.:Vigrid Forsiden:.

Jødestyrte, Hatefulle Hvite Forrædere + Ondskapens Svarte Predatorer = Sant
28. september 2020 - Tore W. Tvedt

Regjeringens "Handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer"

I mai 1945 ble Norge erobret og okkupert av det Jødestyrte Anglo-Zionistiske Imperiet. Deres mål var og fortsatt er å ødelegge enhver europeisk / hvit nasjon og raseblande den til en splintret masse som er lett å styre og uten noen form for indre samhold som kan true den internasjonale Jødiske verdensdominans.

Nå har denne utviklingen kommet så langt at makthaverne i flere europeiske land, inklusive Norge, utvider og kopierer tiltakene som ble brukt for å beskytte de Jødiske gruppene som står bak ødeleggelsen av de europeiske folk til også å omfatte Hatets og Ondskapens "religion", Islam, fremfor alle unntatt Jødedommens Talmud og Torah.

Etter at de hvite Forræderne mot Det Norske Folk som kaller seg politikere innførte Rasismeparagrafen som gikk på å beskytte den rasefremmede masseinvasjonen som hadde og har til formål å skifte ut vår homogene Nordiske befolkning med en brunsvart, lettstyrt masse gikk Forræderne på Stortinget i 2016 videre med en "Handlingsplan mot antisemittisme".

Nå har de samme Forræderne og Folkemorderne i regjering og på storting gått et skritt videre og vedtatt en "Handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer".

Forræderne og Folkemordernes målgrupper er først og fremst etnisk norske barn fra barnehage til de som voksne går ut av universiteter og skolesystemer.

Folkemorderne og Forræderne kontrollerer fullstendig alt som heter påvirkningsinstitusjoner i landet og bruker dem aktivt i arbeidet med å utrydde den etnisk Nordiske befolkningen i landet.

I "Handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer" er spesielt nevnt to organisasjoner som begge er tett integrert og en del av Oslo Universitet.

Propagandamaskineriet C-REX bak Folkemord og Etnisk Rensing

Den første av disse er den ekstremt antiNordiske hatgruppen C-REX som står for "C-REX - Center for Research on EXtremism" eller "Senter for ekstremismeforskning" på norsk. Det er en kamuflerende betegnelse som kan oversettes med "Produksjon av propaganda for å tilrettelegge for Folkemord på og utryddelse av Det Nordiske Folk i Norge" i samordning med tilsvarende Hatgrupper i utlandet. Derav det engelske navnet.

C-REX er en integrert del av Oslo Universitet med flere titalls ansatte og engasjerte som jobber i denne Hatgruppen.

Den andre gruppen som er nevnt i "Handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer" er:

Propagandamaskineriet DEMBRA bak Folkemord og Etnisk Rensing

Her er hva DEMBRA selv sier om sin misjon: "Dembra er bestilt av Utdanningsdirektoratet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, som et ledd i regjeringens satsning på bekjempelse av antisemittisme og rasisme i skolen".

Dette formålet er altså nå utvidet til spesiell bekjempelse av Hat mot Muslimer. Merk at alt startet med den Jødiske seieren i 1945 og har kun utvidet seg videre derfra. Det hele er en Jødisk strategi for Folkemord og Utryddelse av alle homogene ikke-jødiske folkeslag.

Nå henger Islamistene seg på takket være Jødenes kontroll med Hvite politikere som jobber som bødler og mordere for de Jødiske maktgruppene.

Sentralt og som kjerne i Folkemordet på Det Nordiske Folket i Norge står Hat- og Løgnsenteret (HL-senteret). utifra det hatefulle Propagandasenteret er det utviklet et system av Folkemordere ved hjelp av hjernevasking til Jødedyrking og Nordisk selvhat som nå treffer hele folket med full tyngde.

Går du inn på Hat- og Løgnsenteret sin egen nettside finner du at styret i Hatsenteret består av 15 medlemmer, inklusive vararepresentanter, (ansattes 2 representanter unntatt) og av disse 15 er 6 stykker formelt tilknyttet de Jødise samfunn i Norge. Av de resterende 9 er 7 ansatt på Oslo Universitet mens de 2 siste er fra "Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn".

Hele denne sammensettingen av Hatgruppene som leverer propagandagrunnlaget for hjernevasking av etnisk norske barn og ungdom viser klart Jødisk dominans innen politikken som fører til utryddelse av det etnisk norske folk og deres kontroll med og bruk av landets aller høyeste Utdanningsinstitusjon; Oslo Universitet.

Uten den historiske forståelsen av hendelsesforløp og de kreftene, Jødiske og Jødenes spyttslikkende lakeier, som står bak Folkemordet på oss gjennom "The Great Replacement", masseinvasjon av rasefremmede og Islamisering av Europa er det fullstendig umulig å redde de nordiske folkene fra utryddelse.

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)