.:Vigrid Forsiden:.

Ny Tid/Berget: "Reisebrev fra Krim"
Velkommen til "Vigrid's Verden"
23. november 2017

Ny Tid våger der Nazimedia svikter

Vigrid har i mange år vært den eneste grupperingen som har sett gjennom det Anglo-Zionistiske Imperiet og dets NAZI-Allianse sin sivilisasjonskrig mot den russiske verden her i Norge og informert om begivenheter og bakrgrunn. Det er vi ikke lenger. Faktisk langt derifra. Det er nå en hel rekke mindre medier og personer som aktivt arbeider med å informere om tingenes virkelige tilstand i motsetning til Nazimedias ensrettede russofobiske hatpropaganda og krigshissing. Vi i Vigrid ønsker dem alle velkommen etter og håper de har stor suksess. Vi har tidligere nevnt Steigan sin blogg og nå er det Ny Tid som dilter etter sammen med Herland-Rapporten. La oss se på en artikkel i Ny Tid først som vi linker til øverst:

Artikkelen er skrevet av en pensjonert fransklektor, Aase Vig Berget, som deltok i en gruppe privatpersoner fra foreningen "Folkediplomati Norge" som reiste til Krim for en ukes opphold for å se med egne øyne hvordan det sto til på halvøya. Med uthevet trykk i egen ramme sier hun: "Ingen vi møtte på Krim ga uttrykk for misnøye med landets styre eller gjenforeningen med Russland - tonen var snarere lettelse." Under oppfordringen "Reis mer til Krim" oppsummerer hun inntrykkene slik: "Så vi kan glede oss med befolkningen på Krim over at det dystre bildet som blir fremstilt altså ikke stemmer med virkeligheten der."

Vår versjon av det er at: Norsk massemedia er et ensrettet propagandasystem som driver russofobisk hatpropaganda basert på løgner for å sverte Russland og skape støtte for Det Anglo-Zionistiske Imperiet og dets NAZI-Allianses offensive og hybride Sivilisasjonskrig mot Den Russiske Verden!

Herland intervjuer reiseleder Hendrik Weber om Krimturen

Hendrik Weber er en kunnskapsrik person som trekker inn geopolitikk og Brzezinski's "The Grand Chessboard" som legger føringen for NAZI-Alliansens angrepskrig mot Russland gjennom Ukraina. Weber's kommentar om norsk nazimedia vegring for å presentere ekte nyheter er interessant og bekrefter til overmål vår egen erfaring med et løgnaktig nazipropaganda-apparat som har russofobi og antirussisk krigshissing som sin jobb i NAZI-Alliansens totale og hybride sivilisasjonskrig mot Russland. Her Weber: "Etter vår tur i Oktober 2016 har vi prøvd å få en artikkel eller reisebeskrivelsen vår publisert i en avis for å beskrive våre opplevelser. De fleste avisene som vi kontaktet svarte ikke og til slutt var det kun «Ny Tid» som ville publisere vår reiseskildring."

Hendrik Weber ble også intervjuet av TV2 som klippet vekk alt det som ikke var russofobisk konformt slik nazimedia vil ha det. Her er Webers ord: "Intervjuet varte mye lengre en det som ble vist på TV2, ca 45 min. All viktig informasjon og argumenter om temaet ble ikke vist og bildene fra Krim som ble brukt var jo fra 2014." Hehe. Weber er ikke alene om den erfaringen.

UD lyver og Ukrojuntaen i Kiev, Weber & co reiser (TV2-artikkel)
VG med de samme russofobiske og løgnaktige vinklingene

TV2 sin artikkel om reisen er typisk for en hatefull, russofobisk nazimedia i alle NAZI-Alliansens land. Det norske naziregimet er blant de mest hatefulle russofobene noe etter vår oppfatning Statssekretær i Utenriksdepartementet Marit Berger Røssland bekefter til fulle. At det jødestyrte naziregimet i Kiev, som jo kun er en proxy for Anglo-Zionistene, truer med fengselstraff er standard det også.

VG følger opp med de samme nazipropagandaløgnene om "annektering" av Krim. Tull og vås og løgn og hatefull russofobi. Befolkningen på Krim holdt noe så demokratisk og forbilledlig som to folkeavstemminger om først å løsrive seg fra det ulovlige morder-regimet i Kiev, noe de som autonom har full rett til, og deretter om å søke opptak i den russiske føderasjon. Begge avstemmingene hadde stor oppslutning og rundt 97% JA til begge spørsmålene.

Denne form for ekte demokrati hater selvsagt det norske naziregimet og norsk nazimedia. Og det renner artiklene deres over av. Weber svarer godt for seg og begge artiklene er derfor verdt å lese. Noe det russofobiske og hatefulle mediespyet sjelden er om dette temaet.

Bli med i Vigrids Nordiske Sivilisasjonskamp eller bli slaktet som fortjent!

Nettadresse til denne artikkelen - Spre den gjerne videre!:)