.:Vigrid Forsiden:.

Er forsvarsminister Gram en tulling eller aktiv nazistisk støttespiller -
19. mai 2022

- for Nazialliansens angrepskrig mot Russland???

============ Original Message ============
Sent: 19. mai 2023 at 10:55
From: "Tore Wilhelm Tvedt"
To: Til Stortingets Forsvarskomite og NRK

Subject: Støtte til Nazistenes Folkemord i Ukraina

Til Stortingets forsvarskomite samt propagandistene Runar Henriksen Jørstad, Halldor Asvall og Gry Blekastad Almås i Nazistisk RiksKringkasting (NRK).

I anledning oversendelse av mer krigsmateriell til det jødestyrte naziregimet i Ukraina nevnt i nrk.no's artikkel den 18. mai i år med overskriften "Støtter Ukraina med langtrekkende artilleri"

Både det norske Storting, den norske regjering og enhver propagandist i norsk massemedia er eller bør være klare over at det jødestyrte ukrainske naziregimet fra 1. dag etter det vestlig styrte statskuppet i 2014 satte i gang et fullstendig folkemord på det russiske folkeelementet i Ukraina i området Novorossia, som også inkluderer Donbass-regionen.

Norge spilte en aktiv rolle før, under og etter kuppet og fortsetter til dags dato som en av de ledende støttespillerne for de nazistiske folkemorderne i sin russofobiske hatkrig mot alt russisk.

Det er til å le seg skakk av at en norsk regjeringsminister som Bjørn Arild Gram klarer å lire av seg følgende "Vi må fortsette vår støtte til Ukraina slik at de kan fortsette sin kamp for frihet og selvstendighet" og "...Kampen deres er også vår kamp for frihet, demokrati og trygghet". Begge sitatene er direkte fra artikkelen.

For å kunne fremstille et jødestyrt og vestlig ledet nazistisk folkemord på den ukrainske befolkningens største minoritet, den russiske, kombinert med den vestlige terrororganisasjonen NATO's angrepskrig mot Russland som en kamp for noen annen frihet enn nazimordernes drapstrang tyder på en alvorlig cognitiv virkelighetsforskyving for å si det med pene ord.

Det samme gjelder propagandistene (journalistene) i norsk massemedia som ukritisk gjengir nazipropagandaen.

Dere burde skamme dere!

Jeg står til disposisjon for de av dere som ønsker en balansert fremstilling av russernes forsvarskamp mot NAZIalliansens (NATO's) angrepskrig mot dem.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)