.:Vigrid Forsiden:.

Vår vri: "Politikk er Krig videreført med andre midler"

Carl von Clausewitz: "Krig er politikk videreført med andre midler"

Carl von Clausewitz var en prøyssisk offiser som tjenestegjorde under Napoleonskrigene først i den russiske hæren og deretter i den prøyssiske. Han avanserte etterhvert til stabssjef for Johann von Thielmann's III Corps under kampanjen mot Napoleon i 2015 og deretter utnevnt til generalmajor og innsatt som direktør for krigsakademiet i Berlin hvor han tjenestegjorde til 1830. Han døde i 1831 av kolera.

Carl von Clausewitz var en fremragende intellektuell og under felttogene han deltok i samlet han sine tanker og vurderinger av og om krigen og dens forutsetninger, innebygde egenskaper og krav i notatform. Etter hans død utga hans enke, grevinne Marie von Brühl, notatene i bokform under tittelen "Vom Kriege". På norsk "Om krigen". Boken er fortsatt pensum ved flere militære læreanstalter og brukes også av storbedrifter og bedriftshøyskoler innen ledelse og markedsføring.

Vi i Vigrid har, med bakgrunn i forrige århundres (1900-tallets) sammensmelting av krig og politikk, vridd von Clausewitz sitt mest berømte sitat "Krig er politikk videreført med andre midler" til den mere moderne formen "Politikk er krig videreført med andre midler". Det kan sikkert sies enda kortere: "Krig = Politikk = Krig". Det er altså ingen forskjell og det kan stemme utifra hva vi ser i dagens Norge og andre land innen NATO-systemet.

En annen observasjon og slutning som ligger til grunn for vår vri er at Krigen synes å være det opprinnelige mens politikken er kommet til senere og viker derfor raskt for de voldelige midlene hvis ikke målene nås fort og bekvemt. Vold er også en integrert del av maktelitens ikke-militære hindring av opponenter. Noe som igjen fører til at opponentene ikke har annet valg enn å gripe til vold og militære midler. Sirkelen er sluttet og forskjellene er utvisket. Det eneste som gjenstår er derfor Målet og at Målet helliger midlene som brukes. Først av Makteliten som definerer den offentlig aksepterte adferd og derfor deretter tvinger ellers sivile opponenter å tilpasse seg og anvende samme tankegang og adferdsmønster.

Skal vi vinne denne Krigen må vi først forstå den og dens indre vesen.

Vi i Vigrid inviterer derfor alle som har omtrent samme Mål som vi selv har til å studere von Clausewitz sitt verk "Om krigen" og kontakte oss for å møtes og diskutere hvilken nytte, anvendelse, bæring og læring vi kan trekke ut av hans geniale betraktninger.

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)