.:Vigrid Forsiden:.

USA - Verdens Maktsentrum

Verdensøya mot Anglozionistene

Kartet over gir en glimrende illustrasjon på hvordan verden er delt i to deler: Verdensøya Europa, Asia og Afrika med Indonesia som bro til vedhenget Australia. Sentrum for denne Verdensøya ligger i Midt-Østen og Sentral-Asia. Den som holder makt i dette området behersker hele verden. I alle fall i følge mange geostrateger. Den som sa det best var den engelske geografen McKinder for 100 år siden da han kalte Sentral-Asia for "The Heartland". Derfor er media fulle med stoff om akkurat dette området og derfor er det at det Anglozionistiske Imperiet fører sine aggresjonskriger i dette området.

Anglozionistenes mål er først og fremst strategisk militær kontroll over sentrale deler av området gjennom partnerskapsavtaler, okkupasjoner og basebygging. De landene som motsetter seg blir angrepet militært, destabilisert og knust. Afghanistan er Anglozionistenes "Hangarskip" i hjertet av Verdensøya med kort vei til alle knutepunkter i indre Eurasia. Kontrollen med opium, olje og andre råvarer er underordnet den strategiske kontrollen over området.

Men hvordan kan det da ha seg at Anglozionistene allerede har full kontroll med hele verden selv om de aldri har hatt full kontroll over dette området som er en forutsetning for verdensherredømme? Ja, det er tankevekkende og betyr at Anglozionistene faktisk ennå ikke har det fullstendige verdensherredømme og kan kontres. Og da nettopp med utgangspunkt i de maktene som har sentral-Asia som sine indre felles kommunikasjonslinjer. Altså Russland, Kina og Iran.

Det Romerske Imperiet

Det romerske Imperiet er vel dokumentert og vi vet en masse om det. Det som interesser oss i denne sammenhengen er to forhold: Indre Kommunikasjoner og Sivilisatorisk enhet. Andre forhold er selvsagt også interessante, men de to forholdene sier mye om utvikling og varighet av et Imperium og gir en forklaring på Anglozionistenes lange varighet og de eurasiske maktenes mangel på evne til Imperiebygging. Tilsvarende mangel ser vi også i Afrika og Latin-Amerika.

Tilbake til Romerriket. Etter seieren i den tredje puniske krig (ca. 150 før år 0) fremsto Romerriket etter min oppfatning som et Imperium. Romerne forsto kommunikasjon og bygget en flåte som behersket hele Middelhavet i en slik grad at romerne kalte det "Mare Nostrum" eller "Vårt Hav" på norsk. På landjorden var romerne banebrytende i veikonstruksjon på sin tid og lagde brolagte veier som bandt Imperiet sammen og tillot romerne å forflytte hærstyrker med sitt tunge utstyr raskt og effektivt. Handelen blomstret selvsagt i takt med kommunikasjonsbyggingen. Romerriket viste her en genialitet mange land senere burde lært av, men ikke har: Indre kommunikasjonslinjer må være en nasjons første prioritet.

Romerne får toppkarakter for kommunikasjon så la oss se på sivilisasjonsutviklingen. Der gikk det dårligere og det skyldtes at Romerriket var et overklassesamfunn hvor romerne og høyadel av andre folk utgjorde den siviliserte klasse. Latin var språk for embetsstanden og overklassen, men ikke for de brede folkemassene. massene ble tillatt å tenke lokalt og beholde egne skikker. Det gjorde at da Romerriket brøt sammen ble landområdene splittet etter de gamle stammegrensene. På området sivilisasjon får Romerne stryk-karakter og det førte til infiltrasjon av fremmedkultur som den jødiske åndspesten, kristendommen, og dermed ødeleggelse av limet som bandt folkene og klassene sammen. Derfor røk Romerriket for godt da det først brøt sammen. Sovjetsamveldet gikk samme vei og de fleste andre Imperier og store koloniriker har fulgt samme mønsteret.

Det Anglozionistiske (Britiske) Imperiet

Et Imperium som forsto både betydningen av indre kommuniukasjonslinjer og enhetlig sivilisering var og er Det Anglozionistiske Imperiet. Det har utviklet seg over flere hundre år og eksisterer i beste velgående fremdeles, Ja, det har faktisk revitalisert og styrket seg kraftig de siste hundre årene. Noen skiller utviklingen i to og kaller første del "Det britiske Imperiet" og den andre delen "Den Amerikanske Hegemonialder". Det er en feil oppdeling og navngiving av to årsaker: utviklingen har vært uavbrutt og harmonisk og utelater man navnedelen "zion" eller "jøde" mister man forståelse av drivkreftene bak hegemonibestrebelsene.

Forhistorien til det anglozionistiske Imperiet er at de gotiske stammene i Spania vant krigen mot araberne som hadde vært finansiert av jødiske pengefyrster. Derfor tok Goterne hevn over jødene ved å fordrive mange og kreve overgang til katolisismen for resten. Goternes drivkraft som nordisk folk førte til en utferdstrang som kun er typisk for nordiske folk. Satsingen ble delvis finansiert av jødiske finansfyrster i Spania og Portugal. Begge landene gjorde store oppdagelser og bragte eventyrlige rikdommer tilbake til Europa. Frankrike gikk ut på egen hånd og bygget et Imperium i fred med de iberiske statenes.

Anderledes var det med fremveksten av den hollandske ekspansjonen. Den var direkte rettet mot det spanske Imperium og etterhvert fulgte England i samme fotspor. Årsaken var at mange spanske finansjøder tok med kapitalen sin da de flyktet til Holland fra Spania. Der ruget de på hevn og satte Nederlandene opp mot den spanske kongen og flere kriger fulgte som dro England med seg. Jødene ville ha hevn både overfor Spania, men også den katolske kirken, som var mere jødefiendtlig enn den nye jødeinfiserte reformasjonen.

Stillehavsranden integreres i Imperiet gjennom TPP - Trans Pacific Partnership

Ordentlig fart på sakene ble det da Cromwell tok makten i England rundt 1650 og slapp jødene inn i landet igjen etter at de var jaget ut i 1290. Forbindelsene mellom Nederland og England ble utviklet videre og de samme jødiske kapitaleierne bygget seg etterhvert sterke og dominerende. I 1688 invaderer Nederland under Wilhelm den 3. av Oranien England som blir ny konge der. De sterke båndene mellom Nederland og England gir deretter England frie hender og Imperiebyggingen skyter stor fart. Kartet, 2 over, viser det anglozionistiske Imperiet (det britiske Imperiet) sin største utbredelse (ikke samtidige).

Hvordan scoret så det anglozionistiske Imperiet i den britiske perioden på områdene kommunikasjon og enhetlig sivilisasjon? På kommunikasjin glimrende med sin enorme flåte som bandt hele verden sammen og utelukket all seriøs konkurranse gjennom politiske intriger og direkte krig. Sivilisasjon derimot var det heller dårlig med. Engelsk ble et Imperium for overklassen og da det gikk i oppløsning blomstret lokal sivilisasjon opp igjen. Men det er unntak og det er dette unntaket som gjør at den andre perioden av det anglozionistiske Imperiet overtok etter den første så glatt at man ikke skulle tro at et Imperium var borte mens et annet kom i stedet.

Dette skyldes to forhold: USA sin marine gikk forbi den engelske og absorberte denne etter 1940 som en integrert del av sin egen slik at den anglozionistiske flåten aldri mistet det totale herredømmet over havene og dermed jordens handel. Men det andre forholdet var viktigere. Engelskmennene hadde sørget for å utrydde samtlige innfødte i tre store områder og erstattet befolkningen med nordeuropeere med engelsk som kjerne og felles språk. De to områdene dette gjelder utgjør en stor del av verdens landmasse med en stor og teknologisk utviklet befolkning. Ved siden av Storbritannia er det Nord-Amerika, USA og Canada, og Australia/New Zealand. Det sikret den nåværende perioden i det anglozionistiske Imperiet en enestående posisjon med tre solide grunnpillarer på tre strategiske områder av kloden. Her kan vi snakke om en identisk anglozionistisk sivilisasjon som også hjernevaskes inn i en del av de landene anglozionistene erobret under den 2. verdenskrig. Som Vest-Europa med Norge som et ev de best integrerte og assimilerte landene.

Europa integreres i Imperiet gjennom TTIP - Transatlantic Trade and Investment Partnership

Dette forholdet med full kontroll over kommunikasjoner og enhetlig sivilisasjon i store land og folk sikrer det anglozionistiske Imperiet en suveren plass i verdenshistorien. Dette vet lederne av Imperiet og de jobber derfor systematisk med å utvide kontrollen med både kommunikasjon og dermed handel og med utbredelse av anglozionistisk sivilisasjon. Engelsk er klodens "Lingua Franca" og vi finner Hollywoodfilmer og McDonalds overalt. I denne bestrebelsen om sivilisasjonshegemoni og handelskontroll ser vi de hektiske bestrebelsene på å binde gamle erobringer sammen med nye partnere i handelsblokker basert på standardisering med USA som sentrum og England og Australia som brohoder til henholdsvis Europa og Asia.

USA i sentrum for det Anglozionistiske Imperiet

De tre innringete område er 1: USA,Canada, 2 England og EU mens 3 er Australia/New Zealand og andre randstater til Stillehavet. Som vi ser har USA gjort Nord-Atlanteren til et anglozionistisk innhav og gjør nå det samme med Stillehavet. Derfor er det så viktig for USA å holde Russland og Kina vekke fra havner i disse havområdene. De andre områdene som ikke er nevnt er nøye kontrollert gjennom militære baser, militære okkupasjoner, partnerskapsavtaler og andre koloniseringstiltak.

Så som konklusjon må jeg med stor sorg desverre si at det ser ut som en umulig oppgave for BRICS-landene eller andre sammenslutninger av land i den frie verden å utfordre den nye USA-sentrerte versjonen av det anglozionistiske Imperiet. De har lært den historiske leksen både om kommunikasjon og enhetlig sivilisasjon og setter lærdommen ut i livet gjennom handlekraft og målrettet besluttsomhet.

Hva gjør så den frie verden for å hindre å bli innlemmet i anglozionistenes globale Gulag-system? De, BRICS-landene, gjør mye riktig, men alt for lite og alt for sent. Tempoet må økes radikalt i utvikling av kommunikasjoner mellom BRICS-landene og overgang til handel i egne valutaer. Og sist, men ikke minst: BRICS-landene må boykotte Hollywood og utvikle en helt egen filmpropagandaindustri. Hollywood er et av de mektigste krigsvåpnene anglozionistene har. Denne krigen er total og assymmetrisk og må føres slik av den frie verden også. Militærmakt alene vil ikke gjøre jobben for oss.