.:Vigrid Forsiden:.

Tyskland og Frankrike utspilt - Krigen går videre

Zakharchenko appellerer til Merkel og Hollande
Avsendt den 13. mars 2015.

Presidentene i folkerepublikkene Lugansk og Donetsk inngikk en avtale med Ukraina i Minsk den 13. februar i år (2015) om våpenhvile og andre bestemmelser som skulle regulere konflikten gjennom forhandlinger. Det ble laget en såkalt veiplan med datoer for når ting skulle gjøres. Lugansk og Donetsk har fulgt avtalen mens Ukraina, som angripende part, har sabotert absolutt alle avtalepunktene. En måned etter avtaleinngåelse var så mange viktige punkter brutt og sabotert at presidentene for Lugansk og Donetsk sammen har sendt en appell til rikskansler Merkel i Tyskland og president Hollande i Frankrike som var initiativtagere til Minskavtalen og garantister for at avtalen skulle bli holdt. Under er min frie oversettelse av den engelske versjonen av appellen:

"Kjære fru kanslerinne, kjære hr. president av Frankrike.

Vi ser oss tvunget til å appellere til dere, som garantister til Minsk-avtalen, med en bønn om å legge press på Ukraina, inklusive å gjennomføre sanksjoner mot enkeltpersoner og landets økonomi. Dette for å tvinge landets ledelse til å gjennomføre samtlige tiltak som ble signert av kontaktgruppen den 12. februar i år (2015) i Minsk. Ukraina saboterer åpent og gjennomfører ikke de tiltakene de forpliktet seg til å gjennomføre. For det første; Den ukrainske armé saboterer tidsavtalene om tilbaketrekking av tyngre militært utstyr og oppgir heller ikke informasjon om hvor det som er trukket tilbake er blitt plassert, noe som er bekreftet av representanter for OSCE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa).

For det andre, og det er det viktigste: Det ukrainske parlamentet har ikke engang påbegynt planleggingen av debattene om beslutningene som angår de delene av områdene Lugansk og Donetsk som skal bli garantert spesielle rettigheter i henhold til den ukrainske loven om spesiell status.

De 30 dagene, som var avsatt til å sette i verk disse beslutningene i henhold til "veikartet" som var besluttet i Minsk, løper ut i morgen.

Vi har på vår side bekreftet vår lojalitet til Minsk-avtalen og er klare til avslutte konflikten gjennom fullstendige og omfattende politiske avtaler.

Jeg appellerer til dere som garantister; Det er opp til dere, det er i deres makt og dere er i stand til å ordne opp i denne situasjonen.

Alexander Zakharchenko


President
Forlkerepublikken Donetsk"

Problemet for Merkel og Hollande er at de på tross av oppriktig ønske om å hindre storkrigen i Europa, som sannsynligvis vil treffe både Tyskland og Frankrike hardt, overhodet ikke har innflytelse over de grunnleggende forholdene i konflikten og kreftene som aktivt driver den lokale konflikten fremover mot en europeisk storkrig. Muligens også en verdenskrig.

De som bestemmer utviklingen er den anglozionistiske makteliten i London og Washington og ingen andre har noe å si over deres beslutninger. Tyskland og Frankrike har, sammen med de fleste andre EU-land, underlagt seg NAZIstenes (NAto-ZIonistenes) militærdiktatur og det er for sent å snu nå. Da vil de selv bli mål for Anglozionistenes aggresjonskriger. Og der er nå både Tyskland og Frankrike fanget i fellen: Uansett hva de nå gjør vil landene deres bli ødelagt i storkrigen som er under utvikling. Enten fordi de er med på NAZIkrigen mot Russland og får Russlands kjernefysiske gjengjeldelse over seg eller de går mot Anglozionistene og får deres kjernefysiske straff over seg.

Sjansen Tyskland og Frankrike hadde til å kunne føre en selvstendig Europapolitikk i EU utgikk våren 1999 da de ikke protesterte kraftig mot NAZIstenes bombing av Serbia som start på den militære sivilisasjonskrigen mot "Den russiske verden". Da skulle de protestert og trappet godt ned på integrering i NATO og presset frem en egen EU-hær bestående av Tyskland og Frankrike å starte med. Nå er det for sent og de to landene har null innflytelse på begivenhetenes gang. Ukraina, Polen og Litauen i første rekke godt støttet av Latvia, Estland og Norge vil drive fram denne krigen på vegne av Anglozionistene.

Meld deg til sivil og lovlig kamp i Vigrid om du er enig.

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)