.:Vigrid Forsiden:.

En kunstners inntrykk av NAto-ZIonister (NAZIster)

Er "den indre energien" til politikerne fanget på lerretet?

Kunstnere har alltid hatt en meget viktig rolle å spille i samfunnet. De ligger foran samfunnsutviklingen og ser på et vis inn i fremtiden ved hjelp av en sanselighet og intuisjon vanlige folk, og ikke minst makthavere, mangler. Disse egenskapene har makthaverne til alle tider kjent og visst å verdsette siden det ga dem informasjon om fremtiden som de kunne styre etter og dermed hindre en uønsket utvikling. Kunstnerne har altså varslet og advart om ting som er gale og som krever oppretting før det fører til katastrofe for både samfunnet som helhet og makthaverne selv. Som takk og oppmuntring er kunstnerne gitt mye større slingringsmonn for sine ytringer enn vanlige folk. Det kalles kunstnerisk frihet - og her har vi et utslag av det.

Noe av det som skiller kunstnere fra oss andre er deres evne til å oppfatte energier og fremstille motivene de beskriver i form av energiutstrålinger som et fotografi aldri ville kunne gjengi eller formidle. Ikke er det fattbart for vanlige folk heller. I dette tilfellet har billedkunstnerne Ståle Stenslie og Babora Kysilkova gjort bruk av nettopp slike evner og sannsynligvis tatt tre av våre fremste kvinnelige maktpolitikere på kornet i all sin vederstyggelighet.

Noen synes at Erna har en aura av ondskap rundt seg og et uttrykk i øynene som stemmer overens med hennes hatefulle pådriving innenfor rammen av NAZIstenes totale asymmetriske krig mot "Den russiske verden" - altså den russisk-ortodokse sivilisasjon. Det vil derfor være forståelig at mange etterhvert vil omtale henne som NAZI-Erna. Tilsvarende gjelder for Ina eller som noen sier: NAZI-Ina.

Når det gjelder Siv virker det som kunstnerne har fremstilt henne som mer dødsond enn de to andre. Vår oppfatning er motsatt, men nettopp gjennom kunst og kunstens spesielle påvirkning og tolking av den enkelte vil vi kunne få fullstendig motsatte tolkingsresultater. Det er jo også nettopp noe av meningen med kunst. Hver enkelt står fritt til å tolke og videreformidle tolkingene våre og derigjennom skape den debatten som kunstnerne er ute etter. La oss så se hva kunstnerne selv sier om dette.

Kunstner Ståle Stenslie sier selv om verket sitt: "Formålet er å skape diskusjon om islam." Vel, det sier han, men det behøver vi hverken tro er den reelle eller indre ubevisste årsaken hverken til valg av motivpersoner eller fremstillingen av dem. Det kan også være en mye mer plausibel grunn som ligger i hele samfunnet, men ikke debatteres overhodet: Disse tre kvinnene er, så langt jeg kan se, de tre fremste kvinnelige representanter for den norske regjerings deltagelse i sivilisasjonskrigen mot Russland. En krig de bidrar til opptrapping av og med en sannsynlig atomkrig som følge. Europa vil bli slakteplass for millioner igjen og europeiske kvinner vil ligne på de tre døde "nazi-zombiene" på bildet.

Flere ofre for de jødestyrte Nazistenes folkemord i Novorossia

Med det norske Natozionist-regimets, Naziregimets, støtte til folkemordet i Novorossia, som utøves av jødefinansierte nazibataljoner, har Norge meldt seg ut av det siviliserte demokratiske samfunnssystemet og går faktisk den tyske nasjonalsosialismen en høy gang. Dette hatet mot demokrati og folkenes rett til selvbestemmelse, som er grunnlaget for enhver sivilisert samfunnsorden, diskvalifiserer hele den norske makteliten og dets propagandadivisjoner, også kalt massemedia, fullstendig.

Denne totale mangelen på menneskelighet, empati og respekt for demokrati og liv i det hele tatt speiler seg i ansiktsuttrykkene til de tre nazi-zombiene på Stenslie's maleri av dem. Stenslie har gjort en glimrende jobb og vi får bare håpe at maleriet kan skape en så dyptgående samfunnsdebatt at Norge trer ut av den zionistiske terror-organisasjonen NATO og igjen tar sin plass blant de siviliserte nasjoner som Russland under Putin er den fremste representanten for. Jeg savner en tilsvarende fremstilling av Norges fremste krigshisser, krigsforbryter i Libya, reptilpolitiker og pådriver og leder av Nazistenes (Nato-zionistenes) totale asymmetriske sivilisasjonskrig mot det russiske folk; Jens Stoltenberg. Både Jens og utenriksminister Børge Brende har også gjort seg fortjent til en lignende fremstilling som Nazizombier. Håper noen kan lage det og spre på nett.

Meld deg til sivil og lovlig kamp i Vigrid om du er enig.

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)