.:Vigrid Forsiden:.

Mackinder, Spykman og Mahan
19. oktober 2015

Mahan's teori om Sjømaktens geostrategiske betydning

Alfred T. Mahan var en amerikansk admiral som ga ut ovennevnte bok i 1890 og med det skapte seg et navn i teoriene om hvilke faktorer som var avgjørende for global maktutøvelse. Kort sagt kan vi formulere det slik: "Den som kontrollerer verdenshavene kontrollerer kyststatene og den som kontrollerer kyststatene kontroller innlandet."

Konklusjonen kom Mahan til etter grundige studier av historien og hans teori fikk enorm betydning for den militære utvikling fra da av og frem til i dag.

Betydningen av historisk forståelse for geopolitikken

Ovennevnte sitat fra Mahan burde vært kjent for alle med lederambisjoner, men desverre er det ikke slik. Tyskland fikk betale dyrt for keiser Wilhelm II og Adolf Hitler's totalt manglende historiske forståelse spesielt med henblikk på sjømaktens betydning. Det ødela Europa.

Mahan mot Mackinder og Spykman

Bildet over er av Mackinders teori om oppdeling av verden i tre geostrategiske områder: Heartland, Rimland (indre halvmåne) og Øyrikene (ytre halvmåne). Hver for seg har så de tre geopolitiske tenkerne valgt hver sin favoritt å vurdere det fra:

1. Mackinder: "Den som kontroller Heartland kontrollerer Kloden"

2. Spykman: "Den som kontroller Rimland kontrollerer Kloden"

1. Mahan: "Den som kontroller Den ytre halvmåne (Øyriket) kontrollerer Kloden"

Og der står vi faktisk i dag og kan se det hele spille seg ut foran øynene våre: Det Anglozionistiske Imperiet bestående av landene USA, England, Canada, Australia, New Zealand med lakeistaten Japan har total kontroll med verdenshavene og dermed verdensmakten. Numrene på kartet viser landene i nevnte rekkefølge. Ubestridt og i full harmoni med Mahan.

Det vil si full og ubestridt kontroll inntil nylig: Kina utfordrer ved å bygge opp en moderne flåtestyrke som forsterker seg i Sør-Kina-havet og det har tvunget Anglozionist-Imperiet til å flytte sine flåtestyrker til Stillehavet, den såkalte "Pivot to Asia". I tillegg ruster Japan kraftig opp sin marine.

Ikke før har Anglozionistene flyttet fokus til Stillehavet så ypper Russland seg med å akseptere Krim som ny delrepublikk og tar dermed effektivt kontroll over Svartehavet og sperrer NAZI-alliansens hærvei østover til The Heartland. Dette er uhørt og Anglozionistene og deres NAZI-alliansepartnere, heriblant Norge, ruster til angrepskrig mot Russland.

Nå skulle Russland ha bedt om pent vær og underlagt seg ifølge læreboken til Aglozionistene, for Russland vet hva som så langt har skjedd med alle som har opponert mot Anglozionistenes Imperium. Men det skjer ikke. Det er faktisk det motsatte som skjer: Russland engasjerer seg militært i Syria som har vært under totalt angrep fra Anglozionistene og deres lokale bandittpartnere. Og ikke nok med det: Den beskjedne russiske innsatsen har avkledd Anglozinistene og deres forbryterbande i deres ulovlige angrep i Syria og vist at USA & Co hele tiden har støttet de islamske terroristgruppene aktivt.

Kalibr-rakett skytes ut fra Det Kaspiske Hav - En åpen Utfordring

Til alle dere som er interessert i krigen i Syria og leser norsk perspektivløst nazimedia: Dette dreier seg ikke om president Assad eller det syriske folk. Dette er rå geopolitikk for åpen scene hvor Mahan, Spykman og Mackinder bestemmer trekkene: Anglozionistene har Havkontroll (Mahan) og vil inn i Rimland (Spykman) mens Russland har The Heartland (Mackinder) og vil hindre Anglozionistene et hegemoni i The Rimland siden det vil gjøre dem til en lakeistat. Kina ligger i The Rimland og vil skyve Anglozist-Imperiet ut i havet igjen samtidig som de gjennom Silkeveiprosjektet sitt vil åpne The Heartland for sin økonomiske innflytelse og gjennomgangsvei til den europeiske delen av The Rimland. I dette geopolitiske spillet er det Anglozist-Imperiet og deres NAZI-allianse som står for angrepskrigene og den globale terroren mens Russland og Kina leder den frie verden mot en flerpolar og balansert maktutøvelse basert på internasjonal rett og gjensidig respekt.

I dette geostrategiske perspektivet kan de fleste hendelser siden 1492 sees. Vi i Vigrid er de eneste i Norge som har fulgt Mahans råd slik det er beskrevet over. Og er frittstående nok til å kunne bruke det til praktisk analyse. Det profiterer du som følger Vigrid på:) Si det videre til andre. Og skulle noen trekke påstanden i tvil så merk deg: Vi har gjennom flere år utfordret enhver propagandist i Nazimedia til debatt sammen med alle de såkalte ekspertene de viser til. Ingen har våget for de vet at vi ville knust dem:)

Du har valget: Nordisk Vår med Vigrid eller dø fortjent som en ynkelig feiging!!!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)