.:Vigrid Forsiden:.

Norge forbereder Krig mot Russland, Artikkel 2, 4. juli 2013

Norge forbereder Krig mot Russland, Artikkel 1

Dette er den andre artikkelen som omhandler det som klart synes å være et forestående anglozionistisk militært angrep på Russland i regi av terrororganisasjonen NATO og hvor Norge ser ut til å få en spissrolle i åpningsfasen. Det norske militæret har gjennom en årrekke blitt bygget om fra et nasjonalt, territorialt forsvar til en integrert del av det anglozionistiske Imperiets terrorstyrker. Det viste vi i terrorbombingen av sivile mål i Libya hvor de 6 norske bombeflyene slapp over 500 bomber som utgjorde rundt 10% av alle NATO-bombene som ble sluppet.

De norske militære styrkene er topp utstyrt og topp trent og motivert gjennom sin deltagelse i terrorbombingen av sivile i Libya og som nyttige idioter for den internasjonale CIA-narkomafiaen som førte an i krigen mot Afghanistan da landets lovlige regjering i 1999 stoppet all produksjon av Opium i landet. Nå er det klare tegn som tyder på at det største målet for det anglozionistiske Imperiet, Russland, står for tur.

Hva bygger vi så denne uhyggelige antagelsen på? Den 1. artikkelen om temaet la vi ut for en måned siden og i dag fikk jeg en mail fra en leser av Vigridsiden i Østfold som jeg gjengir her:

"Titter inne på siden din sånn i ny og ne se... Tenkte på artikkelen din om NATO mot Russland for noen uker siden. Siden jeg bor rett ved Rygge flystasjon så tenkte jeg å bekrefte at aktiviteten på flyplassen har holdt seg oppe de 3-4 siste ukene, men fra mandag (1. juli) av har den nesten doblet seg. Kommer inn jagerfly hver eneste dag, mest Norske F-16, men også C-17 og kamphelikoptre. Etter det jeg husker må det være over 1 år siden det var slik aktivitet der. Og det står ikke utlysning om øvelse i Moss-avis heller."

Høynet militær beredskap - også på Rygge

Bildet over er av transportflyet C-17 mens det slipper ut "flares" for å narre varmesøkende raketter.

Krigsforberedelser tar gjerne litt tid, selv for angrepsnasjoner som NATO-landene, hvis de skal holdes rimelig hemmelige. Det forutsetter at man i land som Norge med vanligvis et avslappet sikkerhetsnivå skjerper sikkerheten et hakk for å holde uvedkommende unna militære anlegg, samtidig som beredskapsnivået ikke økes så høyt at det må begrunnes. I Norge skjedde det i februar 2013 og gjelder også Rygge. Den gangen skapte det litt oppmerksomhet og her er PeST sin reaksjon på den militære høyningen av berdeskapen hentet fra Moss Avis. Se linken over:

""- PST er orientert om at Forsvaret har hevet sin beredskap. PST vurderer det slik at det slik at trusselbildet mot Norge er uendret. Det er altså ingen forestående terrortrussel," skriver kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST."

Meget interessant. Norge er ikke utsatt for noen som helst trussel fra noe som helst land, hverken militært eller som sivil terror. Høyningen av den militære beredskapen i Norge for bare fire måneder siden har altså null å gjøre med forsvaret av land eller folk. Ser vi det i internasjonal sammenheng er det derimot rimelig klart at høyningen innebærer "skjulte" forberedelser til krig mot zionistenes eneste alvorlige fiende på jorden: Russland under ledelse av President Putin.

Hva skjedde så i februar i år som gjorde en høynet militær beredskap og forberedelser til angrepskrig forklarlig? Enkelt svar: Krigen i Syria. Krigsutviklingen gikk ikke den veien USA ønsket. Russland og Kina blokkerte en FN-innsats og på slagmarken klarte regjeringsstyrkene seg utmerket selv etter to år med brutal krig mot jihadister finansiert og væpnet fra utlandet. Anglozionistene begynte å tape ansikt mens president Assad tydelig hadde støtte i den syriske befolkning og vant selvtillit. Tre måneder senere fikk hele verden se dette som vestlig etterretning hadde visst lenge: Assad var på offensiven og det med stor suksess. I mai i år frigjorde regjeringsstyrkene byen Al-Qusayr i Syria og NATO-alliansen og deres allierte gikk på et nederlag som blir Imperiets snublestein hvis de ikke nå feier til side all motstand.

Det er intet som tyder på at det blir enkelt inne i Syria uten å gripe åpent militært inn. Putin har sagt "Njet" til fremmed invasjon og dermed er situasjonen i Syria utenfor Zionistenes kontroll. Iran har av mange vært nevnt som mål etter Syria, men i denne situasjonen er Iran uinteressant som angrepsmål. Ja, der er faktisk idiotisk å angripe Iran alene uten å ta ut Russland samtidig. Kina er en passiv partner i dette spillet så det burde ikke være nødvendig å angripe det landet militært.

Her i Norge vil nettopp de to stedene vi har nevnt, Vealøs i artikkel 1 og Rygge i denne være de naturlige norske oppmarsjområdene for en norsk deltagelse i et sjokkangrep på Kaliningradregionen i Østersjøen. Men nå er det ikke slik at et regime vil gå til krig mot et annet land uten å informere befolkningen om nødvendigheten av å føre en angrepskrig. Ordet angrepskrig vil aldri bli brukt, men preventiv krig som det minste av to onder er ordbruken en angriper vil bruke for å motivere befolkningen til angrep. Humanitære årsaker er en annen velbrukt floskel. Det er altså hva vi kan vente at høyere norske militære vil bruke regimetro og zionistlojale medier til å hjernevaske befolkningen med. Før vi ser videre på den siden er det på sin plass å minne om at de involverte statene ikke er passive tilskuere, men er veldig klare over hva som foregår.

Russiske tiltak i Middelhavet 27. juni 2013

Russland har sin eneste støttehavn for marinen sin i Middelhavet i Tartus i Syria. I løpet av mars til mai overførte Russland mellom 10 og 15 krigsskip til Middelhavet. Da skulle man tro at det til stadighet ville ligge flere av dem i Tartus både av interne årsaker og for å støtte opp under president Assad. Det motsatte er tilfellet slik linken over forteller oss. Og det er logisk sett utifra to forhold: Russland vil ikke la seg innblande direkte i Syriakrigen med en mulig aksjon mot russiske krigsskip i syrisk havn. Samtidig opprettholder Russland en stor marinestyrke i Middelhavet for å kunne slå tilbake hvis NATO angriper Russland. To meget smarte trekk av den eminente globale sjakkspilleren Putin. Uten at det spiller noen rolle hvis USA bestemmer seg for et raskt førsteslag så overlegne de fremdeles er.

Iransk krigsskip i Det Kaspiske Hav 29. juni 2013

Samtidig med de russiske tiltakene i Middelhavet avholder Russland og Iran en felles marineøvelse i Det Kaspiske Hav.

Russland spisser antirakettforsvaret av Moskva 29. juni 2013

Samtidig med en mengde andre meldinger opplyser russerne at de nå har oppgradert og utvidet antirakettforsvaret av Moskva med det mest moderne utstyret de har.

Russland og Kina øver i det fjerne Østen 2. juli 2013

Parallelt med alt det andre som er nevnt over avholder Russland og Kina en felles marineøvlse koordinert med andre grener utenfor Vladivostok i det fjerne Østen. Hver for seg er disse meldingene uten betydning, men samlet gir de et bilde av at den frie verden er forberedt på at det anglozionistiske Imperiet vil slå til med den militære voldsarmen sin, terrororganisasjonen NATO. Ser vi altså på dette bildet med høynet beredskap i Norge opp mot en verden i krig og den frie verdens forberedelse til forsvarskrig overfor NATO mangler vi bare en brikke og den fikk vi den første biten av i dag. Det var faktisk den vi ventet på før vi skriver denne artikkelen for uten den ville det bildet vi gir ligne for mye på tidligere hendelser som sammentreffer i tid.

Her i Norge er Aftenposten etter vår kvalifiserte mening det organet man skal følge med i for å vite planene til den hatefulle og angrepslystne fløyen i det anglozionistiske jødestyrte Imperiet. Her lærer vi hvilke land og personer vi skal hate og hvilke vi skal dyrke og beundre først og sterkest poengtert. De "gode" er jøder og anglozionister og deres allierte mens "De onde" er dem som til enhver tid anses å hindre zionistene i deres maktutfoldelse og verdenserobring. Det er altså i Aftenposten vi regnet med at norske toppmilitære talsmenn ville fortelle oss at krig er nødvendig og forsvarlig som "det minste av to onder".

Vi forberedes på Krig; "Det minste av to onder"

Bildet over illustrerer glimrende zioreptilene som nå gjør det de kan for å hjernevaske oss med sin krigsretorikk før det neste angrepet vi deltar i. Angrep som skal sikre de zionistiske finansoligarkene i Wall Street og London City global makt. Vi henter et sitat fra Aftenpostens artikkel: "Når vi først hevder at krig kan være det minste onde,....." Dette er budskapet ziomedia vil vi skal sitte igjen med. Selvsagt gjelder dette for alle angrepskrigene anglozionistene og deres lakeistater, som Norge, fører. Også den mot Russland som det ser ut som de planlegger for en snarlig fremtid. Ziomedia har lenge demonisert Russland og spesielt Putin så det eneste som gjenstår er angrepet selv og forsvaret av det som "det minste ondet".

Tror vi i Vigrid så virkelig at NATO vil angripe Russland med et totalt førsteslag i løpet av kort tid? Til det er svaret at for to år siden syntes det usannsynlig. Russland ga NATO Libya og Ghaddafi på et fat. For et år siden meget usannsynlig siden det så ut som at Assad ville tape raskt. Etter at Imperiet snublet i Al-Qusayr og ikke har klart å snu situasjonen på slagmarken i Syria og Edward Snowden med perfekt timing kliner til den snublete US-giganten i bakhodet med sin lekkasjekølle ser vi på sannsynligheten for et førstelag fra NATO mot Russland som meget stor. Sikkert er intet, men vi har kjøpt inn ekstra hermetikk og annet nødvendig utstyr for å ri av de første ukene hvis Russland rekker å slå tilbake. Så nå er det bare å se hva som skjer.