.:Vigrid Forsiden:.

Kosovo - Krim
Snill Folkeavstemming - Slem Folkeavstemming
Faktabasert Sammenligning

Originalartikkelen i rt.com
Fritt oversatt av Vigrid.

Venstre delen av bildet over: Tusener av Kosovoalbanere feirer Kosovos uavhengighet i Pristina 17. februar 2009. Høyre delen av bildet: Innbyggere i Sevastopol feirer etter folkeavstemmingen på Krim.

Vesten (USA, EU pluss allierte) har så langt nektet å godkjenne Krim's beslutning om løsrivelse fra Ukraina. Kosovo, som var en del av Serbia og også rev seg løs fra hovedlandet, har allikevel blitt anerkjent av USA og de fleste EU-landene.

Men hva er det som gjør én løsrivelse mer akseptabel enn en annen i verdenssamfunnets øyne?

--------------------------- €€€€€ ---------------------------

Historisk Sammenligning:

--------------------------- €€€€€ ---------------------------

Kosovo

# 1945 - Ble erklært som en selvstyrt republikk innenfor Serbia. Selvstyret ble utvidet i 1974 i Den Jugoslaviske Grunnloven.

# I 1980-årene brøt det ut spenninger mellom de albanske og serbiske folkegruppene i områdene hvor de utgjorde etniske minoriteter.

# 1989 - Milosevic reduserer Kosovo's selvstyre kraftig.

# 1991 - Ulovlig folkeavstemming, som serberne boykottet, erklærer Kosovo uavhengig. Kun Albania anerkjenner løsrivelsen.

# Midten av 1990-tallet - Innbyrdeskrig bryter ut i Kosovo. Den albanske Kosovo Frigjørings-Armeen (KLA) dannes.

# 1998 - Krig i Kosovo mellom KLA og Jugoslavia.

# 1999 - NATO går til krig mot Jugoslavia/ Serbia uten FN-sanksjonering.

# 2006 - Serbias grunnlov definerer Kosovo som en selvstyrt republikk integrert i Serbia.

# Ifølge folketelling i 2011 er Kosovos befolkning på 1,7 millioner.

# 92% av Kosovos befolkning er etniskje albanere ifølge en undersøkelse i 2005.

Krim

# 1921 - Blir en selvstyrt republikk innenfor Den Russiske Føderale Sovjet Sosialistiske Republikk (RSFSR).

# 1944 - Deportasjon av etniske Tatarer, Grekere, Armenere og Bulgarere.

# 19. februar 1954 - Sovjetiske myndigheter, under ledelse av Nikita Krustsjov gir Krim til Den Ukrainske Sovjetrepublikken. Overføringen var aldri etterfulgt av noen form for folkeavstemming og det ble stilt spørsmål i 1992 om overføringen var gjort uten lovhjemmel og dermed ugyldig. Etter at Sovjetunionen ble oppløst utfordret Russland aldri Krim's status som ukrainsk region.

# 1992 - Krims nye Grunnlov vedtas. Krim blir en egen republikk i Ukraina med omfattende selvstyre, sin egen president og russisk som det offisielle språket.

# 1995 - Ukrainas parlament opphever Krims grunnlov av 1992 og fjerner presidentembetet.

# Krims befolknign er på rundt 2 millioner ifølge beregninger i 2007.

# 58% er etniske russere, 24% er ukrainske og 12% er krimtatarer ifølge folketelling i 2001.

--------------------------- €€€€€ ---------------------------

Hva ledet frem til uavhengighetserklæringene:

--------------------------- €€€€€ ---------------------------

Kosovo

# Jugoslavias oppløsning og Nato's bombekrig.

# Flere år med etniske og religiøse konflikter mellom serbere og albanere, Kosovo-krigen, og manglende dialog mellom Pristina og Belgrad.

# 27. februar 2008 vedtok parlamentet i Kosovo en ensidig uavhengighetserklæring. De serbiske delegatene boykottet avstemmingen.

Krim

# Sovjetunionens oppløsning.

# Statskuppet i Kiev i februar 2014 som fjernet president Yanukovich. Krim anerkjenner ikke den nye selvinnsatte regjeringen og frykter ødeleggelse av sine rettigheter.

# Parlamentet i Kiev vedtar et lovforslag som fjerner statusen til minoiritetsspråkene, inkludert russisk, i Ukraina.

# 16. mars 2014 avholdes en demokratisk folkeavstemming i Krim om tilslutning til Russland: 83% avga stemmer og av dem sa 96,7% ja til gjenforening med Russland.

--------------------------- €€€€€ ---------------------------

Uavhengighetserklæringenes lovlighet:

--------------------------- €€€€€ ---------------------------

Kosovo

# FN's Generalfosamling ba Den Internasjonale Domstolen, ICJ, (International Court of Justice - FNs domstol og folkerettens eneste generelle internasjonale domstol) om en rådgivende vurdering av om hvorvidt Kosovos uavhengighetserklæring var lovlig under internasjonal lov.

# ICJ offentliggjorde i 2010 sin vurdeing som konkluderte med at internasjonal lov ikke hadde noen bestemmelse som forbød en uavhengighetserklæring.

Krim

# Myndighetene på Krim viste til ICJ's konklusjon om Kosovos uavhengighetserklæring som et av elementene som rettferdiggjorde deres egen løsrivelse fra Ukraina.

--------------------------- €€€€€ ---------------------------

Utenlandsk Militært Nærvær:

--------------------------- €€€€€ ---------------------------

Kosovo

# Kosovo er vert for USA's Bondsteel militærbase, som er den største i sørøst-Europa.

# Byggingen av Bondsteel-basen begynte umiddelbart etter at Kosovokrigen var over.

Krim

# Krim er vert for den russiske Svartehavsflåten i byen Sevastopol.

# Sevastopol ble grunnlagt i 1783 som en festning og hovedbase for Det Russiske Imperiets krigsmarine.

--------------------------- €€€€€ ---------------------------

Reaksjoner på Uavhengighetserklæringene:

--------------------------- €€€€€ ---------------------------

Kosovo

# "Den uvanlige kombinasjonen av faktorer som påvirket situasjonen i Kosovo - inkludert sammenhengen med Jugoslavias oppløsning, bakgrunnen med etnisk rensing og forbrytelser mot sivilbefolkningen, samt den utvidede perioden under FN-kontroll - er ikke funnet noen andre steder og gjør Kosovo til et spesielt tilfelle. Kosovo kan ikke bli sett på som presedens for noen annen situasjon i verden i dag," sa den daværende USA's utenriksminister Condoleezza Rice i en offisiell erklæring som godkjente Kosovos uavhengighet.

Krim

# "Folkeavstemmingen på Krim var en klar krenkelse av Ukrainas Grunnlov og internasjonal rett og vil ikke bli anerkjent av det internasjonale samfunnet," sa USA's president Obama den 17. mars 2014.

Kosovo

# EU besluttet at de enkelte medlemmene selv kunne velge om de ville anerkjenne Kosovo's uavhengighet eller ikke. Flertallet gjorde, med det påfallende unntaket av Spania, som selv er utsatt for løsrivelsesønsker i Baskerland og Catalonia.

# "Det jeg sier som europeer er at jeg er virkelig frustrert over at Kosovo's fremtid er blitt avgjort i Washington og til en viss grad i Moskva, og ikke i Europa," sa den daværende spanske europaminister, Alberto Navarro, til BBC. "Jeg tror mange folk har stor tvil om den internasjonale lovligheten om hva som foregår i forbindelse med denne uavhengighetserklæringen."

Krim

# EU avviste folkeavstemmingen på Krim og sa de ikke engang ville vurdere resultatene.

# Folkeavstemmingen er "ulovlig i henhold til Ukraina's grunnlov og internasjonal rett," sa EU's utenrikspolitiske sjef, Catherine Ashton, og tilføyde: "Du kan ikke bare lene deg tilbake i stolen og si at denne situasjonen kan tillates å skje."

Kosovo

# Russland motsatte seg Kosovo's ensidige uavhengighetserklæring og sa det ville sette en farlig presedens.

# "Kosovo's presedens er fryktelig. Den bryter i praksis i stykker hele det internasjonale forbindelses-systemet, som det ikke tok tiår, men hundrevis av år for å utvikle. Det kan uten tvil utløse en kjede av uforutsigbare konsekvenser," sa Russlands president Putin i 2008. "Det er et tveegget sverd som en dag vil kutte dem."

Krim

# Russland henviste til Kosovo-presedensen som en av faktorene for å støtte Krim's løsrivelse fra Ukraina.

# Hvis våre partnere (USA og EU) sier at Kosovo var et spesielt tilfelle, så er vårt svar at Krim er et enda mer spesielt tilfelle. Alle forstår at Krim er mye mer viktig for Russland enn Komorene for Frankrike og Falklandsøyene for Storbritannia," sa Russland's utenriksminister Lavrov den 14. mars 2014.

--------------------------- €€€€€ ---------------------------

Anerkjennelse:

--------------------------- €€€€€ ---------------------------

Kosovo

# Pr. 14. februar 2014 har 108 FN-medlemmer anerkjent Kosovo som en selvstendig stat.

# Blant de første til å anerkjenne Kosovo var USA, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Estland, Latvia og Afghanistan.

# Blant de statene som ikke har anerkjent Kosovo's selvstendighet var Kina, Russland, Spania, Georgia, India, Argentina, Brasil, Israel, Iran og Ukraina.

# Serbia har ikke anerkjent Kosovo som selvstendig stat på tross av at det ble gjort tiltak for å normalisere forbindelsene som et ledd i betingelsene for et fremtidig serbisk medlemsskap i EU.

# Den etniske spenningen i Kosovo fortsetter, hvor de overveiende serbiskbebodde delene i nord har laget parallelle styringsorganer og søker selvstyre eller til og med uavhengighet fra Pristina.

Krim

# Så langt er Russland det eneste av FN's medlemsland som har anerkjent Krim som en selvstendig stat.

# 18. mars 2014 signeres avtalen som innlemmer Krim i Den Russiske Føderasjon i Moskva. 21. mars 2014 ratifiseres den. Umiddelbart starter USA og EU med sine sanksjoner mot russiske embetsmenn som en reaksjon på ratifiseringen.

--------------------------- €€€€€ ---------------------------

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)