.:Vigrid Forsiden:.

NAZI-alliansen er Anglozionistenes Imperiale verktøy
7. mai 2017

NAZI-lakeien Stoltenberg setter EU på sin rette plass

Et av de viktigste kampmidlene i en total asymmetrisk hybridkrig er å skjule eller avlede fra de viktige frontene inntil utviklingen er kommet så langt at den anses som umulig å reverseres. Vi hadde det i Norge med masseinvasjon av rase- og sivilisasjonsfremmede horder de første to tiårene. Da var det midlertidig hjelp og de skulle hjem igjen når det var trygt der de kom fra. I løpet av 1980-tallet kastet makteliten masken og ga klar beskjed om at nå skulle invadørene bli og målet var integrering.

Tilsvarende var det med kvinnekamp og likestilling. Bare vi likestilte så var alt vel og bra og alt skulle bli harmoni for begge kjønn. Også på 1980-tallet hadde kulturnazistene med "Landsmorderen" i spissen kommet så langt at det ble slått fast at "Norge var et feministisk samfunn". Ja, ser vi det, ja. Men det er jo noe helt annet enn et likestilt samfunn. Og slik kan vi fortsette å liste opp det ene området etter det andre hvor svindelen avsløres når skaden er irreversibel. Tror makteliten og som regel, men ikke alltid, har de rett.

Det aller viktigste området etter mai 1945 hvor denne avledingen og svindelen har fått dominere er Europas stilling innen det Anglozionistiske Imperiet som invaderte og erobret store deler av verdensdelen. Noen land militært mens andre land foregikk det med mer såkalt "Soft Power". Tyskland er typisk for de okkuperte og direkte undertvungne landene mens vi kan se på Norge som eksempel på det siste, selv om vi nå også har store stående militære styrker og utstyr fra USA og andre Naziland.

Etter at det nest viktigste kjernelandet i Det Anglozionistiske Imperiet, England, varslet Brexit fra EU er det USA, England og Canada sin hovedjobb å holde rest-Europa undertrykket. Frivillig eller med tvang. Et av midlene er krigshissing mot Russland for å skape en ytre fiende som ikke eksisterer i den virkelige verden. Russland ville tvertimot nærmest slå seg sammen med Europa og NATO, men det ville ødelagt muligheten for Anglozionistisk kontroll på lengre sikt så de svarte med sivilisasjonskrig mot Russland.

Et annet tiltak var å skape Intermarum fra Østersjøen til Svartehavet gjennom Polen og Ukraina med de baltiske landene og Romania på slep. Deretter innførte Anglozionistene sanksjoner som rammet forholdet mellom Russland og land som Tyskland, Frankrike og Italia hardt. Det var forutsett og et ledd i den hybride krigen mot enhver maktkonstellasjon som kan true Anglozionistenes maktmonopol. På den økonomiske fronten er EU en større trussel mot Anglozionistene enn Russland er og vil forbli på lang sikt.

I dette langsiktige maktspillet til Det Anglozionistiske Imperiets kjerneland, USA, England og Canada må vi se Nazi-Jens sitt harde utspill og advarsel. Litt mer direkte sagt "Underlegg dere NAZI-alliansen ellers knuser vi dere også". De har gjort det før i de to verdenskrigene og gjør det igjen om det skulle anses som nødvendig. Og hva har da EU vært? Avleding til tiden var moden for NAZI-alliansen til å vise sitt sanne ansikt hvilket de nå har gjort endelig, klart og direkte.

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!