.:Vigrid Forsiden:.

TTIP - NAZI-Imperiet fester grepet i Europa

Anglozionistene og deres NAZI-Imperium vil herske eneveldig over kloden

Bokstavforkortelsene flagrer fritt omkring uten å fortelle oss hva de egentlig betyr, opphavet og hvor de fører oss hen. De mest aktuelle nå er TTIP og TPP. Hva de betyr? Ganske enkelt at anglozionistene vant både den 1. og den 2. verdenskrig og samler nå de erobrede områdene i et enste stort NAZI-Imperium fra Russland i øst til og med Japan i vest. Retningene sett fra NAZI-Imperiets kjerne; U$A. Offisielt handler det om frihandel, men det er bare fasaden. Derfor er det praktisk talt null offentlighet om forhandlingene. Det eneste NAZI-media skriver om det er at det er handel og at Europa vil ha fordel av det.

Det første er en kvart sannhet mens det siste er en ren løgn. U$A vil være senter og styre og dirigere alt; absolutt alt. For Europa vil det være katastrofalt og vår oppfatning av sivilisasjon vil bli utryddet innen 50 år. Industrielt og landbruksmessig vil det være en ren katastrofe siden Europa og U$A dublerer hverandre. U$A's multinasjonale vil spise opp alt av europeisk industri og integrere inn i sin egen størrelsesorden.

TTIP og dets parallell i Stillehavet ligger også bak intensiveringen av den totale assymetriske sivilisasjonskrigen mot Russland. Russland går for en flerpolar verden i BRICS-systemet og president Putin foreslo for over 10 år siden et Eurasia fra Lisbon til Vladivostok. For både EU og Russland ville dette vært optimalt siden de kompletterer hverandre. Se kartet under:

Putin's Visjon om Europa - Tale i 2010
Et nytt integrasjonsprosjekt for Eurasia - Tale i 2011

Putins visjon om et nytt Europa fra Lisbon til Vladivostok ble lagt frem i flere møter og taler fra tidlig på 2000-tallet. Det var en av Putins visjoner han hadde med seg da han tiltro stillingen som president i Russland første gangen i 2000. Allerede i 2003 la han frem ideen for EU-landenes topp-politikere. Her er et sitat fra hans 2011-tale:

Så tidlig som i 2003 ble Russland og EU enige om å danne et felles økonomisk område og samordne reglene som skulle styre deres økonomiske virksomhet uten å bygge opp overnasjonale strukturer. For å videreutvikle denne ideen foreslo vi for våre europeiske partnere at vi skulle tenke sammen om mulighetene for å skape et harmonisk økonomisk samfunn på området fra Lisboa til Vladivostok både som en frihandelssone og mere utviklete former for integrasjon. Vi foreslo å trekke opp en samordnet politikk på områdene for industri, teknologi, energi, utdannelse og vitenskap og ikke minst å fjerne alle visa-restriksjoner. Disse forslagene gikk ikke upåaktet. Våre europeiske partnere diskuterer dem nøye.

Ideen fant stor resonans i Europa og i U$A ble det panikk. På den tiden var U$A så opptatt med kriger i Midt-Østen at det gikk noen år før de slo til. Og da hardt og brutalt. Georgias US' og Israel-backede angrep på de russiske fredsbevarende styrkene i Kaukasus skapte grunnlaget NAZI-lederne trengte for å drive propagandakrigen mot Putin til høyder som er uten sidestykke i vår samtid. Og resultatet har ikke uteblitt: Putin er demonisert av NAZI-media i NAZI-Imperiet og vi har en full krig gående i Europa hvor målet er folkemord på russerne i Novorossia.

Kjernelandene i det anglozionistiske Imperiet, USA, England og Canada har alle tropper rundt om i Europa og trener for tiden den ukrainske NAZI-legionen for det pågående folkemordet i Novorossia. Samtidig kjøres TTIP-forhandlingene gjennom med rekordfart uten folkenes innsyn. Anglozionistene slår to fluer i en smekk: Russland er for meget lang tid isolert fra resten av Europa og ved å hisse til krig i Europa som vil ramme EU hardt er det eldgamle anglo-målet om et svekket europeisk kontinent endelig oppnådd.

Virkeligheten i dag er at Putin og Russland representerer flerpolaritet, frihet og demokrati mens NAZI-lederne (NAto-ZIonistene) inklusive Jens "Slakteren fra Libya" Stoltenberg og Erna "Fleskeberget som vil krig med Russland" Solberg representerer diktatur, krigshissing, nazisme og støtter folkemord og fordrivelse.

Meld deg til sivil og lovlig kamp i Vigrid eller fortsett som en udugelig feiging!