.:Vigrid Forsiden:.

HoloCa$h-industrien er kun svindel og løgn

Bildet over er velkomstbildet på nettsiden til Kharkov HoloCa$h Museum

De av dere som har satt dere inn i HoloCa$h-industriens enorme svindelopplegg vet at hvis du forsøker å trekke noen del av løgnsystemet deres i tvil blir du konfrontert med denne påstanden som dreper all videre debatt: "HoloCa$h er den historiske begivenheten som er best og mest omfattende dokumentert." Case closed og kun stabeiser forsøker å debattere videre eller trekke jødeløgnene i tvil. Forsøker man tar de kosher vokterne av HoloCa$h-svindelen hardere midler i bruk. Fengsel og drap er ikke noe HoloCa$h-mafiaen er redde for. Tvertimot så er det slik at fengsel og annet straff for å tvile på forbryterkartellet er innført i stadig flere land etter krav fra jødene og deres kamporganisasjoner. Her i Norge støtter den zionistiske makteliten gjennom staten gangsterne med enorme summer. De siste årene rundt en milliard kroner kontant. Og det er et lavt estimat som ikke tar med alle skoleturene til de nye religiøse pilgrrimstedene for HoloCa$h-religionen.

Med all denne dokumentasjonen og disse uendelige ressursene forbryterbanden har til rådighet skulle man tro at det minste de ville klare var å fremskaffe autentisk og hardtslående bildedokumentasjon som introduksjon til de religiøse palassene sine hvor dyrkingen av jødenes spesielle lidelse står i fokus. La oss ta velkomstbildet til Kharkov HoloCa$h Museum i Ukraina som eksempel. Det er bildet øverst på denne siden som du kan se i større format her:

Bildedokumentasjonen på jødenes lidelse ifølge HoloCa$h-myten (Høyre del av øverste bildet)

Bildet over er et samlebilde av syv forskjellige fotografier som altså skal dokumentere og belyse HoloCa$h. La oss nummerere dem fra øverste venstre til nederste høyre med nr fra 1 til 7 med en kort kommentar til hvert av bildene:

Bilde nr 1: Et utsnitt av et oppstilt propagandabilde amerikanerne tok av internerte i Buchenwald. Under er originalen:

Bilde nr 1 er et utsnitt av dette tatt av Margaret Bourke-White

Dette bildet er et bevis på at de internerte ble vel fødd og vel kledd og at tyskerne tok godt vare på sine internerte helt til krigens slutt på tross av de alliertes folkemord på tyskerne og at landet var falt helt sammen på slutten. Disse internerte hadde det nok vesentlig bedre enn de fleste tyskerne på denne tiden av krigen.

Bilde nr 2 og 3: Begge er oppstilte propagandabilder fra Auschwitz etter at sovjeterne overtok leiren:

Samlebilde av bilde 2 og 3. Mere stoff og bilder i Vigrid-artikkelen

Bildene 2 og 3 er av de aller beste bevisene på at HoloCa$h-myten er ren og skjær løgn og det i selve kjernen av svindelen. De er oppstilte propagandabilder fra sovjeternes overtagelse av Auschwitz den 27. januar 1945. Se selv i hvor god tilstand disse internerte er og husk at de er blant de mellom 7.000 og 10.000 internerte som tyskerne vurderte som for svake til å klare den lange marsjen til den da nærmeste fungerende jernbanestasjonen. Dette beviser til fulle at alle skrekkhistoriene fra Auschwitz ikke er annet enn latrinerykter og ondsinnet hatpropaganda.

Bilde nr 4: Et utsnitt av et kjent bilde fra da jødene overgir seg i Warsawa. Under er originalen:

Jødenes Ghetto-oppstand er knust og jødene overgir seg.

Dette bildet blir hyppig brukt med tåredryppende tekster om denne stakkars lille jødegutten som tas til fange av tyskerne og blir borte i de tyske leirene. Det omvendte er tilfellet. Gutten heter Tsvi Nussbaum og overlevde krigen med glans og bosetter seg i New Yourk og lever godt og blir mett av dager. Altså nok et bevis på at HoloCa$h er en bløff og at bildene som skal dokumentere det faktisk dokumenterer det motsatte og beviser at tyskerne tok vel vare på sine internerte selv om legenden sier at alle som ikke var voksne og arbeidsføre menn ble drept på flekken.

Bilde nr 5: Villedende utsnitt av det såkalte skytebildet:

Vigridartikkel om svindelklippingen

Hele bildet gir en helt annen virkelighet enn utsnittet som er brukt. Dette er en av de mest typiske måtene HoloCa$h-svindlerne bedriver falksneriene sine som bakgrunn for pengeutpressingsmafien de egentlig er.

Bilde nr 6: Krematoriet i Dachau demonstreres:

Krematoriene var bevis på tysk renslighet og omsorg for de internerte

Da amerikanerne overtok Dachau våren 1945 gjorde de et stort nummer av å hente inn topp-politikere og vise dem dusj- og badeinnretningene samt avlusingsopplegget som masseutryddelsesmaskineri. Dette var selvsagt bare tøys og hatpropaganda noe de innrømmet etterhvert. I dag snakker ingen vettuge folk om Dachau som en såkalt "dødsleir". På slutten av krigen gikk det tyske kommunikasjonssystemet i stå og mat og medisiner ble mangelvare. Mange internerte døde av sult og sykdom med Tyfus som den kanskje verste. Slik var det også i Dachau. Det synet som møtte amerikanerne der var med andre ord resultatet av deres egen folkerettsstridige bombekrig mot det sivile tyske samfunn. Både likene og de magre var altså amerikanernes eget verk. Tyskerne på sin side gjorde alt de kunne for å bevare helse og arbeidskraft hos de internerte ved blant annet å installere dyre krematoirieovner for å brenne likene og hindre sykdomssmitte. Dette forsøker så HoloCa$h-svindlerne å fremstille som noe negativt og belastende for tyskerne. Sannheten er igjen den stikk motsatte: Tyskerne brukte sine små ressurser på de internertes helse fremfor å lage kuler og kanoner.

Bilde nr 7: Gjett hvor dette bildet er fra?:

Bildet er fra Madras i India!:

Utsultete indere nær døden i Madras ca 1878

Joda, du leste teksten under bildet riktig. HoloCa$h-synagogen i Kharkov har klippet inn noen avmagrete indere som er i ferd med å dø sultedøden som bevis på det påståtte massemordet på jødene under krigen som går under navnet HoloCa$h. Utsultingen av indere var et ledd i Englands undertrykking av India.

Med andre ord beviser igjen HoloCa$h-industrien det de alltid gjør: Påstandene deres er løgn, falskneri, svindel, latrinerykter og fri fantasi. Alt med sikte på penger, beskyttelse for egne forbrytelser og enda mere penger og makt.