.:Vigrid Forsiden:.

Russland reorganiserer Forsvaret
16. desember 2016

NAZI-alliansen angriper - Russland forsvarer seg

Det er et gammelt russisk ordtak som sier at "Russland starter ikke kriger - Vi avslutter dem!" La oss håpe det skjer denne gangen også.

I artikkelen vi linker til over er det en glimrende liten video som lar oss få et glimt av hvordan Russland i dag har sett seg nødt til å reorganisere hele det militære forsvaret sitt for å møte NAZI-alliansens angrep og angrepsforberedelser langs alle sine grenser - og da spesielt vestgrensen.

Det er på høy tid og med Russland begrensede økonomiske midler blir det kanskje for lite og for sent. I så fall må Russland være forberedt på å besvare NAZI-alliansens angrep med bruk av atomvåpen.

Hvordan det nå enn går så er ikke dette lenger en krig mellom nasjoner, men en total sivilisasjonskrig. Anglozionistene og deres NAZI-allianse er i Det Ondes tjeneste med en jødisk drevet destruktiv og samfunnsødeleggende antikultur. Mot dem står først og fremst Russland under ledelse av Vladimir Putin i Det Godes tjeneste som forsvarer av en naturbasert og bærekraftig sivilisasjon basert på de nordisk/europeiske verdiene som har frembragt alt vi forstår med positiv sivilisasjon i vår del av verden.

I denne gigantiske sivilisasjonskampen er total atomkrig å foretrekke fremfor at den nazistiske (NAto-ZIonistiske) antikulturen skal vinne. Den må utryddes så totalt at den aldri reiser hodet igjen.

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)