.:Vigrid Forsiden:.

Krigen mot Feminismens Hyenesamfunn -
14. mars 2024

- Vigrid støtter Per-Willy

============ Original Message ============
Sent: 14.03.2024, 15:23
From: "Tore Wilhelm Tvedt"
To: per-willy.amundsen@stortinget.no med flere

Subject: Til Krig mot Hyenefeminismen!

Til stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen, FRP, med kopi til andre politikere og noen journalister som har omtalt saken.

Vedrørende betimelig karakterisering av vårt nye feministiske hyene-samfunn i en raljering du gjorde på Facebook natt til 8. mars.

Du kunne gått mye lenger, men det var uansett en svært god start som jeg håper du vil utdype og bygge videre på i tiden fremover. Jeg skal med glede hjelpe til og bistå deg i kampen for et godt samfunn som gir både kvinner og menn verdige utviklings- og levekår.

Et feministisk hyenesamfunn av dagens modell vil aldri gjøre det. Verken for kvinner eller menn som begge vil bli tapere i det kommende hyenesamfunnet.

Her er video om hva et feministisk hyenesamfunn ser ut som.

Det er kun en ting du sier i Facebook-innlegget ditt jeg er uenig i og det er: "Men feminismen har vunnet". Det er langt ifra riktig. De feministiske hyenene har vunnet en foreløpig posisjon, men den møter økende motstand fra både kvinner og menn.

For at vi skal vinne denne hatefulle krigen mot maskuline menn og feminine kvinner ført av feministhyenene trenger vi ledere med posisjoner i samfunnet som gir dem påvirkningskraft. Slike som du og andre topp-politikere som måtte være enige med deg.

Jeg håper du har ansvar og baller nok til å ta kallet og erklære hyenefeministene åpen politisk krig. Et flertall av Folket vil støtte deg og gi kraft til kampen.

Med Nordisk hilsen

Tore W. Tvedt
Vigrid

"Mail slutt".

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)