.:Vigrid Forsiden:.

Nazimorderne hater Novorussiske barn

Jødesleikende nazibataljoner hater Novorussiske barn og dreper flest mulig av dem

Det er plent umulig å forstå hva som driver europeiske nasjonalsosialister og nasjonalister til å utføre målrettet bombing med raketter og langtrekkende artilleri mot sivile Novorussiske mål som skoler, sykehus, boliger og alle andre steder der de tror de kan treffe sivile Novorussere. Disse jødestyrte nasjonalsosialistene og nasjonalistene og deres aktive, passive eller stilltiende meningsfeller i NATOlandene har gitt ordet Nazist både ny mening og trukket ordet så dypt ned i sølen det går an. Tidligere kunne man betrakte ordet som en hedersbetegnelse på dem som sa jødene og deres anglozionistiske forbundsfeller et par sannhetens ord. Den går ikke lenger siden ordet nå har fått et nytt og mye mere reelt dekkende innhold: NAto-ZIonist = Nazist. Dermed dekker ordet hele spekteret av NAto-ZIonister og deres forbundsfeller og mange fronter i deres totale assymetriske angrepskrig for verdensherredømme.

Og fremst i denne varme krigen står altså nasjonalsosialister og nasjonalister. Fy faan for noe pakk. Og den betegnelsen dekker også alle som aktivt, passivt eller stilltiende aksepterer Folkemordet. Ja, for et bevisst og planlagt folkemord er det. Et ekte Holocaust som ligner på det Anglozionistene slapp løs på det tyske folk mellom 1939 og 1947 med videre oppfølging på det psykologiske HoloCa$h- og erstatningsplanet evig siden.

Barnet over gråter sine modige små tårer, men det gir nazistene blaffen i, i sitt blodtørstige hat mot vårt eget folk: Novorusserne.

Hvite leiesoldater i jødeoligarkenes tjeneste I
Hvite leiesoldater i jødeoligarkenes tjeneste II

Og fra det anglozionistiske NAZI-området strømmer det til leiesoldater som jobber sammen med nasjonalsosialistene og nasjonalistene om å drepe Novorussere. Linkene over er fra Mariupol ved Azovhavet, som er meget strategisk viktig å holde for representantene for NATOs folkemordlegioner i Novorossia. På videoene hører vi tydelig engelsken deres. Og dette er ledere som ordner opp og gir ordrer. Også andre steder har man truffet på nazimordere i NATO-uniformer.

Slik er altså situasjonen i Novorossia og Europa i dag. Nasjonalsosialistene og nasjonalistene har blitt avkledd som tafatte tullinger uten geopolitisk forståelse eller avslørt som forrædere og ledere av NAZI-femtekolonner. Stryk det som du ikke synes passer, konklusjonen er den samme uansett: Sky dem som den Nazi-pesten de er. Husk: NAZI = NAto-ZIonist. Og det skjellsordet dekker samtlige elementer som utfører eller stilltiende aksepterer folkemordet i Novorossia på vårt eget Novorussiske broderfolk.

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)