.:Vigrid Forsiden:.

Tore W. Tvedt
vigrid@vigrid.net

Riksadvokatembetet
Stortorvet 2
0155 Oslo.

Hokksund, 6. august 2004.

Ad.: Anmeldelse av ekstremt stygg rasehets mot den Nordiske Jente og Kvinne!

For over tre år siden anmeldte vi blondinevitser til Riksadvokaten for å få satt en stopper for den mest ekstreme rasehetsen som forekommer i vårt land. At Riksadvokaten ikke foretok seg noe i den anledning forbauser ikke oss i Vigrid som oppfatter Riksadvokatens kontor som et av de viktigste instrumentene i undertrykkelsen og folkemordet på oss som er av nordisk ætt. På linje med andre deler av politiet og domstolene.

Siden det nå foreligger resultatet av en tysk undersøkelse som vitenskapelig viser de ekstreme negative følgene nordiske kvinner utsettes for på grunn av den ekstreme, hatefulle og foraktende rasehetsen anmelder vi forholdet på nytt.

Resultatet viser seg overalt i samfunnet med trakassering og overgrep mot våre nordiske jenter og kvinner. Etter hvert har hatkampanjen også ført til selvhat og selvforakt. Resultatene av folkemordkampanjen viser seg allerede og de er stygge. Svært stygge. Og verre vil det bli.

Denne anmeldelsen gjelder derfor alle som står bak eller deltar i spredningen av denne ekstremt ondskapsfulle og skadelige rasehetsen via aviser, internett og på andre måter.

På vegne av alle nordiske jenter og kvinner forlanger jeg derfor at Riksadvokaten etterforsker forholdet og tar ut tiltale mot rasehetserne og de som sprer rasehetsen utifra de lovparagrafer som er best egnet.

Jeg foreslår at sprederne av den nedvurderende hetsen, som kun tar utgangspunkt i et nordisk rasetrekk, dømmes til å betale hver eneste norske jente eller kvinne kr. 250.000,- i erstatning.

Uansett hva Riksadvokaten gjør eller ikke gjør i denne saken vil vi i borgerrettsbevegelsen Vigrid fortsette og trappe opp vår kamp for det norske folks rettigheter i eget land for å hindre utslettelsen av oss og trakasseringen og rasehetsen mot våre nordiske mødre, hustruer og døtre.

Med Nordisk Hilsen


Tore W. Tvedt
Borgerrettsbevegelsen Vigrid

Vedlegg1: Eksempel på rasehetsende blondinevitser fra et nettsted. Navnet på nettstedet oppgis til Riksadvokaten på forespørsel.

Vedlegg2: Artikkel fra Dagens Nyheter som viser til den tyske undersøkelsen.