.:Vigrid Forsiden:.

Alpingenser fremmer Nordisk Identitet og Nordiske Verdier
12. oktober 2017

Nordfront på høyre skulder - Vigrid på venstre

Det var med stor glede vi så oppslaget i dagens VG (11.10.17) om Alpinlandslagets gensere og deres motiv og at Dale Fabrikker og Alpinlandslaget valgte å ignorere den kulturmarxistiske kritikken fra en Über-PK-tulling ved navn Terje Spurkland som tydeligvis hater alt Nordisk. Denne Spurkland er ovenikjøpet førsteamanunsis ved Universitetet i Oslo. Hva i helsikke er det UiO driver med som lar slike KoKo'er jobbe der?

Motivet på genseren består av to runetegn som symboliserer henholdsvis kamp og liv. Kamprunen brukes i dag av blant annet Nordfront mens Livsrunen brukes som symbol av oss i Vigrid. Nordfront og Vigrid er svært forskjellige grupperinger, men begge baserer seg på Nordisk identitet, kultur og sivilisasjon. Det samme gjorde de tyske nasjonalsosialistene for snart hundre år siden. Og mange andre har gjort det samme. Da er det bare rimelig at vi bruker de samme symbolene og er opptatt av de samme epokene og hendelsene selv om vi tolker og bruker dem forskjellig

Det gjelder også for alle andre som vil fremheve Nordisk Identitet og Nordiske Verdier, som nå Alpinlandslaget som kaller seg "Attacking Vikings" = "Angripende Vikinger".

Vi i Vigrid heier på våre Alpinhelter og Angripende Vikinger og sier som våre felles forfedre for tusen år siden: Til Valhall!".

Og til Hel med antinordiske og surmagete Über-PK-fjols.

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)