.:Vigrid Forsiden:.

Putin kjemper for vår sivilisasjons eksistens på Krim

Putin tar Ansvar

Dere som har fulgt med en stund på Vigrid sine geopolitiske artikler og våre analyser ser at vi hele tiden og uten unntak har rett i våre vurderinger og antagelser om fremtidig utvikling. Det skyldes noe så enkelt som en grunnleggende forståelse av hele det geopolitiske konseptet stormaktene følger i sine handlinger.

Det var to tildels uavhengige bevegelser som smeltet sammen til en helhetlig agenda for det totale herredømmet over verden i 1917 som følge av at den internasjonale jødedommen satset på angloamerikanerne i krigen mot Tyskland mot å få Palestina som sitt land under navnet Israel. Fra da av er det riktig å bruke ordet anglozionister både om det vi før kalte jøder eller zionister på den ene siden og angloamerikanere på den andre. I dag er det umulig å skille disse fra hverandre. Denne blokken som startet med England og USA sammen med jødiske verdensorganisasjoner fikk tilslutning av Israel og etterhvert alle de landene i Europa som ble invadert og okkupert etter den 2. verdenskrig. Disse statene, deriblandt Norge, ble rolig og sikkert hjernevasket til å bli like anglozionistiske i sine geopolitiske målsettinger som den jødiske kjernen selv. Tyskland er det beste eksempelet på Stockholmsyndromet på overordnet statsplan.

Putin og Medvedev tok ansvar i Kaukasus i 2008

I 2008 brukte anglozionistene Georgia som Proxy for å teste Russlands vilje og evne til å forsvare sine soleklare legitime interesser ved å intervenere militært i Kaukasus både for å hindre et NATO-styrt folkemord og sikre sine egne strategiske interesser. Russland lyktes og freden ble sikret. At freden ble sikret betød ikke at anglozionistene stoppet sin totale assymetriske krig mot Russland. Neida, tvertimot. Noen få år etter lyktes anglozionistene med destabilisering i Libya og fjerne det landet fra sine vennskapsbånd med Russland og Kina. Deretter sto Syria for tur.

Over er de samme aggressive psykopatgribbene NATO, USA og EU i aksjon mot Libya

Putin ser nå ut til å ha fått nok av anglozionistenes krig mot hans land og folk og siden Krimhalvøya er sentral i russisk evne til dybde i sitt strategiske forsvar må han gripe inn eller gå til en betingelsesløs overgivelse til forbrytemafiaen som driver anglozionistene. For Putin finnes det ingen vei tilbake fra Krim så sant han vil opprettholde Russland som en selvstendig stat.

NATO følger i samme fotspor som de anglozionistiske barnemorderne fra den 2. verdenskrig

Det vi alle skal være klare over er at denne krigen er gammel og føres med alle midler. Putin satser høyt, men selv om han skulle lykkes i første omgang vil anglozionistene bare fortsette den totale assymetriske krigen mot den frie verden andre steder på kloden med andre midler. Målet til psykopatalliansen NATO vil alltid være totalt verdensherredømme og opprettholdelse av et Gulagsystem for folkene.