.:Vigrid Forsiden:.

Jødestyrte Nazibataljoner klare for sommeroffensiv mot Donbass
9. mai 2016

South Front video om Nazi-alliansens oppmarsj

Bildet er av Motorola som leder Sparta-bataljonen som nå er integrert i Donetsk sine regulære hærstyrker. Vi i Vigrid oppfatter Motorola som en ekte Odins Soldat hva enten han selv er Odinist eller ikke. Det er ikke der det ligger, men i om du har mannsmot nok til å reise deg og melde deg frivillig til kamp mot vårt nordiske folk og vår nordiske sivilisasjon sine fiender.

Kun femser dekker seg bak at "Veien til krigen er lang" og tusler gatelangs i et av NAZI-alliansens land som Lokes Labbetusser. De ekte Odins Soldater meldte seg til tjeneste i bataljoner som Sparta, Prisrak og Somali med flere da de jødestyrte nasjonalistene og nasjonalsosialistene (Nasjonaziene) startet folkemordet på og terroren mot sine egne russiske blodsbrødre i Novorossia. Nasjonaziene var og er finansiert og styrt av jødiske finansoligarker og Anglozionister og land i NAZI-alliansen, som Norge. Norge bidro, ifølge Feite-Erna, med mange hundre millioner kroner i bistand til Ukraina.

Nå kan det virke som om Folkemorder-naziene i Ukraina er klare for den lenge ventede sommeroffensiven i 2016. Valget er ditt: Melde deg til tjeneste ved fronten i Novorossia som en ekte Odins Soldat eller luske rundt som en av Lokes Labbetusser i et eller annet land i Nazi-alliansen.

Meld deg til tjeneste i dag - i morgen kan det være for sent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)