.:Vigrid Forsiden:.

Reptilpsykopatenes Glanstid - NAZI i praksis

Stoltenberg og Solberg - Er NAZI-massemordere den rette betegnelsen?

Ord skifter mening over tid ettersom den politiske utviklingen vrir og vender seg. Etter at Anglozionistene og finansoligarkene som styrer dem dannet sin militære terrorarm i 1949 fikk navnet Nazi etterhvert en ny mening. I stedet for å være et kallenavn på de tyske nasjonalsosialistene som ble utryddet under den 2. verdenskrig og tiden etter gikk ordet NAZI sakte, men sikkert, over til å hefte ved dem som har gjort seg fortjent til den opparbeidede negative betydningen av ordet. Og det er alle som på et eller annet vis støtter NATO og ZIonismen i deres bestrebelse på verdensherredømmet. To undergrupper har skilt seg ut: Den første er reptilpolitikerne innen Det Anglozionistiske Imperiet og den andre er nasjonalister og deres undergruppe, nasjonalsosialistene, som aktivt, passivt eller stilltiende har støttet de jødestyrte og jødeledede nazimorderbandene i deres folkemord i Novorossia.

De to NAZI-gruppene synes så godt om hverandre at de koser og klemmer og trives og skryter av hverandre så det er kvalmt mens novorusserne slaktes i tusenvis og fordrives i millioner. (Så langt nærmere 1,5 millioner fordrevne). I artikkelen som er linket til over demonstrerer Stoltenberg og Solberg en så hårreisende mangel på empati og respekt for andres liv og kultur og menneskerettigheter at ordet Reptilpolitikere er, slik jeg vurderer det, det mest korrekte ordet å bruke om dem. Ordet Psykopat vil jeg også tro er dekkende for slike maktmennesker (les reptiler) som hygger seg med minnene om felles masseslakting av folk som ikke vil innordne seg Det Anglozionistiske Imperiets kosher modell.

Kombinerer vi så disse to betraktningene, mens vi tenker på ofrene i Serbia, Irak, Afghanistan, Libya, Syria og Novorossia, bare for å nevne noen, så kan ikke jeg for mitt bare liv finne en bedre betegnelse på denne type maktmennesker: NAZI (NAto-ZIonistiske) Reptiler. Merk at i artikkelen kalles det for "vestlig" bombing. Høres mer nøytralt og fint ut, men Nazistisk massemord utført av antipatiske Nazireptiler passer etter min oppfatning mye bedre.

Børge Brende - Har Pål Steigan rett?

Børge Brende er en av disse slikke politkerne som er som et såpestykke i badekaret. Rettere sagt, han var, men siden det NATO-støttede statskuppet og etterfølgende angrepskrig og folkemord i Novorossia holder ikke den sleipe tungen hans lenger. Han blir tatt for direkte og ren løgn av ingen ringere enn Pål Steigan. Link til Steigan-artikkel om løgneren Børge Brende over. Jeg sier meg ikke bare helt enig med Steigan i at Brende lyver, men at det Steigan drar fram er småtteri i forhold til all løgnen han fra mitt ståsted farer med. Mannen (eller skal vi heller si Reptilnazisten?) utviser en slik hykleriskhet at det er til å bli målløs av. Bare se her:

Børge Brende - Hykleri i potens

Linken over går til et referat fra et møte i Civita hvor Brende redegjør for sine 5 prioriterte strategier. Her er den 1. og viktigste: "Skjerpet bevissthet om grunnleggende verdier – menneskerettigheter, frihet og demokrati bygget på FNs pilarer om fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling."

For å spørre det så rett ut og direkte på sak at ingen misforståelse kan være mulig: "Er du en schizofren psykopat, Børge Brende?" Det virker for meg som at slike betegnelser kan brukes på en person som snakker slik og samtidig gir sin fulle støtte til en jødestyrt nazistisk angrepskrig mot befolkningen i Donetsk og Lugansk som jo nettopp holdt en folkeavstemming hvor et stort flertall avga stemme og med overveldende majoritet valgte å løsrive seg fra Ukraina og danne to selvstendige folkerepublikker. Og alt fredelig mens jødene i Kiev og deres nazibataljoner angrep den freds- og frihetselskende befolkningen i Donetsk og Lugansk med alt de hadde av militære styrker.

Frihet og Demokrati i praksis - Krim viser veien

Faktum er at på Krim og i Donetsk og Lugansk har en frihetselskende befolkning kastet av seg et tyranni i en demonstrasjon på hva som menes med og jeg siterer deg selv, Børge: "grunnleggende verdier – menneskerettigheter, frihet og demokrati bygget på FNs pilarer om fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling.

Jeg utfordrer deg, Børge Brende, i full offentlighet og for åpen mikrofon, å ta en debatt om hva som ligger i de store ordene dine målt opp mot praksis i Novorossia. Hvor du støtter det motsatte: Hat, etnisk rensing, massemord på sivile, tortur, terror, angrepskrig. forbrytelser mot menneskeheten, voldtekter og all annen faanskap dine venner du føler deg så vel sammen med og ser på som dine ånds- og meningsfeller utfører. Slik Steigan siterer deg i et bilde over. Og det med NATO, EU og Norge i ryggen. Fytte rakker'n for en patetisk og feig ynkrygg du presenterer deg som, Børge!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)