.:Vigrid Forsiden:.

Donbass-republikkene feirer 1-års-dagen - Vigrid gratulerer

Frihet og Folkestyre født på nytt i Europa

NAZI-alliansen med Norge i spissen hater Frihet, Folkenes rett til selvbestemmelse og Folkestyre. NAZI-alliansen er en krigsallianse som fører total og assymetrisk sivilisasjonskrig mot "Den russiske verden". NAZI-alliansens militære angrepskrig er kommet så langt at den har enorme troppestyrker oppmarsjert langs Russlands grenser og destabiliserer alle russiske naboland i tillegg til Russland selv.

I Novorossia utfører NAZI-alliansen og dens NAZI-styrker et rent folkemord på den russiske befolkning med 2,5 millioner fordrevne som resultat. Dette NAZI-folkemordet utført av nazibøllene, som USA nå trener militært for at de skal bli mer effektive folkemordere og russerdrepere, er midlertidig stoppet av en fredselskende befolkning i Donbass som har satt Folkestyre og Frihet opp mot NAZI-Holocaust.

Det norske NAZI-regimet sender enorme pengemengder til de jødestyrte NAZI-morderne i Ukraina for at de mer effektivt skal drepe russere. En dag vil skjebnen innhente dem og de vil måtte svare for sin deltagelse i Holocaustet i Novorossia og sivilisasjonskrigen mot Russland.

Meld deg til sivil og lovlig kamp i Novorossija!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)