.:Vigrid Forsiden:.

Nå er det nok!
Asker, 6. august 2004

Vigrid anmeldte blondinevitser som den ekstreme rasehetsen det er i april 2001 til Riksadvokaten. Ingenting skjedde. For øvrig som ventet.

Nå anmelder vi igjen etter at en tysk undersøkelse viser vitenskapelig at blondinevitser har svært negative følger. I tillegg kommer all annen påvirkning om raseblanding og selvutsletttelse.

Det ville forbause oss stort om Riksadvokaten gjør noe denne gangen heller. Det er tross alt maktelitens mål å utslette oss som folk og det å skape selvhat og forakt for våre jenter og kvinner er det viktigste våpen i folkemordet på oss. Et folkemord som alle statlige institusjoner er forpliktet til å delta i.

Våre jenter og kvinner er vårt folks ryggrad og er sentrum i vår nasjons liv. Som i alle andres. Det er derfor helt naturlig og logisk at våre dødsfiender retter hovedstøtet sitt inn mot dem. Gjennom blondinevitser utsettes kvinnene våre for en forakt som er grenseløs i sin rasehetsende ondskap.

Like naturlig er det at vi i Vigrid nå trapper opp kampen mot rasehetserne. Gjennom denne anmeldelsen gir vi Riksadvokaten en ny sjangse til å komme på banen.

Gjør han ikke det får vi sette i gang selv. Men husk: norsk lov gjelder og alle tiltak dere setter i gang i vennekretsen og utenfor denne må ligge innenfor lovens ramme.

Vigrid ønsker alle nordiske jenter og kvinner velkommen inn i fellesskapet vårt og ber dere som minstemål kreve total kamp mot hetsingen av dere fra de nordiske mennene som beiler til dere. De mennene som nekter å stille opp til kamp for dere er ikke verdig å være sammen med dere. Si det til dem. De mennene som er villige til kamp er selvsagt også velkommen til oss i Vigrid.

Seier får kun de som er villige til å kjempe for den.

Anmeldelse nr. 2 av blondinevitser.

Odin er stor og vi er hans utvalgte folk!