.:Vigrid Forsiden:.

Zionistenes angrepskrig i Kaukasus 2008

Kartet gir et inntrykk av området krigen mellom Russland og Georgia ble utkjempet i. Hvis Israel, USA og NATO skulle ha lyktes i å presse Russland nord for Kaukasusfjellene ville Russlands strategiske situasjon blitt sterkt forverret. Nærmest håpløs. Slik det nå er har Russland fortsatt en grei kontroll med tilgangen sørfra til det russiske slettelandet.

Putin får inn en høyre sving på det zionistiske Imperiet i frigjøringskrigen i Abkhasia og Sør-Ossetia.

USA, Israel og NATO har som mål å tvinge alle andre land innunder det zionistiske Verdensriket de nå etablerer. Det eurasiske kjerneland er det sentrale strategiske området som må erobres for at det skal lykkes. Det området består idag av Russland og tidligere Sovjetstater. Zionistenes angrepskrig i Kaukasus må sees i dette globale strategiske perspektivet. Russland skaffet seg et lite pusterom med sin overlegne seier, men zionistenes innringingskrig slutter ikke med det.

Den russiske bjørn forsvarer Fedrelandet mot det zionistiske Imperiets angrepskrig i Kaukasus. Russlands forsvar er vårt forsvar.

Dette er hvordan russerne oppfatter den nye aggressive Nord Atlantiske Terror Organisasjonen NATO. Med god grunn.Vår verdensdel lider under et sett av problemer som henger sammen med zionistenes ødeleggelse av Europas sterke sentrum i 30-årskrigen mot Tyskland fra 1914 til 1947. NATO beskytter ingen andre enn de private interessene som eier det amerikanske militærindustrielle komplekset og det er som kjent finansterroristene i Wall Street. Vi vet alle hvem de er. Vårt krav er derfor at Russland innlemmes i EU og at alle amerikanske styrker trekkes ut av Europa.