.:Vigrid Forsiden:.

Sivilisasjonsfremmed Masseinvasjon av Europa
16. november 2015

Video "With Open Gates"

Europa, selvsagt inklusive Norge, er på vei mot en planlagt og vel gjennomført dekomponering og utryddelse. Som med alle andre store og sterke Imperier, stater eller sivilisasjoner som går til grunn forvitres de først moralsk innenifra. Slik også i vår tids Europa. Det store skillet var Det Anglozionistiske Imperiets erobring av den vestlige del av verdensdelen vår i mai 1945. Da slukket Europas indre varme og flamme og veien framover og nedover til det evige mørke og alle sivilisasjoners gravplass var programmert.

Forvarsel i Syria

Filmen øverst er på engelsk og viser noe av den senere tids hendelser omkring masseinvasjonen av sivilisasjonsfremmede og hva det fører med seg. Den nylige terroraksjonen i Paris med over 130 døde og 300 sårede er en integrert og forventet del av denne masseinvasjonen. For åpne kameraer har islamske terrorister i Midt-Østen demonstrert for verden hva vi kan vente oss, så noen forskrekkelse over det som nå skjer er tull. Vi har vært advart i mange år. Bildet over er av en massakre i Syria foretatt av en islamsk terrorgruppe i kamp mot president Assad og det syriske folk. Hvilken gruppe som utførte udåden spiller ingen rolle. Terrorister = terrrorister hva enten USA og NAZI-alliansen støtter og finansierer dem eller Saudi-arabia eller andre gjør det.

Her i Norge er Vigrid den eneste grupperingen som kjemper for vår Nordiske sivilisasjon. Alt annet er feig sutring og forræderi.

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)