.:Vigrid Forsiden:.

Novorossia's Frihetskamp 11. februar 2015

Situasjonen er kritisk for Novorossia

Mens denne artikkelen skrives er det andre møtet i Minsk i full gang og utfallet derfra er ikke kjent. På slagmarken er situasjonen blitt kritisk for Novorossia's militshær som er overstrukket med for små ressurser i forhold til den lange frontlinjen. Naziregimet i Ukraina holder alle fordeler med sin enorme tilgang til både personell og materiell og hele det Anglozionistiske Imperiets våpenmakt og økonomiske ressurser i ryggen. Ikke rart den jødiske finansoligarken som leder Nazijuntaen i Kiev smiler bredt og fornøyd der han vartes opp av NAZIregimene i NATO-området. Den norske inklusive.

I slutten av januar satset Novorusserne alt på å forbedre stillingen sin før nye våpenhvileforhandlinger med en frigjøringsaksjon mot flyplassen ved Donetsk og samtidig fjerne Naziregimets fotfeste omkring Debaltsevo hvor nazistene kontrollerte det viktigste trafikk-knutepunktet i den frie delen av Novorossia. Hovedtrafikken med bil og jernbane mellom de to hovedstedene Donetsk og Lugansk går gjennom Debaltsevo. Første del av de to parallelle angrepene gikk bra, men så stoppet fremgangen opp ved Debaltsevo og Novorusserne måtte flytte sine eliteangrepsbataljoner inn i slaget om Debaltsevo for å få angrepet til å rulle igjen. Det ga rask suksess, men ikke fort nok og mye nok. Nå gjør selvsagt Nazijuntaen i Kiev og deres nazi-morderbataljoner alt de kan i form av motoffensiver langs det meste av frontlinjen med hovedvekt på åpning av Debaltsevo-kjelen og gjenerobring av Donetsk flyplass. Samtidig går nazistene til offensiv fra Mariupol mot øst i retning av den Novorussiske havnebyen Novoazovsk. Hensikten er å hindre Novorossia egen havn ved våpenhvile samtidig som det binder Novorussiske tropper fra å delta i hovedslagene lenger nord i landet.

De forskjellige hovedkampområdene:

Romertall I: Debaltsevo

Debaltsevo-kjelen hvor rundt 8.000 nazister skal være innringet av rundt 3.000 Novorussiske milits-soldater. Nazijuntaen i Kiev har satt inn heftige motangrep i området for å åpne kjelen, men så langt har den ikke lykkes med det. Dette er det slaget Novorossia vinne før en ny våpenhvile. Det store spørsmålet er om Novorossia har styrker nok til å både nedkjempe nazistene i kjelen og avverge unnsetningsangrepene utenfra av Kievjuntaens felthær med mange flere soldater og mer moderne og mye mer materiell av alle slag. Normalt skal ikke en milits klare det så det vil være et under om Novorusserne gjør det. Debaltsevo sperrer forbindelsene mellom de to viktigste områdene i Donbass-republikkene; Hovedstedene Donetsk og Lugansk.

Romertall II: Donetsk

Det andre strategiske hovedslaget står om kontroll av hovedflyplassen i Donbass-området; den moderne og store flyplassen ved Donetsk by. Pr. i dag har Novorusserne den, men Nazijuntaen vil sette mye inn på og ta den og de har ressursene til det. Spørsmålet er her som overalt ellers i den Novorussiske friketskampen mot den ukrainske nazi-invasjonen: Novorussisk kampmoral mot Naziovermakten. Uten hovedflyplass; liten mulighet for nasjonsutvikling.

Romertall III: Lugansk

Lugansk er hovedstaden i folkerepublikken ved samme navn og er bare i den egenskapen av enorm betydning for en senere nasjonsutvikling og mulighet for de facto anerkjennelse. Det siste krever vanligvis kontroll over hovedstad, hovedhavn, hovedflyplass og makt nok over et såpass stort territorium at det kan fungere som en nasjon.

Romertall IV: Novoazovsk

Sørfronten ved Azovhavet kalles ofte for fronten ved Mariupol etter navnet på den største havnebyen i republikken Donetsk. Denne er imidlertid under kontroll av Nazijuntaen i Kiev og det betviles sterkt at Novorusserne har styrker nok til å frigjøre byen fra de nazistiske morderbandene som i dag okkuperer den. Det er heller strengt tatt ikke nødvendig for å fremstå som en bærekraftig nasjon så lenge de holder fast kontroll over den mindre havnebyen Novoazovsk. I motsetning til frontene i nord må Novorusserne her gå til storoffensiv og frigjøre en storby holdt av sterke nazistyrker og det synes lite sannsynlig. Til gjengjeld så klarer Novorusserne seg med Novoazovsk og kan tillate seg å la Nazistene gå på offensiven for å ta byen. Tvilsomt foretagende siden hovedfrontene i nord krever de angrepsressursene de har til rådighet for øyeblikket.

Romertall V: Mariupol

Det hadde vært ønskelig at Novorossia klarte å frigjøre storbyen Mariupol med en god havn, men det ligger i kortene at dette blir utenfor Novorossia's rekkevidde utifra våre vurderinger. Da er det viktigere kamper i nord som krever alt Novorusserne rår over og egentlig mye mer.

--------------------------- €€€€€ ---------------------------

Hvilken støtte får så Novorusserne i sin heroiske frihetskamp som de utkjemper på vegne av alle oss som tror på folkenes rett til selvbestemmelse og går imot Natozionismen (NAZIsmen) i all sin brutale vederstyggelighet? Du kan se for deg selv på nettsidene deres: I NATOområdet er de tradisjonelle nasjonalsosialistiske og nasjonalistiske grupperingene så godt som uten unntak enten aktive støttespillere for den jødestyrte Nazijuntaen i Kiev og deres Nazi-morderbander som gjør møkkajobben med massedrap og fordrivelse av de nasjonale Novorussiske frihetskjemperne eller de er passivt aksepterende. Med andre ord er disse gruppene og frontgruppene deres etter Vigrid's klare oppfatning noen feige forrædere uten ære og respekt.

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)