.:Vigrid Forsiden:.

Bjørn Venstad, Rødt: "Stoltenberg er vår verste ekstremist"
26/10-2015

Sannheten sprer seg om Stoltenberg og hans blodige spor
Opiumsmafiaen's blodige herjinger i Afghanistan

Jens Stoltenberg med tilnavnet "Slakteren fra Libya", har fått passet sitt påskrevet av en politiker i Rødt. Og det med rette. Bjørn Venstad skrev en kronikk i Klassekampen med overskriften "Vår verste ekstremist". Og, ganske så korrekt, sanndru og dokumenterbart var det generalsekretæren i NAZI-alliansen (NAto-ZIonist-alliansen), Jens Stoltenberg, han beskrev merittene til.

Her er noen få utdrag fra kronikken slik Mats Rønning i NTB, også kjent som Nazistisk Trolle Byrå, har gjengitt dem: I dette selskapet blir både Breivik og Krekar amatører. Jens Stoltenberg er den farligste ekstremisten Norge har fostret i nyere tid......Venstad, som er styremedlem i Rødt Hedmark, viser til krigene i Afghanistan og Libya, men dveler først og fremst ved Stoltenbergs rolle som generalsekretær i NATO.........– NATO har alliert seg med fascister og nazister i Ukraina."

Over har vi bekreftet påstanden til Venstad om Afghanistan med en mange år gammel artikkel i Vigrid.


NAZI-alliansen's zio-reptiler slakter Libya

I linken over er vi inne på NAZI-alliansens nedslakting av libyere og ødeleggelsen av Afrikas rikeste land med en fredelig og velstående befolkning. Jens Stoltenberg skaffet seg tilnavnet "Slakteren fra Libya" for sin innsats i den folkerettsstridige nedslaktingen av sivile libyere. Vi må regne med at det var hans servile underdanighet og bombekåthet som gjorde han kvalifisert for toppjobben i NAZI-alliansen. For nå sto større bytte for tur: Putin og Russland. Så Venstad har dokumentert rett om Stoltenberg og Libya også.


Nazi-terroristene er finansiert av jødiske oligarker og trent av USA

Venstad har jamen fått med seg at Stoltenberg og NAZI-alliansen han hisser til krig for har alliert seg med Nasjo/Nazier i Ukraina som gjør terror- og morderjobben for dem. Nok en midtblink for Venstad. Alle tre påstandene er også dokumentert og beskrevet av Vigrid så det ville vært hyggelig om Venstad var en av våre faste lesere. Det er godt mulig siden Vigrid er landets fremste geopolitiske tenketank:)

Vi i Vigrid oppfordrer Bjørn Venstad å spre Sannheten videre og ikke la seg kue av PK-pisken som nå vil suse over han. Vår sivilisasjon står på spill og Bjørn er velkommen til å delta i Vigrids geopolitiske arbeide om han ønsker det:)

Du har valget: Nordisk Vår med Vigrid eller dø fortjent som en ynkelig feiging!!!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)