.:Vigrid Forsiden:.

Zapad 2017 - Russland i Forsvar mot NAZI-Alliansens Angrepsoppmarsj
15. september 2017

Teksten på bildet: "Felles Strategisk Øvelse - Vest 2017"

Ledelsen i NAZI-Alliansen med Jens "Slakteren fra Libya" Stoltenberg i spissen reagerer hysterisk på den felles øvelsen Russland og Hviterussland holder i disse dager. Øvelsen har vært varslet lenge og observatører fra NAZI-Alliansen er inviterte slik protokollen foreskriver.

Øvelsesområdet i Hviterussland er den samme naturlige invasjonskorridoren de tyske styrkene brukte for de divisjonene som skulle gå direkte mot Moskva og erobre hovedstaden i 1941. Nå er det samme området som i 1941 ble brukt av tyskerne tatt i bruk av NAZI-Alliansen som tyngdepunkt for Anglozionistenes troppemassering for angrepskrigen mot Russland. Forberedelsene har foregått lenge og angrepet kan komme når det skal være hva militære forberedelser fra NAZI-Alliansen angår.

NAZI-Alliansen og NAZImedia sprer russofobisk løgner og krigshysteri

Russland derimot, med sine begrensede midler og kutt i militærbudsjettet med 15% for neste år, må svare assymetrisk. Det vil si at de styrkene de allerede har må spisses gjennom øvelser, modernisering og detaljkunnskap om terrenget NAZI-Alliansen må angripe i. Dette er hva Zapad 2017 dreier seg om. Altså en ren defensiv trening på hvordan de skal møte NAZI-Alliansens Blitzkrig når den kommer. Og komme gjør den.

E-tjenestens påstand: "Zapad 2017 vil øve 130.000 mannskaper"

Og hvorfor må den så komme? Jo, enkelt nok. Russland under Putin har gjenoppbygget selvtillit og revitalisert det Nordiske verdigrunnlaget basert på demokrati, internasjonal lov og et solidarisk samfunn. Dette er forhold som de demokratihatende naziregimene i NAZI-Alliansen hater mere enn noe annet. NAZI-regimene og deres nazimedia, Norge inklusive, har derfor bygget opp et hat mot alt russisk til et russofobisk hysteri som gjør krig uungåelig.

For oss som har fulgt NAZI-Alliansens aktive forberedelser til angrepskrig mot Russland gjennom mange år er det russofobiske hysteriet som Nazi-aggressorene nå hisser nazilandenes befolkning opp med kun en fortsettelse av propagandahatet mot Putin og Russland. Vår erfaring er helt entydig og klar: Russernes redegjørelser er alltid mere nøkterne og sanndrue enn den russofobiske hatpropagandaen NAZI-Alliansen kommer med. Det tror vi gjelder denne gangen også.

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)