.:Vigrid Forsiden:.

Ursula Haverbeck (87) - Martyr for Sannhet og Sivilisasjon
17. november 2015

Naziblekka VG hoverer over 87 år gammel Martyr for Sannhet og Sivilisasjon
Ursula Haverbeck: Om HoloCa$h-løgnen

Midt i Det Anglozionistiske Imperiets og dets NAZI-allianses sivilisasjonskrig mot Den Russiske Verden gir NAZI-alliansens europeiske kjernestat, Tyskland, oss alle et godt eksempel på hvorfor Europa er i ferd med å gå til grunne basert på moralsk forfall. Ja, for det er faktisk slik at historien gir et entydig bilde på at Imperier først går til grunne av eksterne krefter etter at de er gått i moralsk oppløsning internt. Det ferskeste eksempelet vi har er at den 87 år gamle Ursula Haverbeck er dømt til ubetinget fengsel i 10 måneder. Og det kun for å stille spørsmål ved den offisielle HoloCa$h-løgnen om de 6 millioner som aldri ble gasset ihjel eller massemyrdet på andre måter.

Dommeren dummer seg til de grader ut da han snur opp ned på middelalderkonflikten om jorden var rund eller flat. Det offisielle dogmet om HoloCa$h er at 6 millioner jøder ble utryddet. Det offisielle dogmet i middelalderen var at jorden var flat. De som den gangen mente at jorden var rund ble drept eller fenglet eller forfulgt. Det offisielle dogmet i dag er at 6 millioner jøder ble massemyrdet i tyske konsentrasjonsleire under krigen, de fleste med Zyklon-B gass, mens de som kan bevise at dette er en ren løgn blir drept, fengslet eller forfulgt på annen måte.

Tilsvarende fremstår VG-propagandist, Eyvind Lindkvist Johansen, som tafatt, dum og servil som bare propaganderer uten å stille kritiske spørsmål. Typisk for en servil og underdanig norsk presse i tjeneste hos dem som profiterer på HoloCa$h-industriens løgner.

Alvoret som denne saken og dommen dokumenterer er at Europas moralske forfall og undergang; NAZI-alliansens krigføring mot Den Russiske Verden og folkemordet i Novorossia bare kan forklares utifra et slikt bunnløst moralsk forfall. Europa trenger en Palingenese og Ursula vil bli gjort hellig som Martyr for Sannhet og Nordisk Sivilisasjon når vi har vunnet.

Ursula har ikke bare mere moralsk mot enn sine bødler og deres medielakeier, men også mere moralsk mot enn samtlige nasjo/nazier i hele Europa til sammen.

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)