk.

Vi tror ikke det er tilfeldig at artikkelen bruker et bilde av en hvit rev. Alt som er hvitt står i dag i fare for å bli utryddet. Noe planmessig som ledd i kampen om verdensmakten mens andre hvite arter dør ut av klimaendringer.

Til venstre har vi et eksempel på den arten som står vårt nordiske hjerte nærmest. La oss gå sammen om å gi dem en nordisk fremtid. Uansett hvilke offer det vil kreve av oss.


Alle isbjørnbestandene truet

Kloden er i ubalanse og særlig i områdene rundt polene skjer det dramatiske forandringer. Klimaet er blitt mildere og de dyrene som har tilpasset seg det kalde miljøet gjennom tusener av år får problemer med den raske oppvarmingen. Fiskebestander er i fare, fjellreven er truet, villrein likeså og ikke å forglemme oss som er av nordisk ætt.

Når man skylder på klimagasser skal man være klar over at det er en teori som godt kan ha noe for seg, men det er mange forhold den ikke gir noen fullgod forklaring på. Hvorfor var gjennomsnittstemperaturen i bronsealderen for 3-5.000 år siden langt høyere her i nord enn den er idag selv med de siste års oppvarming? Den gang forurenset vi tobente heller måtelig.

Og hvorfor skjer ikke oppvarmingen raskest og mest der hvor vinder og hvirvler skulle tilsi? Mange spørsmål, men for isbjørnen kan vi bare håpe at den overlever til det blir kjøligere igjen. For det vil det også bli. Men er det nordiske menneske her for å oppleve det?


Rasekrig mellom fuglearter om retten til revir

Klimaendring skal være fremste årsak til at fugler fra varmere klima søker seg nordover mens våre nordiske arter ikke har noe sted å flykte. De må organisere seg og slå invasjonen tilbake eller bli utryddet. Hva velger våre nordiske fugler å gjøre?


Rasefremmede fraktes hjem igjen

Brasil har tatt konsekvensen av de forskjellige artenes genetiske tilpasning til det miljøet de har utviklet seg i og hører naturlig hjemme i.

Det synes vi er et glimrende tiltak til beste for alle parter og anbefaler det til alle. Jeg vil tro at også de som kommer fra andre miljøforhold vil sette stor pris på å komme hjem dit de naturlig hører hjemme.

Der vil de treffe sine egne som de kan leve i harmoni og instinktiv forståelse med. Kort sagt; Brasil gjør det eneste rette. Og husk: det er ingen grunn til å stoppe med pingviner.