.:Vigrid Forsiden:.

Norge klargjør for angrepskrig mot Russland, Artikkel 1, 7. juni 2013

Glade Frihetskjempere i den syriske armé

Vigrid er den fremste geopolitiske tenketanken med de beste analysene over hva og hvorfor den globale politikken beveger seg slik den gjør. Det skyldes helt enkelt at vi har et realistisk syn på de maktene og kreftene som virker inn på geopolitikken og er fullstendig uavhengige på absolutt alle måter. Denne kunnskapen deler vi med glede videre med alle dere som titter innom og setter dere inn i de problemstillingene vi tar opp. Vi anbefaler også at dere sprer stoffet og da gjerne på blogger hvor dere kan debattere synspunktene vi fremlegger.

Denne gangen ser vi meget alvorlig på verdenssituasjonen generelt og Norges stilling spesielt. Generelt er det anglozionistiske Imperiet på et erobringstokt som har vart uavbrutt i sin moderne form siden England erklærte datidens fremste forpost for frihet, Tyskland, krig. Siden den dagen, den 3. september 1939, har anglozionistenes angrepskriger aldri stoppet opp. De har kun variert i intensitet ettersom situasjonen gjorde det ønskelig. I løpet av de siste ti årene har den geopolitiske situasjonen forandret seg dramatisk. Det anglozionistiske Imperiet og dets allierte, inklusive Norge, har samkjørt sine militære planer og militære styrker til et slikt nivå at de like godt kunne vært under et flagg og en sentral kommando. Hvilket de langt på vei er under USA og terrororganisasjonen NATO (Nord-Atlantisk Terror-Organisasjon).

Russland misliker nye NATO-land i nord

Situasjonen i Syria tok plutselig en brå og uventet vending i og med at de syriske frihetsstyrkene som er lojale overfor det syriske folket og president Assad erobret den strategisk viktige byen Qusayr den 23. mai i år (2013). Deretter har den syriske armé fortsatt fremgangen og overtatt initiativet i krigen. Israel og USA reagerer spontant og USA har overført sterke enheter til Jordan på grensen mot Syria utstyrt med Patriot-raketter, F-16-jagerfly og sist en hel angrepsbrigade av Marinesoldater.

Over er et bilde av et russisk krigsskip som avfyrer en rakett. Russland har sine skip utenfor kysten av Syria med base i havnebyen Tartus. Derfor må USA bruke landbaserte Jordan som oppmarsjområde for sine angrepsstyrker. Situasjonen i Midt-Østen er dermed, nær sagt endelig, kommet dithen at USA har trekktvang og kun har en praktisk valgmulighet på kort sikt: Angrep på Syria med stor risiko for full krig med Hezbollah og Iran. Da kommer Russland i klemme. Putin har gått hardt ut og sagt at de ikke aksepterer militær intervensjon av fremmede makter direkte i Syria. Vel, hva kan så Russland gjøre med det? Og hva kan NATO-terroristene gjøre for å avskrekke Russland for å gripe inn eller forberede seg på en rask angrepskrig mot Russland? Og det er her vi kommer til Norge.

4. juni 2013: Styrket militært samarbeide i Norden
4. juni 2013: UD vil svekke Barentssamarbeidet
3. juni 2013: Vealøs i Horten sperres grunnet høynet militær beredskap

Over er et lite knippe nyheter som alle peker i samme retning: Rask militær oppbygging i nord kombinert med nedbygging av diplomatiske kanaler på høyt nivå. Begge deler er typiske tegn på kommende militære konflikter. For dem som ikke kjenner til Vealøs i Horten så er det en liten sandøy på den store endemorenen gjennom Østfold og Vestfold. Her ble det på 1850-tallet bygget et fort som lenge har vært uten noen som helst form for militær betydning. I mange år har det vært tradisjon med guidete turer på festningen som heter "Norske Løve". Nå er det slutt med det og bevoktningen er sterk. Grunnet "høynet militær beredskap".

Hvilke slutninger kan vi trekke av en enkelt melding i lokalavisen for Horten, Gjengangeren, om at Vealøs festning er sperret for de populære turene grunnet "høynet militær beredskap"? Og hvorfor er ikke denne høynete militære beredskapen offentliggjort med brask og bram i samtlige landsdekkende medier og ivrig debattert på Stortinget? Hvis det hadde vært snakk om et defensivt tiltak hadde det selvsagt vært det siden hele poenget med defensive tiltak er å vise fienden at vi er beredt og at det vil bli dyrt å angripe oss. Skjulte tiltak og hemmelig høynet beredskap er kun noe man gjør når man planlegger et overraskende lynangrep på en fiende. Tildeldighetene ville altså at en lokal journalist og en vaktsoldat uten større innsikt har gjort tiltaket kjent.

Kaliningrad's enorme strategiske beliggenhet midt i sirkelen

Men hvorfor er sandbanken Vealøs av spesiell betydning? Moderne angrepskrig foretas ikke over en bred front med alle tilgjengelige militære styrker. Den igangsettes av langtrekkende raketter og bombefly i samspill med flybårne spesialstyrker som settes inn mot fiendens nøkkelpunkter. Først når dette førsteslaget er utført mobiliseres massene. Dessuten er NATO-terroristenes militære styrker i konstant høynet beredskap og klare til angrep på et par dagers varsel. Vealøs har en meget sentral sentral rolle i et eventuelt norsk lynangrep på Russland som et ledd i et NATO-angrep. Vealøs er nettopp gjort om til sentrum for landets spesialstyrker koordinert med den luftbårne delen like over fjorden på Rygge flyplass.

Samling og innsats av slike styrker kan foregå over fjorden og sideveier uten at noen i det hele tatt vil merke det. Den geografiske beliggenheten tyder dessuten på offensiv hensikt siden Vealøs ligger åpent til ved fjorden. Vealøs og Rygge sammen utgjør en ypperlig base for et lynangrep mot mål spesielt i Øst-Preussen, som nå kalles Kaliningrad. Vårt beste tips er derfor at det i løpet av kort tid vil bli foretatt et norsk angrep mot Kaliningrad som del av en stor NATO-angrepskrig mot Russland.

Disse hendelsene her oppe i nord kan, og etter min mening må, sees i sammenheng med den erobringskrigen anglozionistene fører på globalt plan med Norge som ivrig medterrorist.

Den russiske bjørn slo hardt mot NATO i Georgia

Etter at den russiske bjørn satte NATO og Israel på plass i 2008 i Kaukasus har Norge sendt spesialstyrker til Georgia for å trene dem til angrepskrig mot Russland som en del av den totale NATO-krigen mot Russland. Skulle Russland foretrekke et førsteslag mot også Norge har vår zionistiske maktelite bedt om det. Selv beskytter de seg godt og vi, Folket, vil få svi for jødelakeiene som har makten her til lands.

Det som er problemet er at det anglozionistiske Imperiet er moralsk bankerott for lenge siden og eksisterer kun basert på en knusende overlegen militær kapasitet. Det er derfor den eneste måten de kan møte tilbakeslaget i Syria på: Krig. Svarer Russland med aktiv inngripen er det mitt tips at Norge vil delta i første linje i et lynangrep på Russland. Tidsperspektiv? Alt fra i morgen til midten av juni om situasjonen i Syria fortsetter å utvikle seg til fordel for regjeringsstyrkene.

Det skal bli spennende å se om et slikt scenario, så fjernt det enn måtte virke, vil bli realitet. Eller om de geopolitiske sjakkspillerne har et annet trekk som motvekt mot de globale Frihetskjempernes suksess i Syria. En ting er sikkert og det er at anglozionistene nå er i militær trekktvang og vil foreta et større militært trekk.