.:Vigrid Forsiden:.

Anglozionistene forbereder angrepskrig mot Russland

August 2015 - Storkrigen nærmer seg

Det Anglozionistiske Imperiet (NAZI-alliansen) erobret Vest-Europa i mai 1945 og da Sovjet-Unionen klappet sammen i 1990 startet NAZI-alliansen erobringen av Øst-Europa. I denne erobringskrigen benytter NAZI-alliansen absolutt alle midler; politiske, militære, diplomatiske, økonomiske og gjennom et fullstendig ensrettet og regimetro mediesystem hjernevaskes befolkningen i NAZI-alliansen til å tro at Sivilisasjonskrigen mot Russland er riktig.

Nå fører ikke Det Anglozionistiske Imperiet bare en sivilisasjonskrig mot Russland, men den retter seg i tillegg mot samtlige europeiske kontinentalnasjoner med Tyskland som det primære mål. Det er tredje gang på 100 år at Tyskland er mål for Anglozionistenes angrepskriger og totalt kuet som den tyske befolkning er bidrar de aktivt til sin egen utslettelse.

Mellom Tyskland, Ungarn og Serbia på den ene siden og Russland på den andre siden har NAZI-alliansen bygget en såkalt "Cordon Sanitaire" som hindrer enhver direkte kontakt mellom dem. Anglozionistene, som sto bak det blodige kuppet i Ukraina, fortsetter å hetse befolkningen i Russlands naboland opp mot Russland og basert på gammelt hat og rivalitet drypper nå blodet fra kjeften på de baltiske land, Polen, Ukraina og Romania. De værer slakting av Russland og sikler etter sin del av byttet når den russiske bjørnen er felt.

I de nevnte landene foreegår en intens oppbygging av NAZI-alliansens angrepsstyrker. I Ukraina er det hundrevis av amerikanske, canadiske og engelske militære som trener de ukrainske nazibataljonene til fornyet folkemord og terror i Novorossia. I alle de nevnte landene har NAZI-alliansen lagret store mengder amerikanske angrepsvåpen og flystyrker mens flåtestyrker hele tiden roterer mellom landene. Klare til øyeblikkelig angrep når ordren gis.

Offisielt kamuflerer Nazistene forberedelsene med at de er forsvar mot et aggressivt Russland, men det er til å le av. Den øverste linken og bildet viser det motsatte; Amerikanske militære styrker har engasjert store mengder lokal arbeidskraft for å omgjøre det naturlige forsvarsverket sumpene i Balkan utgjør til moderne angrepsveier frem til grensen mot Russland. Det er angrepsforberedelse og det motsatte av forsvarsforberedelse.

Kjemp for Nordisk Sivilisasjon i Vigrid eller dø som en feiging!!!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)