.:Vigrid Forsiden:.

Vest-Syria - Vår tids Stalingrad
23. september 2015

Latakia - Tartus - Homs - Damaskus = Den Frie Verdens Frontlinje

Vi er langt inne i den 3. verdenskrig hvor hele kloden er slagfelt og alle midler, uten unntak, tas i bruk. På den ene siden har vi den suverent mektigste verdensmakten som noensinne har eksistert; Det Anglozionistiske Imperiet og dens NAZI-allianse. På den andre siden Kina og Russland som ledere av Den Frie Verden. På kartet over er Det Anglozionistiske Imperiets indre kjerne, USA, UK, Canada, Australia og New zealand markert med rødt, mens deres nærmeste undersåtter er markert med blått. Av disse landene er Tyskland et direkte krigsbytte og okkupert, mens andre igjen bare er dominerte lakeistater, som Norge. Storparten av disse landene er organisert innenfor NAZI-alliansen som Det Anglozionistiske Imperiets militære storsatsing. Det gule området er Sibir og Det Fjerne Østen i Russland - en gevinst Anglozionistene vil erobre.

NAZI-allianse-landene i Europa oppfattes som mulige konkurrenter til Anglozionistene som setter dem opp som slagfelt for både økonomisk og militær angrepskrig mot Russland. Etter år 2000 ble det klart for NAZI-alliansen at Russland under Putin hadde ambisjoner om å spille en selvstendig rolle innen geopolitikken. Anglozionistene temmet denne utviklingen med løfter om partnerskap og ikke-utvidelse av NAZI-alliansen østover i Europa. Anglozionistene ble også opptatt med regionskriger i Afghanistan og Irak som tok bort oppmerksomheten fra utviklingen i Russland og Kina. I 2008 vendte Anglozionistene blikket mot Russland og likte dårlig det de så av modernisering av både det militære og sivile samfunn finansiert av store olje- og gassinntekter.

Georgia ble brukt som proxy i Kaukasus hvor Russland reagerte raskt og reddet befolkningen i Abkhazia og Sør-Ossetia fra folkemord og fordrivelse. Etter denne fredsbevarende operasjonen til Russland akselererte hatpropagandaen innen NAZI-alliansen mot Putin og Russland kraftig. I 2011 ga FN mandat til en "No-Fly-Zone" i Libya som NAZI-alliansen i beste Naziånd vred om til en ulovlig og folkerettsstridig indiskriminerende bombekampanje rettet mot hovedsakelig sivile mål med rundt 80.000 drepte. Med dette var Kina og Russland kastet ut av Libya, som ville vært et brohode for Russland og Kina i Afrika.

Parallelt ble Syria destabilisert av USA, Tyrkia og de arabiske Gulfmonarkiene som initierte en borgerkrig i landet. Russland har vært en langsiktig alliert av Syria og har en liten marinebase i landet. Takket være glimrende, og nærmest overmenneskelig, innsats av de syriske regjeringsstyrkene er krigen ennå ikke over. I dag er disse styrkene på defensiven og det spekuleres på om Russland, og muligens også Kina, er på vei inn for å redde den syriske regjering innenfor et geografisk område langs Middelhavet med en korridor inn til Damaskus over Homs.

I Europa har NAZI-alliansen destabilisert Ukraina og innsatt en lydig junta i Kiev etter et blodig kupp, som nå fører folkemord-krig mot den russisk-orienterte befolkningen i landet. NAZI-alliansen truer Russland med full krig og har de facto mobilisert store angrepsstyrker, inklusive atomvåpen, tett opp til Russlands grenser. Full skala krig kan bryte ut når som helst og Europa vil igjen bli slagmark med millioner døde og lemlestede om det eskalerer til atomkrig. For Anglozionistene er dette helt greit siden de dermed kan slå to fluer i en smekk; Russland knuses for alltid og resten av kontinentet er radert ut som fremtidig konkurrent.

Jihadistenes angrepsretning - Startet allerede

Dette gir to parallelle militære angrepsretninger mot Russland (og også Kina); Ett direkte militært angrep gjennom Ukraina og Baltikum og et indirekte angrep med Islamister som proxy, slik de gjorde i 1998-99 på Balkan mot Serbia, gjennom de seks sentralasiatiske -Stan-statene (Afghanistan, Tadjikistan, Kirgisistan, Turkmenistan, Usbekistan og Khazakstan). Kraften og treningen for dette angrepet vil hentes fra Irak, Libya og Syria hvor Anglozionistene og deres NAZI-allianse nettopp har skaffet disse kreftene til veie for formålet.

Og her er vi ved dagens store geopolitiske dilemma for Putin, Russland og Kina; Hvis Russland fortsetter sin ikke-innblandingspolitikk, og Kina likedan, vil Assad-regjeringen i Syria falle og helvetes jihadkrefter slippes løs på Sentral-Asia med retning nord mot Russland og øst mot Kina. Det vil gi begge landene en tofronts krig ingen av dem har ressurser til. Denne situasjonen har oppstått fordi både Kina og Russland har vært alt for svake til å kunne gjøre en militær krig mot dem kostbar for Anglozionistene. Derfor har de gjort gode miner til slett spill og satset på forsert modernisering av forsvaret. Det har gitt resultater, men for lite og for sent.

Både Russland og Kina trenger mer tid på modernisering av sine militære styrker og må derfor satse alt på å unngå en direkte militær konflikt mens de manøvrerer diplomatisk for å vinne tid. I 2013 gjorde Putin et mestertrekk med ødeleggelse av giftgass i Syria og vant to år på det. Kan Russland og Kina vinne to år til er mye vunnet. Og de kan; Russland kan støtte Donbass-republikkene og sikre "status quo" der for å sinke NAZI-alliansens fremmarsj, men det er i Syria mestertrekket igjen kan gjøres.

Og det trekket er at Kina og Russland får FN's sikkerhetsråd til å vedta en fredsbevarende operasjon for å sikre Assad-regjeringens posisjoner i kampen mot Jihadistene. Skulle ikke FN akseptere det bør både Russland og Kina gå inn på anmodning fra Assad-regjeringen, den er allerede gitt, for å stoppe den fremtidige utviklingen i Sentral-Asia mens den kan.

Dilemmaet er det samme som Stalin hadde i den 2. verdenskrig da tyskerne var bremset vinteren 1941/42: Hvor langt bakover skulle russerne trekke seg mens nye styrker ble bygget opp og trent? Han valgte å retirere nesten et helt år for så å stoppe ved Stalingrad forvinteren 1942/43. Putin har idag samme situasjon og samme valget: Svaret er etter vår oppfatning klart: Assad-regjeringens posisjoner i Vest-Syria's provinser er der Putin må stoppe og ta slaget. Kort sagt og litt forenklet: Latakia er Putins Stalingrad!

Du har valget: Nordisk Vår med Vigrid eller dø fortjent som en ynkelig feiging!!!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)