.:Vigrid Forsiden:.

AP og Stoltenberg -
1. oktober 2023

- Støttespillere for Jødestyrte Nazistiske Folkemordere

============ Original Message ============
Sent: 01.10.2023, 13:27
From: "Tore Wilhelm Tvedt"
To: Tillitsvalgte i AP

Subject: AP og støtte til Nazistisk Folkemord

Til tillitsvalgte og andre i AP

AP bekjenner seg til et demokratisk styresett basert på begrepet sosialdemokratisme. Det samme som vi i Vigrid kan si om oss selv og som også Europas største demokrati, Russland, under president Vladimir Putin faller innunder.

AP har sveket disse demokratiske idealene og beveget seg over i rekken av organisasjoner som støtter Anglo-Zionistisk hegemoni basert på militær makt og også et rent Nazistisk folkemordregime som Ukraina.

AP sine opprinnelige idealer er forrådt av partiledelsen med tidligere ledende AUF'ere som Jens Stoltenberg, også kjent som slakteren av Libya, og nå det jødestyrte Naziregimet i Ukraina sin krigspådriver, i spissen.

Hvis AP ønsker å bli tatt på alvor i fremtiden må dere stoppe støtten til den militære terrororganisasjonen NATO og de Anglo-Zionistiske kreftene som eier den og Naziregimet i Ukraina.

Europas sosialdemokratiske utvikling er basert på russisk seier over det jødestyrte Naziregimet i Kiev.

Mens Russland fører en forsvars- og frigjøringskamp mot Naziregimet i Kiev sin folkemordkrig mot Ukrainas russiske befolkningselement fører Naziregimet i Kiev en angrepskrig mot nevnte befolkningsgruppe som ledd i Nazialliansen (NATO) sin angrepskrig mot hele den russiske sivilisasjon.

Vi i Vigrid er på parti med Fremtiden og den demokratiske utviklingen i Europa og inviterer samtlige AP-medlemmer som vil det samme over til oss slik at Nazistøttespillerne som i dag styrer AP sitter alene igjen med skammen.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)