.:Vigrid Forsiden:.

Norgesdemokratenes Verdigrunnlag -
10. mai 2023

- om de da har noe

============ Original Message ============
Sent: Wednesday, May 10, 2023 at 3:24 PM
From: "Tore Wilhelm Tvedt"
To: Tillitskvinner og -menn i Norgesdemokratene

Subject: Norgesdemokratenes Verdigrunnlag

Til tillitskvinner og -menn i Norgesdemokratene.

Vedrørende partiets manglende verdigrunnlag slik det fremkommer i holdningene til  de jødestyrte ukrainske nazistenes folkemord på og krig mot alt russisk på vegne av den vestlige Nazialliansen (NATO).

Se Norgesdemokratenes artikkel her.

Norgesdemokratenes artikkel er så full av tøys at den er til å le av.

Hva som derimot ikke er til å le av er at Norgesdemokratene gir sin støtte til NAZIalliansen, NATO, i dens angrepskrig mot det russiske folk med de jødestyrte ukrainske nazistene som morderiske utøvere.

At  det stiller Norgesdemokratene i samme skuff som nazistene har tydeligvis ikke gått opp  for Norgesdemokratenes ledelse. Eller har det???

Tilsvarende er det også et klart misforhold mellom partiets 1. målsetting i partiprogrammet som lyder: "Demokratene er et antiglobalistisk, nasjonalkonservativt folkeparti.

Sett opp mot partiets støtte til den nazistiske, globalistiske krigs- og terrororganisasjonen NATO fremstår partiets fremste målsetting som en bløff og løgn.

NATO's krig mot Russland og alt russisk er jo nettopp globalistenes totale krig mot Europas fremste nasjonalkonservative stat; Russland. Med de jødestyrte ukrainske nazistene som frontsoldater.

Med et slikt program er det bare å håpe at Norgesdemokratene havner på historiens søppeldynge sammen med de globalistiske nazikreftene de støtter.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)