.:Vigrid Forsiden:.

NAZI-Imperiet under utvikling
NAZI = Nord-Atlantisk-Zionist-Imperium
18. september 2016

Det Anglo-Zionistiske NAZI-Imperiet

Imperier oppstår ikke av seg selv, men er resultatet av en langsiktig og målrettet utvikling basert på en maktelites oppfatning av at ekspansiv makt er til deres fordel kombinert med de ressursene som skal til for å erobre og undertrykke andre makteliter og deres ambisjoner. Hva enten disse ambisjonene er begrenset til å beholde egen makt i eget område eller har kolliderende Imperieambisjoner. Dagens Anglo-Zionistiske NAZI-Imperium er det mest vellykkede Imperiet noensinne og har utviklet seg til dagens monster via tre forskjellige og klart definerte etapper.

Den første etappen er Englands vei som startet med freden i Westphalen som formaliserte den jødiske handelsdiasporaens rett til å opholde seg i Nederland med sentrum i Amsterdam og dens havneby Harlem. Med det var den defensive hevnkrigen jødene hadde ført mot Spania med hjelp av Nederland og England avsluttet og den jødiske handelsklassen kunne gå over på offensiven. Men til det var Nederland for lite så målet var kontroll over England. Midlene var Oliver Cromwell og Wilhelm av Oranien og metodene var Cromwells borgerkrig og Wilhelms styrte oppstig til den engelske tronen. Vi er da kommet til slutten av 1600-tallet og forlater England der for å se på neste trinn i utviklingen.

Slagskipet USS Maine sprenges i Havana 15. februar 1898

Den andre etappen starter veldig klart og konkret med sprengingen av det amerikanske slagskipet USS Maine i Havana havn på det spanske Cuba den 15. februar 1898. USS Maine var i Havana for å sikre amerikanske interesser på Cuba under det cubanske oppprøret mot Spania. Et opprør amerikanerne støttet og hendelsen førte til krigshysteri drevet frem av massemedia under slagordet "Remember Maine - To Hell with Spain". To måneder senere startet USA erobringskrigen mot Spania både i Det Karibiske Hav og Stillehavet. Krigen var kort takket være den enorme amerikanske flåteopprustingen i løpet av 1890-årene etter retningslinjer for bygging av et sjøbasert handelsimperium utlagt av Alfred T. Mahan i hans bok om sjømaktens betydning sammenfattet kort slik:

"Den som kontrollerer verdenshavene kontrollerer kyststatene og den som kontrollerer kyststatene kontrollerer innlandet."

USA som Imperium år 1900

Over er resultatet av at USA nedkjempet det spanske Imperiet og annekterte de spanske besittelsene inn i sitt eget Imperium. På Filippinene tok det forøvrig fire år før den Filippinske frihetsbevegelsen var nedkjempet. De ønsket ikke å få byttet ut koloniherrene, men ville ekte frihet. Under den amerikanske ekspansjonen møter amerikanerne for første gang tyske styrker som er i ferd med å kolonisere øyer i Vest-Stillehavet. USA fronter tyskerne over Filippinene og Guam, men tyskerne trekker seg og nøyer seg med det de allerede har.

Og med Spanias tap av kolonier er det landet ute av det globale sjakkbrettet og hele verden er fordelt mellom USA og de andre europeiske kolonimakter med England som ledende med sitt Britiske Samvelde. De andre europeiske kolonimaktene mangler de nødvendige ressursene til å kunne konkurrere og spiller heretter en underordnet rolle i verdensutviklingen og vil samtlige senere bli spist av de to store NAZI-maktene (NAZI = Nord-Atlantiske-Zionist-Imperiene) USA og England.

Og når det er gjort med dato 8. mai 1945 starter Den tredje etappen" frem til dagens situasjon. Men før vi ser på den så la oss ta et overblikk over hvordan Det Britiske Imperiet vokste seg stort.

Den første etappen - Det Britiske Imperium startet veksten der vi slapp dem over; i midten av det 17. århundre med Cromwells seier, Wilhelm av Oraniens giftemål til Englands krone og åpningen for jøder til igjen å etablere seg i England etter 350 års forbud. Det artige er jo at denne jødefrie perioden fra 1290 til ca 1650 i England fikk navnet "Merry England = Lykkelige England".

Jødene som etablerte seg i England brakte med seg hatet mot Spania, kapital og et verdenssyn som så kloden som et helthetlig marked for jødisk kapital og finanskunnskap å underlegge seg med verdens mest innovative, krigsvante og krigskyndige folk, nemlig det germanske England, som praktiske utøvere. Og det ikke bare fungerte etter plan, men overgikk etterhvert alt man kunne fovente.

Rule Britannia - Britannia Rules the Waves

Bildet over illustrerer hvordan England erobret et verdensomspennende Imperium hvor solen aldri gikk ned. For å nå det målet førte England krig over hele kloden ved hjelp av flåten sin, et moderne marineinfanteri og stor diplomatisk dyktighet til å utnytte splittelse i landene de erobret slik at maktgruppene i landene nedkjempet hverandre og overlot styring og profitt til de engelske koloniherrene og deres jødiske finansoligarker som satt på toppen. Et godt eksempel på det er India som Imperiets viktigste koloni og dreiepunkt. India hadde kallenavnet "Juvelen i Det Britiske Imperiets Krone".

England nedkjempet også i tur og orden sin europeiske hovedkonkurrent, Frankrike, gjennom den egentlig 1. Verdenskrig som kalles 7-årskrigen fra 1754 til 1763. Spania ble dratt inn på fransk side mot slutten og gjorde krigen global.

England voktet sitt Imperium vel og da Russland gjennom sine forsvarskriger mot de sentralasiatiske tyrkomongolske og tyrkiske folkenes stadige innfall i Russland begynte å nærme seg Britiske interesseområder og kolonier i Sør-Asia (India), Midt-Østen (Persia/Iran) og Balkan/Tyrkia starter England en serie Imperiekriger mot Russland hvor England allierte seg med forskjellige nasjoner for å vingeklippe Tsar-Russland før det ble for sterkt. Denne "Stopp Russland"-krigingen fortsetter i dag med større styrke enn noengang tidligere og føres av hele NAZI-Imperiet og dets vasallstater som Norge, Tyskland pluss hauger av andre.

Den første av disse "Stopp Russland"-krigene var det britiske felttoget mot Afghanistan i 1839-42 som endte med britisk seier og stoppet Russland for denne gangen. Etter at britene hadde utkjempet to felttog til mot Afghanistan, i 1878 og 1919, startet det fjerde Anglo-Zionistiske felttoget mot Afghanistan i 2001 og fortsetter der fremdeles. Dagens krigsmål i Afghanistan er mer aggreissivt enn det første. Den gang var det "Stopp Russland" som gjaldt mens det denne gangen er et offensivt springbrett under parolen "Angrip og Knus Russland" og samtidig erobre sentral-Asia. Fra 1830 av er denne delen av den geopolitiske dominanskrigen til Anglo-Zionistene kalt "The Big Game".

Krimkrigen 1854-56 Russiske Frihetshelter i slaget om Sevastopol

"Stopp-Russland" ble det fremherskende motivet for Det Britiske Imperiet og overskygget alle andre interesser. Europa og europeisk sivilisasjon ble ofret til fordel for Islamsk utbytting, folkemord og ødeleggelse av Balkan. NAZI-Imperiet allierte seg med Europas historisk sett verste fiende og ødelegger de siste 500 årene - Tyrkia. Sammen gikk Nazistene og Tyrkia til krig mot Russland i 1854 og påførte Russland et så hardt nederlag på Krim at det stoppet Russland for lang tid. Etter et opphold på rundt 60 år under Ukraina ble endelig Krim gjenforenet med Russland igjen. Nå gjenstår frigjøringen av Novorossia og vi får håpe den kommer snart også:)

Den åpne kampen om kolonier mellom de europeiske koloniherrer ble avsluttet i 1884 da de på Berlinkonferansen fordelte land og handels-soner i Afrika mellom seg. Fra da av var kolonisering et nullsumspill: Det en part vant tapte en annen. Med USA's seier over Spania i 1898 var en kolonimakt borte fra det store spillet. Til gjengjeld hadde en annen makt meldt seg på; Tyskland. Den engelske slaktingen av boerne i Sør-Afrika, verdens første folkemord av moderne type med konsentrasjonsleire som dødsleire, vakte så stor harme i kontinental-Europa at mange mente Tyskland burde erklære England krig og gå inn på boernes side.

Tyskland holdt seg klokelig tilbake og satset heller på å bygge en stor og balansert flåtestyrke for det oppgjøret alle visste nå måtte komme mellom de folkemyrdende Anglo-Zionistene og det siviliserte Europa ledet av Tyskland. Det oppgjøret kom i 1914 og endte med total seier for NAZI-Imperiet og totalt nederlag for Tyskland.

Den 1. verdenskrig avgjorde likevel ikke de grunnleggende spenningene som hadde bygget seg opp så Anglo-Zionistene provoserte frem en ny verdenskrig i 1939 ved hjelp av Polen som rambukk mot Tyskland med Anglo-Zionistene i ryggen. Igjen vant NAZI-Imperiet og i dag bruker de nøyaktig den samme metoden mot Russland.

Russisk seiersparade etter den 2. verdenskrig

Den tredje etappen startet da den 2. verdenskrig sluttet. Tyskland lå riktignok med knukket rygg, men et selvbevisst Russland hadde gjenoppstått som stormakt. Riktignok en stormakt man ikke behøvde frykte siden makteliten der tilhørte den samme jødiske klanen som i det vestlige NAZI-Imperiet. Det som kjennetegner tiden etter den 2. verdenskrig var en overgang fra ren militær erobring av kolonier til at Anglo-Zionistene bandt de tidligere koloniene til seg gjennom handel, finansmanipulasjoner, diplomati og destabiliseringer og kupp. Selvsagt også kriger og det har vært mange av dem, men de mer subtile såkalte hybridteknikkene har dominert. Så mye at i dag er den militære delen av NAZI-Imperiets sivilisasjonskriger den minste delen. Og det på tross av NAZI-slaktingen i Korea, Vietnam, Serbia, Afghanistan, Irak, Libya, Syria og Novorossia. For å nevne noen.

Soros og Folkemordet i Novorossia

Sentrale er organisasoner som CIA, MI6 og de såkalte NGO'ene hvorav den jødiske finansoligarken Soros er den mest kjente operatøren. NGO står for Non Governmental Organisation.

I Europa var Tyskland ødelagt for alltid som selvstendig og sterk nasjon, men også seierherren, England, lå i praksis med brukket rygg og nedslitt industri. Ut av den 2. verdenskrig kom det kun en eneste virkelig seierherre: USA. Og USA spilte kortene sine godt. Samtlige europeiske koloniherrer måtte gi slipp på koloniene sine som for det meste ble integrert direkte inn i Anglo-Zionistenes handels-og finansimperium. De som ikke ville ble destabilisert og kuppet og de virkelig vanskelige kjørte Anglo-Zinostene militære kampanjer mot.

Det viktigste byttet for Anglozionistene var det vestlige Europa med sin avanserte industri og store forbruksmarked for amerikanske produkter. Gjennom NATO ble Anglozionistenes militære kontroll med Europa sakte, men sikkert forsterket til et altomfattende jerngrep slik vi ser det i dag. Som etterslep til den militære integrasjonen i NATO kommer nå den økonomiske integrasjonen som gikk for tregt innen EU. Navnet er TTIP som står for "Transatlantic Trade and Investment Partnership". TTIP vil føre til at de internasjonale konglomoratene gis overordnet rett i forhold til nasjonene. Noe finansoligarkene har ønsket lenge slik at de kan kvitte seg helt med disse kunstige, i deres øyne, nasjonsgrensene og dette demokratiet som bare er til besvær for de multinasjonale selskapene.

Vladimir Putin: Frihetens og Demokratiets Forsvarer

Bildet over viser Vladimir Putin og en jublende folkemengde på Krim etter at Krim hadde løsrevet seg fra det ulovlige voldsregimet i Kiev og deres folkemordkampanje mot Novorossia. Både Putin og befolkningen på Krim er i dag, sammen med de kjempende frihetsheltene i Donbass, verdens fremste symboler på begrepene Demokrati, Folkenes rett til selvbestemmelse og Frihet.

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)