.:Vigrid Forsiden:.

Debaltsevo fungerer igjen

Novorusserne jobber effektivt og kjapt

NAZI-alliansen med NATO og U$A som pådrivere og jødeoligarker og nasjonalsosialister som utøvende folkemordere i Novorossia fikk nylig en god omgang militær juling av underlegne og dårligere utrustede Novorussiske tropper i den Novorussiske frigjøringskrigen i slaget om Debaltsevo-kjelen. Betydningen av Debaltsevo ligger i at det er det viktigste jernbaneknutepunktet i Donbass-området som utgjøres av de to frie og selvstendige folkerepublikkene Lugansk og Donetsk.

De jødefinansierte nasjonalsosialistene som holdt byen okkupert utøvde et redselsregime der og ødela systematisk alle jernbaneanlegg der. De aller fleste husene ble også enten helt eller delvis ødelagt som ledd i NAZI-alliansen sivilisasjonskrig med folkemord og fordrivelse som mål. Så viser det seg altså at kun to uker etter at den novorussiske hæren frigjorde byen fra NAZI-morderne så har de satt jernbanen i så god stand at de første togene kan bruke den. Med det er samfunnsbyggingen i Donbass-republikkene klar for å skyte fart.

NAZI-alliansen med NATO i spissen kan ikke tillate dette og ruster opp Jødejuntaen i Kiev og deres nasjonalsosialistiske morderbander igjen. Den såkalte våpenhvilen brytes hele tiden av Nazistene samtidig som jødeoligarkene bruker det nye IMF-"lånet" til å finansiere en enorm militær styrkebygging. Når Jødeoligarkene finner tiden inne og NAZI-alliansen med NATO i sentrum gir klarsignal vil Jødeoligarkene i Kiev-juntaen sette inn et enormt militært angrep langs hele frontlinjen som det er meget tvilsomt at Novorusserne vil kunne stå seg mot med sine svært begrensede ressurser.

Videoer om Bataljon "Motorola"

Novorusserne kjemper i dag vår nordiske sivilisasjonskrig for oss og hver eneste av oss som mener noe med Nordisk sivilisasjon plikter å hjelpe Novorusserne i denne skjebnekampen. Enten ved aktivt å reise til Novorossia og bidra personlig eller ved å bidra med penger. Videoene i linken over er om bataljon Motorola ledet av kommandøren med samme "Nome de Guerre". Motorola til venstre på bildet med Givi til høyre. Givi er kommandør i bataljonen "Somali". Disse to kommandørene og deres frivillige mannskaper i Motorola og Somali var sentrale i frigjøringen av flyplassen ved Donetsk og deretter frigjøringen av Debaltsevo. Også tidligere i forsvarskampen mot de ukrainske jødeoligarkene og deres nasjonalsosialistiske morderbander har de fremhevet seg og skrevet navnene inn på vår evige nordiske heltetavle.

Skal de klare seg i neste runde mot en modernisert NAZI-armé ledet av NATO's NAZI-rådgivere og bemannet med fanatiske nasjonalsosialister og UNIATE-fanatikere trenger Motorola og Givi all den støtten vi kan gi dem. Er du med eller er du på den Jødestyrte Nazisiden?

Meld deg til sivil og lovlig kamp i Vigrid om du er enig.

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)