.:Vigrid Forsiden:.

Høyre -
30. september 2023

- Støtteparti for Jødestyrte Nazistiske Folkemordere

============ Original Message ============
Sent: Friday, September 29, 2023 at 4:24 PM
From: "Tore Wilhelm Tvedt"
To: Høyre og Unge Høyre

Subject: Høyre og Ukraina

Til ansatte og tillitsvalgte i Høyre og Unge Høyre

Høyre bekjenner seg til et demokratisk styresett basert på begrepet liberalkonservatisme. Det samme som vi i Virgrid kan si om oss selv og som også Europas største demokrati, Russland, under president Vladimir Putin faller innunder.

Høyre og Unge Høyre har sveket disse demokratiske idealene og beveget seg over i rekken av stater som støtter Anglo-Zionistisk hegemoni basert på militær makt og også et rent Nazistisk folkemordregime som Ukraina.

Hvis Høyre og Unge Høyre ønsker å bli tatt på alvor i fremtiden må dere stoppe støtten til den militære terrorganisasjonen NATO og de Anglo-Zionistiske kreftene som støtter den og Naziregimet i Ukraina.

Europas demokratiske, liberalkonservative utvikling i nær fremtid er basert på russisk seier over det jødestyrte Naziregimet i Kiev.

Vi i Vigrid er på parti med Fremtiden og den demokratiske utviklingen i Europa og inviterer samtlige Høyre- og Unge Høyre-medlemmer som vil det samme over til oss slik at Nazistøttespillerne som i dag styrer Høyre og Unge Høyre sitter alene igjen med skammen.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)