.:Vigrid Forsiden:.

Transnistria - Nazialliansens nye Holocaust?

Ny front i sivilisasjonskrigen mot "Den russiske verden"

Under de harde kampene i januar og februar mellom Kievjuntaens okkupasjonstropper og Novorossias frigjøringsmilits ble det klart for alle at Ukrainas Nazibataljoner ikke var voksne nok til å banke Novorusserne. Det på tross av stor overlegenhet i personell og materiell. Det førte til en ny våpenhvileavtale i Minsk som allerede er brutt utallige ganger på samtlige punkter av jødejuntaen i Kiev. Under de mange møtene mellom Russlands ledende diplomater og NAZI-alliansens (NAto-ZIonistenes) tilsvarende har Russland lagt frem det eneste fornuftige og demokratiske forslaget som tar hensyn til alle parter i konflikten: Føderasjon hvor de autonome delrepublikkene har indre selvstyre.

En slik løsning burde være null problem å godta for folk med en ekte demokratisk holdning. Men der ligger problemet: Anglozionistene er antidemokrater og hater av hele sitt hjerte demokrati og folkenes rett til selvbestemmelse. De vil dominans og totalt herredømme for finansoligarkene som har den reelle makten og alt snakk om demokrati og friheter er for dem bare PR uten indre mening eller verdi. NAto-ZIonistene lever opp til navnet sitt slik det er verdiladet gjennom 70 år: De er Nazister og intet annet. Og nå kjører de sivilisasjonskrig mot "Den russiske verden" og vil aldri kunne tillate at noen vanlige arbeidere i Donbass banker de ukrainske nazibataljonene deres.

Poroshenko vil angrepskrig mot Transnistria
Nazi-alliansen vil ny front i Transnistria

Nazialliansen har flere valgmuligheter på kort sikt for å komme ut av den militære blindgaten de nå befinner seg i i Donetsk og Lugansk: Den mest nærliggende er et samlet angrep av Ukraina, Romania og Moldova mot den frie republikken Transnistria som ligger inneklemt mellom Ukraina og Moldova. På starten av 1990-tallet klarte transnistrerne med noe russisk hjelp å stoppe moldavenes forsøk på en etnisk rensing og Holocaust på transnistrerne. Russland har fremdeles i overkant av 1.000 soldater i landet, men det er alt for lite mot et samlet angrep fra de tre nevnte landene. Særlig med tanke på at landet egentlig bare er en lang og smal stripe land langs elven Dnjistra som har gitt republikken navnet sitt.

Nazialliansen kjører et ekstremt parallell-kjør med militær aktivitet fra Finnmark i nord til Romania, Bulgaria og Svartehavet i sør og langs absolutt hele Russlands vestgrense. Samtidig transporterer USA enorme mengder militært materiell som brukes aktivt i alle land som vil være oppmarsj for et storangrep på Russland. Men klart for det er ikke Nazistene (NAto-ZIonistene) ennå. I alle fall ikke et konvensjonelt angrep.

Da må Nazialliansen velge et mindre totalt alternativ og av dem trer altså Transnistria tydelig frem. Vi kan også forutse overgrep og terror mot den store andelen russere i Estland og Latvia utover det som er vanlig i dag. Problemet for Russland i Transnistria er at de ikke har direkte adgang til landet, hverken over land eller til sjøs og i luften må de krysse de landene som klargjør en offeniv mot Transnistria. Det vil fort kunne ende med full krig mot Romania som er medlem av NAZI-alliansen eller Ukraina og Moldova som er spesielle partnerland med Nazistene. Befolknigen i Transnistria er for liten til at de vil kunne forsvare seg selv.

Tiden er inne til at du som leser dette engasjerer deg med arbeide eller penger i Vigrids nordiske frihetskamp!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)