.:Vigrid Forsiden:.

USA vil Krig - på Europeisk jord
Vi må drepe hverandre for Amerika

Anglozionistenes mål: EU og Russland skal knuse hverandre

Det er en fornøyelse å kunne linke opp den engelske oversettelsen av Boniface Musavuli sin artikkel om Anglozionistenes hensikter med destabiliseringen av og kuppet i Ukraina med den påfølgende angrepskrigen mot Novorusserne som føres som et ubønnhørlig Folkemord. Musavuli er en neger med røtter i Kongo og bor så vidt jeg har forstått i Lyon i Frankrike hvor han befatter seg med geopolitikk. Det er jo egentlig litt artig at en afrikansk neger viser et intellekt og en geopolitisk forståelse som overgår alt jeg har sett så langt av europeiske nynazister (nasjonalsosialister og nasjonalister).

Det er forøvrig artig å merke seg at negeren Musavuli sin analyse ligger skyhøyt over alt som europeiske nasjonalsosialister og nasjonalister så langt har prestert. I de kretsene er man tradisjonelt mer opptatt av feminine sysler som kroppspynt som man stolt viser fram i gjengen mens man lirer av seg svulstige ord som har samme verdi som en kamelfis i Sahara har på klimaet der; Null. Patetisk. Og det mens meningsfellene deres begår folkemord på sitt eget kjøtt og blod i Novorossia under jødiske finansoligarkers, Poroshenko og Kolomoysky som to eksempler, sin finansiering og ledelse. Det er mer enn bare patetisk; det er forræderi. Et forræderi som også omfatter alle meningsfellene deres som stilltiende aksepterte utviklingen.

USAs og EUs rolle i Euro-Maidan
Fransk tekst

Artikkelen over er på fransk, men inneholder mange gode bilder som viser hvordan de ukrainske frontpersonene kun er akkurat det; frontpersoner for NAZIstene (NAto-ZIonistene) som finansierte og styrte hele forestillingen med hjernedøde nasjonalsosialister og nasjonalister som jødesleikende gatepøbel for finansoligarkene som styrer dem.

Som en oppsummering for dere som ikke har lyst til å lese artiklene i sin helhet er konklusjonene:

USA og England er de sentrale Atlantister som for enhver pris vil og alltid har villet bekjempe enhver mulig eurasisk utvikling og samling som vil true deres eget makthegemoni og effektivt erstatte det. Det vil Atlantistene aldri tillate så derfor er en ny storkrig initiert av USA og England uunngåelig. Målet er ødeleggelse av både EU og Russland med oppsplitting i små klient-nasjoner under USAs og Englands ledelse og formynderi. Kun en frivillig underkastelse og oppsplitting vil avverge den nye storkrigen som allerede er igang i og med Ukrainas angrepskrig og folkemord i Novorossia.

Meld deg til sivil og lovlig kamp i Vigrid om du er enig.

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)