.:Vigrid Forsiden:.

Statens psykologiske krigføring - Artikler:


Stockholm-syndromet
- Når terror-offeret tar terroristens parti

Myndighetene hjernevasker folket
- Målet: En global brun slaverase

Framed
- Svindel og Løgn


PeST'en helbredes
- Demokrati og retts-sikkerhet i Norge rammet av PeST

Fra Heimevern til Statspoliti
- Folkemorderne organiserer seg


Statens psykologiske krigføring - Kommentarer:


Feministiske samfunn går til grunne

Telehiv stopper NSB - Statsfeminisme i praksis

Teksten på venstre del av bildet over: "Mamma, når jeg blir stor vil jeg også hjelpe til å knuse det fordømte, hvite, heterofile, manns-styrte samfunnet!" Teksten på høyre del av bildet: "Mamma, når jeg blir stor vil jeg også bli en uvitende, mannehatende feminist-bitch!"

Artikkelen i VG er grei nok den, men det som fanget min oppmerksomhet og gjør at jeg linker den er en kommentar under artikkelen med blant annet disse refleksjonene: "......På den andre siden vil et feminint samfunn ikke prioritere harde maskuline verdier overhodet fordi det ikke er i kvinnens natur å beskytte menn og ta hensyn til dem. Damene skryter gjerne heller av hvor flinke de er til bitche menn. Feminine (feministiske) samfunn vil derfor uvegerlig gå til grunne, bli uproduktive uten evne til reproduksjon fordi kvinnene er blitt mannhaftige og mennene feminine og ute av stand til å erobre kvinner........".

Kommentaren er den første under artikkelen og må leses i sin helhet for å få sammenhengen med seg.


FBI vil overvåke alt og alle

ZOG er en realitet og står for Zionist Occupational Government. Med det menes at det jødiske Herrefolket sammen med sine zionistiske lakeier og frimurere har tatt makten i våre samfunn og opphevet demokrati og rettsvesen i praksis. Alt dreier seg kun om makt og evnen til å beholde denne på zionistenes hender. Bildet er av et Echelon-anlegg.

Mentalasylet utvikler seg

Over hele det zionistiske I mperiet utvikles det i raskere og raskere tempo nye metoder til å degradere og kontrollere vanlige borgere. Alt skjer for å beskytte den enkelte fra farer som ofte er falske og drevet fram av de samme myndighetene som strammer tvangstrøyen om oss.


Ønsker brikke i alle biler

Staten ved vegdirektoratet ønsker ID-brikke i alle biler. Det gjør det mere praktisk og enklere å standardisere bommer og fergebetalinger og parkeringsbetaling og en hel masse andre saker.

Selvsagt må brikken inneholde en GPS-chip slik at du til enhver tid vet hvor du befinner deg. Praktisk om bilen blir stjålet en dag også. Mobiltelefoner og andre dingser må selvsagt også ha en slik GPS-ID-brikke. For den vanlige lovlydige borger er dette helt risikofritt, ikke sant? For Staten er jo din venn, ikke sant? Og ingen "demokratisk" Stat ville jo noen gang finne på å misbruke et slikt system heller, ikke sant?

Slik er vår frihet allerede så innskrenket fordi hver liten bit er jo bare logisk og rasjonell. Men resultatet uteblir ikke: Hver enkelt blir en brikke i en eneste stor slaveleir styrt av private eiere med kontroll over Statsapparatet. Vigrid er de eneste i Norge som tar dette alvorlig. Blir du med oss?

Nei til Slavestaten!


Storebror ser deg, og han er jøde!
Echelon - global overvåking

Total overvåkning av sivile er enhver diktators drøm, og ettersom det er jødene som styrer verden gjennom sin kontroll over media og finansvesenet er det ikke rart at jødiske hatere vil sikre sin kontroll ved økt overvåkning.

Artikkelen det linkes til her tar for seg ønsket om å skape et felles europeisk og amerikansk register der man blant annet har fakta om alle innbyggernes religion, politiske synspunkter, tilknytning til ulike organisasjoner osv. Videre ønskes det at alle som besøker USA skal avbildes digitalt og få sine fingeravtrykk registrert.

Vi nærmer oss en politistat ikke ulik den jødene konstruerte i Sovjet. For å effektivt utnytte sine sivile slaver må staten nemlig ha total kontroll, men det beste er at befolkningen ikke selv vet den er ufri.

Vigrid setter folket fri!


Orwell i dag

George Orwell ble berømt for sin fremtidsroman "1984" hvor han forutså det totale overvåkingssamfunnet vi i dag har fått og som bare utvikler seg videre.

Bildet viser et utsnitt av manuskriptet hans med de verdensberømte setningene: "War is Peace" (Krig er Fred), "Freedom is Slavery" (Frihet er slaveri) og "Ignorance is Strength" (Uvitenhet er styrke). Evig krig og terror fra myndighetenes side er konstant overfor opponenter og sørger for evig fred. Frihet fører til opposisjon mot myndighetene slik at befolkningen må holdes i slaveri for å hindre slik opposisjon. Uvitenhet er styrke fordi en uvitende befolkning ikke er i stand til å tenke selv og derfor ikke utgjør noen fare for makteliten.

Og denne makteliteen utgjøres av det jødiske Herrefolket, zionister, frimurere og andre jødelakeier. Norsk kosher media og norske journalister er en del av dette undertrykkelses-systemet og derfor ler vi godt når "Journalisten" er bekymret for ytringsfriheten. Den har de selv vært med på å drepe og begrave.

Knus formynderstaten!


Storebror ser og hører "alt"

Det er lenge siden 1984 er passert og George Orwell's forutsigelse om politistatens komme. Hvorvidt Orwell bommet med et par år eller ikke kommer an på fra hvilken vinkel du ser det.

Bildet viser et av Echelon's spionanlegg i Menwith i England. Hundrevis av satelitter og tusenvis av folk jobber døgnet rundt for å overvåke deg. Og har gjort det i mange år allerede. Også her i Norge.

Så den nye loven om politiets rett til å lese mailene dine er bare en bekreftelse på at den jødestyrte politistaten fester grepet. Liker du ikke utviklingen er Vigrid et naturlig valg for deg.

Et fritt nordisk folk trenger ingen jødisk politistat!


Vil avlytte bredbåndstelefoni
Telefonavlytter 224 millioner
FBI vil se hva du skriver

Kontroll er målet og terror er middelet. Hvis du så mye som et øyeblikk har tenkt å tro på hva myndigheter sier til deg i saker som er viktige for ro og orden i Staten er du bra naiv. I slike saker lyver de uten hemninger overhodet.

Etter hvert som makten er blitt mer og mer samlet i en liten internasjonal gruppe jøder og zionisters hender blir selvsagt alt mulig viktig for Statens posisjon. Merk deg at Staten her ikke er den demokratiske Staten du og jeg liker å tenke på, men det kontroll- og undertrykkingsapparatet den private makteliten har til rådighet for å kontrollere deg og resten av stemmekveget.

Egentlig er det å stemme i dag en ren bløff fordi intet parti og ingen representant slipper til uten å være kosher-godkjent på forhånd. Og skulle noen være freidig og slu nok til å få fremgang tas han ut på flekken. Venn deg til å bli overvåket først som sist.

Vigrid kjemper for nettverksdemokrati og frihet!

NSA, CIA eller FBI er alle tre organisasjoner som har som mål å sikre det zionistiske Imperiet full kontroll over alt og alle i hele verden. NSA skal ha skrevet over en av sine utgangsdører: "Vi stoler på Gud - Resten overvåker vi".

Bildet viser logoen til NSA på et bilde fra det enorme overvåkingsanlegget på Menwith Hill i England. Telefon- og mailavlytting er bare en liten del i den absolutte overvåkingen Staten utfører. Og Staten gjør det ikke for å beskytte det enkelte individ's grunnlovsfestede rettigheter. Nei, snarere tvertimot.

Og egentlig er det ikke Staten som overvåker heller, men de private maktgruppene som eier Staten som misbruker statsapparatet for å fremme sin egen agenda. Om ikke media ville sagt fra? Neida, de er eiet av de samme eiergruppene og er snarere en del av problemet.

Staten må tilbake til Folket!


Stockholmsyndromet i praksis

- Når et offer er utsatt for en vedvarende trussel fra en gjerningsmann og overgir seg slik at de tar gjerningsmannens parti kalles det for Stockholmsyndrom og er en alvorlig mental sykdom. Den unge damen med hijab som står på toppen av Fredriksten festning i Halden er et klart eksempel på den mentale sykdommen. Men når norske menn er for feige til å forsvare kvinnene våre blir det lett slik.


Stockholms-syndromet

I Norge kan regimet med PeST som sentral utøver lignes med gisseltageren og dem som utsetter seg for terroren deres med gisselet. Det gjelder for den enkelte og for det nordiske folke-elementet som helhet.

Den enkelte har ikke noe annet valg enn å begå selvmord(noen gjør), ta parti for politi-terroristene og støtte dem eller ta opp kampen i Vigrid. Det vi ser er at når enkeltpersoner som har vært under så hard og overveldende påvirkning og kommer ut av situasjonen igjen tar det lang tid før den mentale sykdommen forsvinner.

Betingelsen er total trygghet i sin befridde situasjon uten frykt for at undertrykkerne noengang skal komme i posisjon til total makt igjen. Det samme gjelder for et folk som kollektiv. Tyskland, Russland, Jew$A og Norge som slavestater for jødene er gode eksempler. Vår jobb idag er å informere og bygge total trygghet og samhold i egne små grupper.


NWO avdeling Norge

Et nytt steg mot den politistaten hvor makthaverne til enhver tid har totl kontroll med hvor du er. Tar du den, så tar du den og slik har det pågått lenge. Og ikke tro at det slutter her.

Totalitære regimer er paranoide

Vi må nå betale en stygg pris fordi vi har latt parasittiske samfunnsødeleggere ta kontroll over landene våre. Om det er mulig å reversere utviklingen? Nope, i så få fall ikke før det er blitt så mye verre at vi får en total borgerkrig.


Nervekrig som statsterrorisme

"Nerve War Against Individuals" - Fotostatkopier av originaldokumentet
"Nerve War Against Individuals" CIA's nervekrigsinstruks fra 9. juni 1954 på engelsk
"Nerve War Against Individuals" CIA's nervekrigsinstruks fra 9. juni 1954 på norsk

Den gangen jeg startet Vigrid i løpet av 1998, formelt pr 1.1.1999, hadde jeg så smått begynt å erfare hvordan politiet, media og andre halvoffentlige grupper løy og utøvde terror mot personer som makteliten ikke likte holdningene til. Det var skremmende, men var bare en beskjeden start. Det som siden skulle komme har gitt meg en førstehånds erfaring med statlig nervekrig mot individer som få, om noen, andre i dette landet har.

Hvert forsøk på å få etablert et beskyttende miljø og ytre forsvarsverk ble uten nøling eller hensyn til lov og rett feid til side øyeblikkelig. I dag har jeg trukket meg tilbake og har bare en kort måned igjen til jeg fyller 67 år og får min folkepensjon. Håper jeg. Det har gitt meg tid til å reflektere og se litt i bredden på disse tilsammen 13 årene i 1. frontlinje i kampen for vårt folks frihet og eksistens. Jeg håper at den erfaringen jeg har gjort meg kan hjelpe andre som kommer i tilsvarende situasjon å mestre den bedre enn jeg gjorde det.

Linkene over går til et av de få offentlig tilgjengelige originaldokumentene om hvordan stater driver personrettet nervekrig. Dokumentet er fra 1954 og siden det er metodene blitt mere raffinerte.


Politistaten er her

- og når den først har etablert seg så sterkt som her til lands er den vanskelig å bli kvitt uten store ofre. Vi tviler på at folket reiser seg i protest på denne saken når de ikke har gjort det etter alle gjengvoldtektene og drapene og volden og trakasseringen og også videre i det uendelige. Har makteliten gjort den norske mann til en hjernedød og feminin zombie? Kommunisme er Party for herskerne og døden for oss undersåtter.

Terror på Nett

I den totale assymetriske eksistenskampen vi er inne i er alle midler tatt i bruk. Ikke bare på bakken, men i havene og i rommet. Makthaverne bruker ethvert medium aktivt til å kondisjonere folkene til å akseptere den nye jødiske verdensorden. PC'en din og internett er intet unntak. Tvertimot.


Total nettovervåking
EU vil totalkontroll

Zionistene vil at hvert enkelt individ skal vite at de blir nøye overvåket og at enhver uønsket ytring vil eller kan bli slått hardt ned på. Målet er en underkuet og raseblandet slaverase uten muligheter til å organisere motstand mot det zionistiske Herrefolket. Sovjet og Gulag var bare en forløper.

Overvåking er in

At flypersonellet overvåkes på en måte som føles som trakkassering forbauser oss overhodet ikke. Makteliten har gjort om et demokratisk nordisk samfunn til et PK-asyl.

Personvern - hva er det for noe?

I det hele tatt å skrive eller tro at det eksisterer noe personvern i Norge er naivt. Det forsvant for lenge siden. At man rydder opp i de restene som tilsynelatende står igjen forandrer ingenting, men er mere en formalitet. At det er SV-Kristin som angriper "personvernet" forbauser ingen. Dama er med på å støtte opiumsmafiaen i Afghanistan så prinsipper har hun uansett ikke.


Veien til Utopia

- er brolagt med gode forsetter og ender opp som en politistat med total hjernevasking og overvåking. Det finnes ingen grense for hva et feministisk folk som er utsatt for "Mind Control" av en allmektig stat vil finne seg i. Konsekvensen for den enkelt er enorm hvis de motsetter seg politistats-metodene.

Ziososialistisk politistat

Det er fristende å kalle den totalitære demokratistat for fascistisk og vi har gjort det et par ganger, men med fascisme tenker vi på såkalt høyreekstremisme. Hva skal vi da kalle dagens variant? Jødestyrt- zionistisk- kommunistisk- sosialistisk- fascistisk- polititerror- PKstat? Blir litt langt. Uansett: sutrepaven Marthe Michelet burde holde rottekjeften sin for det er ziokommunister som henne og lignende søppel som har skapt diktaturstaten. De norske verdiene denne kommunistrøya etterlyser er forøvrig rent rasistiske basert på våre nordiske gener. Ha-ha.

Stockholmsyndromet lever

Ja, det ikke bare lever, men selve mekanismen som utløser det er i aktiv politisk bruk av den norske makteliten idag. Når en befolkning som er fanget inn av Makthaverne i et voldssamfunn hvor de vil bli utslettet støtter maktutøverne og tar avstand fra sine egne redningsmenn er det et Stockholmsyndrom i stor målestokk.


1984 er her

Det totalitære demokrati er en realitet og total overvåking er en nødvendighet for å holde massene i sjakk. Anbefaler disse naive politikerne å lese Orwell sin beskrivelse i boken 1984. Den er å låne på biblioteket.

Naive reaksjoner

- Norge er et hjernevasket politisk korrekt asyl som er så ensrettet og overvåket at selv George Orwell med sin roman "1984" hadde blitt sjokkert. Også blir folk forskrekket når de hører om det? Snodig. Vil du et fritt samfunn er Vigrid veien.

Totalitær overvåking

Hvis noen er dumme nok til å ha tiltro til at en som er lønnet av et totalitært regime vil ha noen annen betydning enn vinduspynt, må de gjerne tro det. Norge er blitt som et mentalt asyl under total mental kontroll og overvåking.


Norge er en totalitær stat

Vi liker å tro at vi lever i et demokrati med nordiske friheter og rettigheter, men det er etterhvert blitt en falsk fasade. I dag er vi som et asyl for mentale pasienter og overvåkes og behandles deretter av makthaverne.

Velkommen til Asylet

George Orwell forutså utviklingen mot et ensrettet og sentralisert overvåkingssamfunn som han beskrev i boken 1984. Norge har for lengst passert stadiet som kalles mentalt asyl og angiveriet fjompen Storberget nå vil ha kommer bare på toppen av alt det andre.

Tvangstrøyen snører seg om oss

Våre politikere er maktsyke forrædere som gir fullt faan i folket. Kun makt og kontroll står i hodene på dem. Propagandisten som har skrevet artikkelen er selv så PK at han ikke har fått med seg at 1984-samfunnet er her forlengst.


Global overvåking allerede

De som debatterer det svenske overvåkingsvedtaket utifra synspunktet at det truer en frihet vi har og representerer noe nytt må ha sovet godt de seneste årene. Det eksisterer overhodet ingen frihet hvis du hevder politisk ukorrekte synspunkter. Uansett hvor lovlige de måtte være. Bildet er fra et av Echelons mange globalt dekkende overvåkingsanlegg.

Diktatur underveis

Kun idioter er villige til å bytte bort en risikofylt frihet med en trygg tilværelse i et politisk korrekt asyl med total statlig overvåking.

Nervekrig mot enkeltpersoner

Psykologiske operasjoner eller Psy-ops som de kalles er en viktig del av enhver krigføring. I Norge er denne stridstypen utviklet til perfeksjon av statens maktapparat og regnes blant de mest effektive i hele verden. Her har vi mye å lære i kampen mot folkemorderne.


Bak maktens kulisser

Makt er det som teller og norges maktmiljøer gir blaffen i alt annet enn sikring og utvidelse av egen makt. Det har vi i Vigrid opplevd, men vi er langt fra de eneste. Skal vi gjenopprette demokrati og rettssikkerhet må flere vise mot til å føre kampen åpent.

Zionistene driver total global overvåking

Det virker heller latterlig når man idag later som om man er bekymret over at vi kan bli overvåket og ber om en offentlig politisk debatt. Haha. Det er jo nettopp ZOG-politikerne og ZOG-media som er problemet. Bildet viser en av Echelon-stasjonene for global avlytting.

ZOG strammer grepet

De zionistiske okkupasjonsregimene i de vestlige land strammer grepet ytterligere om det nye mediet som betyr en trussel mot deres eget mediemonopol. Vigrid står fremst i kampen for ytringsfrihet og demokrati. Bli med oss.


Krig er Fred - Overvåking er Frihet

Overskriften er et eksempel på "Newstalk" eller rettere "Jewtalk" for det er jødene som eier eller kontrollerer massemedia. Så lenge ZOGlakeiene som styrer oss fórer folket med fotball for menn og såpeserier for kvinner lar det seg føre til slaktebenken hvor det "bløs hvitt". Uttrykket "blø hvit" betyr at man slaktes etter jødisk kosher metode. Eksperter mener forøvrig at overvåkingen er rettet mot russisk datatrafikk som et ledd i zionistenes totale krig mot landet. Stordelen av Russlands nett-trafikk til Vesten går gjennom Sverige.

Sosialismen's stygge ansikt

Kristin Halvorsen er en venstreekstrem sosialist som viser sitt og sosialismens sanne ansikt. Gjennom departementet hun styrer vil hun overvåke alt og alle. Fra før av er hun superzionistlakei som går inn for at Norge skal utkjempe opiumskrigen for narkomafiaen og zionistenes ekspansjonsplaner. Vi vet hvor vi har slikt sleng fra før av. Nå vet du det også.

Innpoding av Stockholmsyndrom

i den nordiske befolkningen gjør oss til gisler i et folkemord ved hjelp av etnisk rensing. Den norske forræderklikken som holder makten her til lands er eksperter i psykologisk krigføring mot eget folk. Lær av metodene deres slik at vi kan utvikle motstandskraft mot folkemordernes metoder.


Makteliten hater vår frihet

Når frykten for folkets hevn overfor en herskerklasse som forråder folket blir stor innføres politistaten og nasjonen blir å ligne med et mentalasyl hvor kun herskerne og deres vokterlakeier har frihet. Der er vi i Norge idag. Og hvis du tror det er ille idag kan du grue deg for fremtiden. Den blir verre - mye verre.

Drapsgrupper i Norge?

Etter krigen dannet jødelakeiene som vant grupper som skulle eliminere fiender av egen makt utenom det åpne rettsvesenet. Røttene går tilbake til det jødeledete engelske SOE fra krigens dager. Bildet er symbolet deres.

Ingen Ytringsfrihet i Norge

Grunnloven gir oss ytringsfrihet slik at vi kan snakke i stedet for å skyte eller sprenge. I dag er den friheten for lengst borte og du kan i Norge kun ytre deg politisk korrekt. Hva fremtiden da vil bringe får makteliten selv bære ansvaret for. Det er opp til Hege hvilken ytringsform hun nå vil velge.


Overvåkingsmisbruk er et faktum

Det Zionistiske okkukasjonsregimet i Norge følger de klassiske og obligatoriske skrittene mot omdannelsen av Norge til et mentalt asyl. Totalt ufritt, totalt uvæpnet og totalt overvåket og ensrettet. PeST fører an.

Norge - det totalitære PK-asyl

er allerede et faktum, men utviklingen går likevel videre. Overvåkingen øker på og kontrollen og ensrettingen tiltar. Sammen med et jødisk/zionistisk oversjikt og rasefremmed invasjon bærer det mot total borgerkrig. Vigrid er alternativet.


Totalovervåking av nordmenn

For å kunne styre en befolkning som begynner å bli skremt av den veien makteliten styrer det skjerpes en allerede kraftig overvåking ytterligere. Og det kommer til å bli verre. Mye verre.

Norsk media hater ytringsfrihet

så lenge det som ytres ikke er godkjent av de politisk korrekte asylvokterne som utgjøres av media selv. Vi håper fettnerdene er tøffe nok til å tåle presset media nå legger på dem.


Makthaverne vil totalovervåke deg

Samfunnsforholdene i Norge begynner å bli slik at vi kan se konturene av en borgerkrig og revolusjon. En liten maktelite blir stadig rikere, flere fattige, middelklassen sliter og krymper og rasefremmede grupper styrker seg. Klassisk forspill.

Politistaten er her

En svensk side som tar for seg utviklingen mot overvåkingsstaten og en del andre aktuelle problemstillinger og saker av almen interesse.

Thon og Hagen tar fullstendig feil

Norge kalles ofte den siste Stalinistiske eller kommunistiske stat i verden. Intet er mere feilaktig og farlig enn det. Norge er ikke den siste kommuniststat, men den fremste staten hvor makteliten har total hjerne- og meningskontroll ved hjelp av de mest moderne metoder. Det gjør oss til et politisk korrekt asyl, men har lite med kommunisme å gjøre.


Overvåkingsasylet tetter hullene

"Folk bryr seg ikke", sier en oppgitt Georg Apenes i Datatilsynet. Han har rett. Folk som er hjernevasket til selvoppgivelse og passivt aksepterer sin egen etniske rensing har gitt opp alt.

PSYOP - spreding av propaganda

Folkemorderne har idag total dominans over det offentlige propagandaapparatet kalt massemedia. Nettsidene våre er et bra tiltak, men er defensive og begrenset av natur. Flygeblad bør brukes mere. Bildet viser Churchill ønsket for mord.

Stoppa Storebror

Storebror er et kallenavn på det nye politi- og overvåkingssamfunnet vi ser vokse fram. Vedtak for vedtak strammes vi inn i PKA-statens tvangstrøye.


Ønsker brikke i alle biler

Staten ved vegdirektoratet ønsker ID-brikke i alle biler. Det gjør det mere praktisk og enklere å standardisere bommer og fergebetalinger og parkeringsbetaling og en hel masse andre saker.

Selvsagt må brikken inneholde en GPS-chip slik at du til enhver tid vet hvor du befinner deg. Praktisk om bilen blir stjålet en dag også. Mobiltelefoner og andre dingser må selvsagt også ha en slik GPS-ID-brikke. For den vanlige lovlydige borger er dette helt risikofritt, ikke sant? For Staten er jo din venn, ikke sant? Og ingen "demokratisk" Stat ville jo noen gang finne på å misbruke et slikt system heller, ikke sant?

Slik er vår frihet allerede så innskrenket fordi hver liten bit er jo bare logisk og rasjonell. Men resultatet uteblir ikke: Hver enkelt blir en brikke i en eneste stor slaveleir styrt av private eiere med kontroll over Statsapparatet. Vigrid er de eneste i Norge som tar dette alvorlig. Blir du med oss?

Politiskremsel for Big Brother direktiv

George Orwell ble berømt for sin fremtidsroman "1984" hvor han forutså det totale overvåkingssamfunnet vi i dag har fått og som bare utvikler seg videre.

Bildet viser et utsnitt av manuskriptet hans med de verdensberømte setningene: "War is Peace" (Krig er Fred), "Freedom is Slavery" (Frihet er slaveri) og "Ignorance is Strength" (Uvitenhet er styrke). Evig krig og terror fra myndighetenes side er konstant overfor opponenter og sørger for evig fred. Frihet fører til opposisjon mot myndighetene slik at befolkningen må holdes i slaveri for å hindre slik opposisjon. Uvitenhet er styrke fordi en uvitende befolkning ikke er i stand til å tenke selv og derfor ikke utgjør noen fare for makteliten.

Og denne makteliteen utgjøres av det jødiske Herrefolket, zionister, frimurere og andre jødelakeier. Norsk kosher media og norske journalister er en del av dette undertrykkelses-systemet og derfor ler vi godt når "Journalisten" er bekymret for ytringsfriheten. Den har de selv vært med på å drepe og begrave.

Myntpassering kan forsvinne
Overvåker alle bilturer

Diktatur er demokrati. Krig er fred. Evig krig for evig fred. Høres dumt ut? Tja, du leser slikt hele tiden i kosher media. HoloCa$h er et område som omtales med slike ordteknikker. De har sitt mønster fra George Orwell's fremtidsroman "1984".

1984 er godt passert og det samfunnet Orwell beskrev er forlengst på plass. Demokrati og frihet er byttet bort mot en trygghet som har ført til mere utrygghet. Ungdommen er nærmest kollektivt mentalt lidende i forhold til tidligere generasjoner.

Alle må ha bilbelte, alle må ha sykkelhjelm, alle må plukke opp bikkja's dritt i pose. Også menn. Hvit patriotisme er demonisert som nazisme og rasisme mens alle andres er positive. Syke trender i et sykt jødestyrt samfunn hvor media er fulle av Jew-speak (News-speak).

Den jødestyrte politistat under utvikling

Det er lenge siden 1984 er passert og George Orwell's forutsigelse om politistatens komme. Hvorvidt Orwell bommet med et par år eller ikke kommer an på fra hvilken vinkel du ser det.

Bildet viser et av Echelon's spionanlegg i Menwith i England. Hundrevis av satelitter og tusenvis av folk jobber døgnet rundt for å overvåke deg. Og har gjort det i mange år allerede. Også her i Norge.

Så den nye loven om politiets rett til å lese mailene dine er bare en bekreftelse på at den jødestyrte politistaten fester grepet. Liker du ikke utviklingen er Vigrid et naturlig valg for deg.

Politistaten er her i dag

Politistaten besluttes ikke med et vedtak i Storting eller på noe folkemøte. Normalt utvikles den over lengre tid med små vedtak som alle selvsagt kun gjøres for å beskytte folkets stilling.

Alt er positivt og alle er enige i at det er for en god sak. Selvsagt er det det. Det samme var det da bilbelter ble innført og slik var det da påbud om bruk av dem i forsetet kom.

Så gikk det litt tid og så kom påbud om bruk i baksetet. Deretter bøter hvis man ikke følger påbudene. Dette gjelder bil og det samme for sykkelhjelmer og motosykkelhjelmer. Problemet er at det ikke er noen grense for hva som er fornuftig å påby eller forby. Og frihet og demokrati erstattes med en fascistisk politistat.

ZOG overvåker printeren din

Statlige overvåkingsorganer har inngått en avtale med flere leverandører av dataprintere om at printerne skriver ut en kode som identifiserer printeren og tidspunktet for utskrift.

Dette er et av bevisene på at statlig overvåking er total og rammer alt og alle. At det til å begynne med bare brukes aktivt mot et lite mindretall gjør at flertallet ikke bryr seg med det.

Men en dag treffer statens overvåkings- og terrorapparat dem også og da vil unnfallenheten måtte betales dyrt. Her i Norge bruker staten og politi Vigrid å teste ut terrormetodene sine på, men vi ser allerede nå at de rammer stadig flere. Vel bekomme. Vi i Vigrid slåss for demokrati og frihet. Hva gjør du?

Overvåkingen blir total

Overvåkingen og angiversamfunnet er kommet for å bli og utvikler seg stadig videre. Det har faktisk ingenting å si om perversjonen blir midlertidig stoppet i en barnehage eller andre lokale steder.

En høyreekstrem fascistisk politistat er basert på overvåking av alle og terrorisering av dem som ikke er politisk korrekt. Vi må regne med at barnehagen i Vinje arbeidet tett sammen med Barnefjernet og at et av målene med overvåkingen var å finne barn som de kunne ta og fordele til køen av fosterforeldre.

Det virker på oss som Staten driver krig mot vanlige folk og den eneste måten du kan gjenopprette Norge som et rettferdig, demokratisk samfunn med respekt for innbyggerne er å slutte deg til Vigrid's kamp.