.:Vigrid Forsiden:.

Ich bin Julius - Ne pas Charlie

Julius Streicher ble hengt for sine ytringer

Det går en Pavlovsk programmert massebølge over NATOlandene etter at et av de mest sentrale kulturmarxistiske krigsredskapene, Charlie Hebdo, ble utsatt for en militær aksjon fra Islamsk side. Aksjonen må ses på som en integrert del av den pågående totale assymetriske angrepskrigen det Anglozionistiske Imperiet med sin Talmudbaserte kulturmarxisme fører mot alle andre sivilisasjoner med Islam og Russiskortodoks sivilisasjon som fremste krigsmål.

Det viktigste stridsmidlet man har, i hele den totale assymetriske krigens forløp, er propagandaapparatet. Man kan likegodt kalle Charlie Hebdo for en stridsbataljon som hisser til hat og ringeakt mot fienden slik at det blir lettere underveis for den anglozionistiske makteliten i NATOområdet å føre sine militære kampanjer.

Vigrid tilhører ingen av de nevnte sivilisasjonene siden vi er et etnisk-religiøst nordisk samfunn basert på nordisk religion, kultur og moral. Det gjør det enklere for oss å vurdere dagens krigshandlinger i et mere nøytralt og overordnet fugleperspektiv. Og fra det utgangspunktet har vi kun latter og hån til overs for NATOlandenes zionistiske medieapparat og deres dobbeltmoral, hykleri, løgner og historieforvrenging.

For oss som står for ytringsfrihet og straffes hardt for det, jeg har selv to fengselsdommer for mine ytringer og ble i flere år nektet fast bosted av vårt jødesleikende maktapparat. Ofte når det røynet på fant jeg trøst i Europas fremste Martyr og YtringsfrihetsHelt, Julius Streicher. Han var en sann og uredd folkeopplyser som gjorde alt han kunne for å redde Europa fra den anglozionistiske faren, med spesiell vekt på opplysning om jødene. Det kostet ham livet da fienden i Talmudsk hevnlyst hang han høsten 1946. Streichers siste ord er evige der han på skafottet med løkken rundt halsen med klar stemme sier sine siste ord: "Purim Festival 1946!" Med det siktet han til jødenes massmord på og utryddelse av den persiske ariske eliten. Tall på 80.000 drepte er nevnt i historien.

Hebdoredaktør Charbonnier med sin kulturmarxistiske hathilsen

Tradisjonell hilsen er med åpen hånd for å vise at du kommer i fred. Den kulturmarxistiske knyttneven Charbonnier bruker på bildet over er et kamp-, hat- og krigssymbol. Et glimrende symbol for hva Charlie Hebdo sto og står for: Menneskehat overfor alle som selv ikke er kulturmarxister. Hat mot dem som vil stille til politiske valg på en plattform kulturmarxistene i Hebdo ikke liker. Intoleranse overfor ytringsfriheten når den ikke er slik de vil ha den. Med andre ord et ekstremt hatefullt og intolerant krigsorgan for den talmudbaserte og jødesleikende kulturmarxismen i Europa.

Her et par eksempler: I 1996 gikk Charbonnier inn for at Front National, under Le Pen's ledelse, skulle få stille til politisk valg og samlet inn nesten 200.000 underskrifter for å stoppe Front National. Å overlate det til velgerne er ikke hva kulturmarxister liker. Det står ikke bedre til med toleranse og respekt for ytringsfrihet internt heller. I 2008 sparket Hebdo en tegner, Siné, på bakgrunn av at Siné hadde laget noe som kunne fremstilles som jødisk pengestereotyp. Bare kunne kanskje hvis man tolket det slik. Med andre ord: Null toleranse mot satire av jødesiden. Siné gikk til sak for urettmessig oppsigelse som han vant med en stor erstatning, €90.000.

Charlie Hebdo vil ha Le Pen fengslet

Vi kan derfor med rimelig rett hevde som over at Charlie Hebdo er et rent kulturmarxistisk krigsredskap som hater demokrati utøvd av folket, hater ytringsfrihet generelt og hater alle som kan oppfattes som fiender av jødesiden og dens kulturmarxistiske underbruk. Hat og krig og intoleranse er altså hva som kjennetegner Charlie Hebdo. Så sant man da ikke selv er kulkturmarxist. Det kunstneriske nivået er lavere enn noe annet du finner og på et så bedritent lavt plan at ordet dritt er det eneste passende på Charlie Hebdos nivå. Her et eksempel på Hebdonivået:

Charlie Hebdos fremstilling av Marine Le Pen

Teksten på bildet over: "Her er hva kandidaten (Marine Le Pen) ligner på."

Flere eksempler på det menneskeforaktende, hatefulle og antidemokratiske nivået på Charlie Hebdo er overflødig. Den kulturmarxistiske og jødesleikende massemedia i NATOområdet har overøst oss med hvor flinke Charlie Hebdo har vært i den totale assymetriske krigen mot Islam spesielt. Når alle disse statssjefene og millioner av hjernevaskede sauer går i tog i Paris så er det slett ingen hyllest til Hebdo for ytringsfrihetskamp, men en påskjønnelse og oppmuntring for andre om at sivilisasjonskrigen krever sine ofre på NATOsiden også og at vi nå må øke krigsinnsatsen videre. At de samme statssjefene deltar aktivt i slakting av millioner i islamske land og planlegger angrepskrig og folkemord mot russerne nevnes ikke. Folkemordet på russerne er i god gjenge og planene for full offensiv til våren løper videre. Og her er Nazistene (NAsjonale ZIonister) fremst blandt terroristene og morderne. Som front for de samme hykleriske og morderiske reptilpolitikerne som marsjerte og klemte hverandre i Paris.

Make til patetisk hykleri og dobbeltmoral skal man lete lenge etter.

Jeg avslutter med starten: "Ich bin Julius - Ne pas Charlie!" (Jeg er Julius - ikke Charlie).

Meld deg til sivil og lovlig kamp i Vigrid om du vil nordisk demokrati i et nordisk samfunn.

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)