.:Vigrid Forsiden:.

NAZI-alliansen klare til Krig
30. mai 2015

NAZI-alliansen med kjempemobilisering i Nordområdet

Mens NAZI-alliansen gjør alt de kan for å provosere Russland til anvende militære midler som kan brukes som påskudd for NAZI-alliansen til å angripe unnviker Russland alle slike provokasjoner og maner til fred og diplomati. Til ingen nytte. NAZI-alliansens siste skritt nå er å mobilisere så store styrker over så store og viktige frontavsnitt at det hele i praksis kan ses på som mobilisering og plassering av fremskutte styrker i direkte angrepsposisjon. Den enorme norskledede flyøvelsen er et av disse krigsforberende tiltakene. Vi skal ikke glemme at da Tyskland angrep Russland i 1941 brukte de Rovaniemi som strategisk hovedbase. NAZI-alliansen bruker samme byen i dag i Arctic Challenge.

NAZI-alliansen i angrepsposisjon ved Kaliningrad

I Baltikum avløser de militære angrepsforberedelsen hverandre på løpende bånd med et praktisk overlapp som gjør at situasjonen er lik en militær mobilisering med store stående styrker i utgangsstilling for angrepskrig mot Russland. Anglozionistene presser de baltiske land og Polen hardt og spesielt Litauen og Polen er aggressive og nærmest sikler for at NAZI-alliansen skal angripe Russland. Situasjonen minner mye om 1939 hvor også da Anglozionistene brukte Polen som krigshisser mot Tyskland. Skipet over er Englands største krigsskip og spesielt egnet for understøttelse av landgangsoperasjoner. Hele 50 krigsskip deltar på NAZI-manøvrene og det er mer enn nok til å invadere Kaliningrad samtidig med landstyrker fra Polen og Litauen. Dekket i luften av NAZI-alliansens flystyrker.

NAZI-alliansen med Proxykrig mot Transnistria

NAZI-alliansen hater demokrati og folkenes rett til selvbestemmelse mer enn noe annet siden det vil velte Zionist-Oligarkene som eier makten i Det Anglozionistiske Imperiet og dets NAZI-allianse. Transnistria er en fri republikk med en russisk fredsbevarende styrke til å hindre folkemord på den russiske befolkningen i landet. Fram til for noen få dager siden hadde Russland en avtale med Ukraina om å underholde den fredsbevarende styrken i Transnistria via ukrainsk jord. Nå har Ukraina sagt opp denne avtalen og sperret befolkning og fredsbevarere inne på det lille området. Det har skapt en uholdbar situasjon som kan bli til fenghetten som NAZI-alliansen håper skal starte den nye storkrigen i Europa. En storkrig som Anglozionistene brenner for og som vil ødelegge de europeiske kointinentalmaktene for godt.

NAZI-folkemorderne terroriserer de frie demokratiene i Donbass

NAZI-alliansens proxykrig mot Russland fortsetter for full styrke i Donbass. Mange tippet at de jødestyrte Nazistene i Ukraina ville gå til en bred offensiv da markene tørket i begynnelsen av mai. Det skjedde ikke, men vi så en økning i ildgiving med tunge våpen mot Donbass-demokratiene kombinert med en økning i terroraksjonene inne i Donetsk og Lugansk. Dette er den moderne måten NAZI-alliansen har ført kig på de siste 10 årene. Færre åpne militære kampanjer, men desto flere såkalte "spesielle operasjoner" - Spesops. Slike Spesops er ganske enkelt terrorbombing, målrettede drap på motstandere og deres familier og annen terror og sabotasje med sikte på å eliminere fiendens lederskap og skape frykt og krigstretthet i befolkningen. Nå kjøres slike folkerettsstridige kriminelle mordmetoder åpent mot Donbass-befolkningen og dets ledere. Mordet på Mozgovoy var et hardt slag for befolkningen i Lugansk.

Russland svarer med egne øvelser

Overfor denne krigsmobiliseringen og aktive krigføringen som NAZI-alliansen fører som en total og asymmetrisk sivilisasjonskrig har Russland under sin fremragende leder, Vladimir Putin, svart svært beskjedent. Russland satser på diplomati og maner til fornuft og forhandlinger slik at motsetningene kan løses med sivile midler og uten militær storkrig. NAZI-alliansens krigsmobilisering og aggressive formasjoner langs Russlands grenser i vest og sør møtes med hyppige russiske øvelser i samme område for å vise at de er forberedt. Det nye ved den siste serien med NAZI-aggresjon er at Russland ikke svarer lokalt, slik de pleide, men avholdt en serie storøvelser i det sentrale og indre Russland. En slik adferd vil være naturlig kun hvis man venter et raskt angrep og dermed vil redusere tapene i den første fasen av NAZI-alliansens angrepskrig. Deretter vil de allerede samlede og nytrente styrkene slå kontra fra bakhånd og dybden mens frontstyrkene mobiliseres og holder. Dette er Russlands tradisjonelle måte å møte invasjoner på.

Krim - Demokrati og Frihet født på ny

I filmen om Krim's vei tilbake til Russland gjennom Demokrati, Frihet og Folkestyre gir Putin oss et historisk innblikk i hvordan NAZI-alliansens folkemordpolitikk kan møtes med fredelige midler og demokratisk uttrykk for folkeviljen. Noe mer enestående bilde på hva folkestyre og demokrati egentlig betyr har vi ikke i moderne tid. Og det er akkurat hva NAZI-alliansen hater mest av alt. Det ser vi utspille seg med terroren, fordrivelsen og folkemordet på russerne i Novorossia og de to folkerepublikkene Donetsk og Lugansk. Også de skoleeksempler på Demokrati og Folkestyre. For under et ekte folkestyre ville NAZI-alliansens zionistiske finansoligarker bli plassert der de hørte hjemme: I galgen eller i fengsel.

Konklusjon: NAZI-alliansen er klar til storkrig i Europa og styrkene er på plass og kan slå til når som helst. Måtte Bjørnen knuse NAZI-alliansen totalt! I Fredens og Demokratiets navn. Død over Nazismen!

Meld deg til kamp i Vigrid eller gå under som den feigingen du er!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)