.:Vigrid Forsiden:.

Rygge utbygges som base for USA og NATO's -
16. mars 2023

- angrepskrig mot Russland

============ Original Message ============
Sent: 16.03.2023, 10:20
From: "Tore Wilhelm Tvedt"
To: julie.helene.gunther@nrk.no; rune.fredriksen@nrk.no; sara.vilde.solas@nrk.no; mathias.lunde.kristoffersen@nrk.no;

Subject: Rygge som base for USA's angrepskrig mot Russland

Til nazipropagandistene Julie Helene Günther, Rune Fredriksen, Sara Vilde Solås og Mathias Lunde Kristoffersen i Nazistisk Riks-Kringkasting (NRK)

Vedrørende artikkelen deres på nrk.no den 2. mars i år om utbyggingen av Rygge flyplass som base for USA's angrepskrig mot Russland med overskriften USA investerer 2 milliarder kroner på Rygge flystasjon.

Artikkelen er flat og tannløs og dere NRK-propagandister verken stiller noen form for kritiske spørsmål til angrepsminister Gram eller trekker linjene tilbake til 2013 da Norge for alvor startet forberedelsene til deltagelse i USA og NATO's angrepskrig mot Russland.

Dengang var tiltenkt amerikansk investering på 100 millioner som altså nå er øket med 20-gangen.

Sommeren 2013 var tiden da det ble klart at USA og NATO ville gå til angrepskrig mot Russland noe jeg som landets fremste gravende skribent på området gjorde rede for i artikler og blant annet en mail til Sarpsborg Arbeiderblad i forbindelse med deres artikkel om USA's baseutbygging på Rygge i 2013 med overskriften Rygge som Angrepsbase mot Russland.

Mailen inneholder linker videre til artikler som beskriver USA og NATO's krigsforberedelser med fokus på Norge.

Er dere interessert i utvide horisonten deres fra nazipropagandisme til journalisme er dere velkomne til en prat.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Korreksjon: Artikkelen i SA var datert 18.12.2017 og ikke i 2013. Mine artikler det linkes til i den mailen var fra 2013.

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)