.:Vigrid Forsiden:.

Arktis-fronten: NAZI-alliansen trapper opp Angrepskrig mot Russland
8. desember 2015, 27. februar 2016

NAZI-spionskipet Marjata - Norsk, men spionerer for USA
Februar 2016: Marjata - Nå i Innsats for Angrepskrig

Det skjer mye for tiden og Anglozionistene trapper kraftig opp krigføringen sin mot Russland og dets allierte på alle fronter. En av de viktigste frontene, kanskje den aller viktigste strategisk sett, er Arktisfronten. Årsaken til det er at vi må regne med at den russiske gjengjeldelsen etter at Anglozionistene har sluppet løs sine atomraketter i et førsteslag er korteste vei over Nordpolen. Norge bidrar her med et enormt kostbart spionskip som sender sine data direkte til USA og deres CIA, som står bak utrustningen av krigsskipet. Det gjør dette skipet, sammen med NAZI-radarene på norsk jord i Nord-Norge til krigsmål av 1. prioritet.

Syria-Irak-fronten: Russland callet USA's og Tyrkia's bløff

IS og Tyrkia stjeler Olje i Syria og Irak - USA vet det

Da USA og Tyrkia så med hvilken effektivitet Russland førte luftkrigen mot IS på ble de overrasket og så seg nødt til å svare på flere fronter. Tyrkia skjøt ned et russisk jagerbombefly som igjen førte til en kraftig russisk opptrapping av bombingen av væpnede islamske terrorbander. USA, dets NAZI-allianse og Tyrkia har nå trappet kraftig opp flyangrepene på syrisk infrastruktur, men lar IS slippe lett unna. Som ventet.

Tyrkia invaderer Irak
USA-banden bomber vei for IS-angrep i Deir Ezzor

I rask rekkefølge trapper USA og Tyrkia opp den militære aktiviteten sin med tyrkisk militær invasjon av Irak med retning storbyen Mosul og dens oljefelt samtidig som USA-koalisjonens flystyrker rammer den syriske regjeringshæren i Deir Ezzor forut for et hardt IS-angrep på stillingene. Den syriske regjeringshæren holder et omringet støttepunkt i Deir Ezzor som ligger i veien for USA-koalisjonens angrep på og okkupasjon av de store syriske oljefeltene i nærheten. Det vil bli et kappløp om kontroll med de to store oljefeltene i Nord-Irak og Øst-Syria.

Jemen-fronten: USA-koalisjonen støtter Saudi og IS folkemord

USA hjelper Saudi-Arabia og IS med folkemord i Jemen

Joda, vi har full dekning for å slå fast at USA sammen med sine koalisjonspartnere gir Saudi-Arabia støtte og militær assistanse i det pågående folkemordet av Houthi-folket i Nord-Jemen. Saudi-Arabia er en av verdens sterkeste og mest moderne militærmakter og har satt alt inn i en offensiv de startet i begynnelsen av 2015 da de utbasunerte at denne krigen skulle være raskt over. Vel, krigen raser fremdeles selv om USA og deres partnere i folkemord blokkerer Nord-Jemen fra sjøsiden og Saudiene hamrer løs med alt de har av fly, panzere og kanoner. Som allierte har de diverse Al-Qaida-bander og IS.

Hva Jemen-fronten har med NAZI-alliansens angrepskrig mot Russland å gjøre? Houthiene er på lag med Iran som igjen er Russlands samarbeidspartner i Syria og også sivilt. På kort sikt har imidlertid Houthienes heltemot og forsvarsevne svekket USA-fronten i Irak og Syria siden Saudi-Arabia har trukket sine flystyrker ut derfra for bruk i Jemen. Det har skapt manko i NAZI-alliansens styrker i Syria og Irak som USA nå har bedt Norge om hjelp til å fylle.

Donbass-fronten: UkroNaziene går i angreps-stilling

Nazimordernes slakting i Donbass øker på

Talsmann for de militære styrkene i folkerepublikken Lugansk, Yashchenko, redegjør for hvordan Ukro-Naziene har flyttet styrkene i angrepsposisjon og ført fram tyngre våpen i buffersonen.

Har USA og NAZI-alliansen gitt ordre til Storangrep i Donbass?

Det er mye som tyder på at USA og dets NAZI-allianse har gitt grønt lys for enten et storangrep på de to Donbassrepublikkene, Lugansk og Donetsk, eller en gradvis opptrapping som når som helst kan gå over i stormangrep. USA og andre land i NAZI-alliansen har i flere år væpnet, finansiert og trent Nasjo-Naziene i Ukraina slik at det vil være tvilsomt om Donbass-republikkene vil være i stand til å motstå et storangrep over bred front slik Nazistene nå har disponert seg. Målet er folkemord på det Novorussiske folk - og det russiske ved å trekke Russland inn i krigen slik at USA kan slå sitt atomære førsteslag.

Tiden for den siste opptrappingen er ikke tilfeldig og må sees i sammenheng med Russlands suksess og engasjement i Syria. Russland har begrensede ressurser sammenlignet med USA og NAZI-alliansen og har strukket de militære ressursene sine langt. Russland er inne i en moderniseringsprossess av sine militære styrker og har ifølge dem selv kun fått modernisert 30% av styrkene. Målet i inneværende plan er ferdig modernisering av 70% i 2020.

Når det gjelder de andre frontavsnittene jobber NAZI-alliansen hardt på Baltikum-fronten med utbygging av angrepsveier, utstasjonering av tyngre utstyr og trening av mannskaper. Angrepsretning St. Petersburg. På Nordfronten har USA for første gang lagret tungt angrepsmateriell i Trøndelag og med Wilhelmsen-avtalen vil de være underveis på et blunk sammen med den norske marinen som nå, ifølge nazimedia, er satt i stridsberedskap. Angrepsmål: Murmansk. På Kaukasus-fronten er det stille, bortsett fra presset mot Armenia som Tyrkia raskt kan gjøre til en varm front for Russland.

IS vil invadere Russland som proxy for USA
Hitler og Napoleon smiler. Karl XII ville smilt også.

Sentral-Asia-fronten er det stille før stormen. IS-styrker erobrer land i Afghanistan og sprer seg over grensene inn i Tajikistan hvor Russland har måttet utplassere styrker som hjelp for de lokale. Angrepsmål: Skjære Russland i to øst for Ural. Hvis de andre frontene og den generelle totale krigen mot Russland ikke lykkes vil dette være det langsiktige hovedangrepet. Det vet Russerne og derfor fører de nå, som den eneste nasjon i verden, en total krig mot væpnet islamsk ekstremisme. En islamsk ekstremisme som er startet, trent og finansiert av USA og dets allierte og partnere med mål å destabilisere og erobre Russland og Europa.

Vil du være med Vigrid i vår eksistenskamp? så meld deg til tjeneste. Nå!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)